Безпека бізнесу

Безпека бізнесу - це комплекс заходів, спрямованих на захист від зовнішніх і внутрішніх загроз, що забезпечують успішну роботу компанії, її розвиток та конкурентоспроможність на ринку.

Ми надаємо нашим Клієнтам послуги, спрямовані на забезпечення безпеки бізнесу в режимі аутсорсингу і абонентського обслуговування.


Що таке служба безпеки на аутсорсингу?

Служба безпеки на аутсорсингу - передача компанією, на підставі письмового договору, функцій забезпечення економічної, інформаційної, кадрової, технічної безпеки на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується в галузі надання подібних послуг.

Така співпраця будується в довгостроковій перспективі і передбачає високий рівень взаємної довіри.


Переваги аутсорсингу служби безпеки:

Створення власної системи безпеки компанії - досить складний, дорогий процес, що вимагає залучення висококваліфікованих фахівців різних областей діяльності. Ефективність власної служби безпеки безпосередньо залежить від вкладень в її структуру, кадровий потенціал і технічне оснащення, що економічно недоцільно для компаній, що прагнуть знизити витрати, безпосередньо не пов`язані з виробництвом.

Передача непрофільних функцій спеціалізованої компанії дозволяє:


Види послуг, що надаються нашою Компанією:

Аутсорсинг служби безпеки - універсальне рішення для компаній, які при обмежених фінансових вкладеннях мають намір швидко та ефективно збільшити свою захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз.