Новости

 • Какие бизнесы будут проверять после снятия моратория: Комментарий ГНС
  23.10.2020
  Государственная налоговая служба готова взять на себя обязательства подвергать проверкам исключительно компании, которые обладают годовым оборотом не ниже 50 млн евро, если Кабинет министров отменит мораторий на налоговые проверки бизнеса во время карантина. 
    
   Об этом сообщил глава ведомства Алексей Любченко в интервью "Интерфакс-Украина"."Я могу взять на себя обязательство меньше 50 млн евро не выходить, кроме рискованных. Это моя личная позиция. Кроме рискованных - подчеркну", - заявил он. 
    По его словам, еще с марта 2020 года, когда начался карантин, налоговая служба остановила 353 плановые проверки налогоплательщиков на общую сумму риска неуплаты налогов в 39 млрд грн. Помимо этого, необработанными остаются документальные внеплановые проверки по нереальным операциям.Там сумма возможного схемного налогового кредита на 1,8 млрд грн. Есть еще документальные внеплановые проверки: если налоговая информация свидетельствует о нарушении плательщиком валютного законодательства. Там почти 2,6 тыс. сообщений от НБУ по 1,1 тыс. субъектам внешнеэкономической деятельности", - рассказал Любченко. Впрочем, ГНС вовсю готовится к возобновлению проверок, так как сейчас Кабмину законодательно дали право снимать эти ограничения. "На ноябрь-декабрь 2020 года запланированы 812 проверок на общую сумму рисков свыше 5 млрд грн", - добавил Любченко.

  Закрыть сообщение
 • Яка відповідальність передбачена за порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів?
  26.02.2019
  Порушення резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 % суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартостінедопоставленого товару). 
  У разі, якщо виконання договору, передбаченого част.2 або 3 ст. 13 Закону № 2473, зупиняється у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків, установленого згідно з частиною першою ст. 13 Закону № 2473, та нарахування пені відповідно до частини п’ятої ст. 13 Закону № 2473 зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.  
  Підтвердженням виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту) (частина шоста ст. 13 Закону № 2473). У разі прийняття до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого зовнішньоекономічним договором (контрактом), або прийняття до провадження уповноваженим органом відповідної країни документа про стягнення такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента в позасудовому (досудовому) примусовому порядку строк, встановлений відповідно до ст. 13 Закону № 2473, зупиняється з дня прийняття до розгляду такої заяви (прийняття до провадження відповідного документа) і пеня за порушення строку в цей період не нараховується. 
   У разі ухвалення судом, міжнародним комерційним арбітражем рішення про відмову в позові повністю чи частково в частині майнових вимог або про відмову у відкритті провадження у справі чи про залишення позову без розгляду, а також у разі визнання документа про стягнення заборгованості з боржника-нерезидента таким, що не підлягає виконанню, недійсним, незаконним тощо та (або) закриття (припинення) провадження без зарахування грошових коштів на рахунки резидентів у банках України за таким документом строк, встановлений відповідно до ст. 13 Закону № 2473, поновлюється і пеня за його порушення нараховується за кожний день прострочення, включаючи період, на який цей строк було зупинено. 
   У разі ухвалення судом, міжнародним комерційним арбітражем рішення про задоволення позову сплаті підлягає лише пеня, нарахована до дня прийняття позовної заяви до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем (частина сьома ст. 13 Закону № 2473).

  Закрыть сообщение
 • ДРС категорично проти ініціатив Мінсоцполітики щодо ФОП, зважаючи на ризики для економіки України
  26.02.2019
  Міністерство соціальної політики України оприлюднило проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці». 
  Зважаючи на вкрай незадовільне ставлення бізнесу до ініціатив Мінсоцполітики, зазначених у проекті закону, Державна регуляторна служба України проаналізувала ситуацію та пропонує до уваги учасників обговорення, яке відбудеться 27 лютого 2019 року о 15.00 у ДРС, власну позицію. У зв’язку із пропозиціями Мінсоцполітики черговий раз виникла дискусія навколо спрощеної системи оподаткування. 
  Нагадуємо, що середнє навантаження суб’єкта підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування не менше ніж у інших суб’єктів господарювання. Тому саме із суб’єктами господарювання треба порівнювати ФОПів. 
  Спрощена система оподаткування існує для того, щоб зменшити регуляторний тиск на малий бізнес через облік та контроль. 
  У ДРС неодноразово наголошували, що сфера праці в Україні надмірно зарегульована. Трудовий і цивільно-правовий договори мають різну правову природу. Вони по-різному укладаються, змінюються, розриваються та створюють відмінні один від іншого правові наслідки. Трудовий договір – це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції, суттєвою ознакою якого є соціальне забезпечення працівника та надання йому гарантій захисту своєї трудової діяльності у безпечний спосіб та за належних умов (з забезпеченням роботодавцем соціального страхування, права на відпустки, належним чином облаштованого робочого місця тощо). Предметом трудового договору є процес праці, а предметом договору цивільно-правового характеру — результат конкретної праці.  
  Цілком очевидно, що поряд із вирішенням проблемних питань економічного та соціального добробуту України, запропоновані проектом Закону норми можуть виявитися небезпечними для підприємців у різних видах діяльності, що реалізують свої здібності у найбільш зручний та доступний для них спосіб. Йдеться не тільки про сферу ІТ, а і про фріланс, консалтинг, аутсорсинг та багато інших видів діяльності. Докладніше про прогнозовані втрати нижче у наших інформаційно-аналітичних матеріалах.  
  У разі прийняття проекту Закону у оприлюдненій редакції, існують ризики негативного впливу на всі вищезгадані сфери діяльності, а саме: зниження конкурентоспроможності через зростання податків, переїзд значної частини українських фахівців на роботу за кордон, зменшення податкових надходжень до місцевих бюджетів.

  Закрыть сообщение
 • Рада пересмотрела своё отношение к блокировке налоговых накладных
  Верховная Рада Украины приняла законопроект №6776-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году».

  Документом предусмотрены нормы, направленные на решение проблем налогоплательщиков из-за блокирования налоговых накладных. Об этом сообщила пресс-секретарь главы «налогового» комитета парламента Ольга Германова, передаёт InternetUA. – Исключается из Налогового кодекса пункт 74.2 статьи 74, согласно которому критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговых накладных, разрабатываются Министерством финансов Украины. 

  Разработка критериев передается Кабинету Министров Украины, – проинформировала Германова. По словам эксперта, налоговые накладные / расчеты корректировки, регистрация которых в ЕРНН остановлена, регистрируются 2 января 2018 года, кроме: – нн/рк, по которым на 1 декабря 2017 не предоставлены объяснения и документы; – нн/рк, по которым принято решение об отказе в регистрации, и по состоянию на 1 декабря 2017, не начато процедуру обжалования в административном или судебном порядке.  

  Налоговые накладные/расчеты корректировки, регистрация которых приостановлена с 1 декабря, и до вступления в силу настоящего Закона, и по которым налогоплательщиком представлены объяснения и копии документов, регистрируются в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Закона. 

  В случае, если в течение 5 рабочих дней не принято и / или не направлено налогоплательщику решение о регистрации или отказе в регистрации нн/рк, регистрация таких накладных осуществляется на следующий рабочий день за днем окончания срока рассмотрения объяснений и документов налогоплательщика. Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен в течение двух месяцев со дня вступления в силу данного Закона определить порядок приостановления регистрации нн / рк в ЕРНН, и в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного Закона принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого порядка.

  Закрыть сообщение
 • Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7275 о противодействии давлению на бизнес.
  16.11.17
  Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7275 о противодействии давлению на бизнес. 

  За изменения в ряд законов по поводу обеспечения прав участников уголовного производства во время досудебного расследования в целом проголосовали 312 депутатов, передает корреспондент LIGA.net. 

  Законопроект предусматривает установление законодательно обоснованного и обязательного требования по видеофиксации судебного решения о проведении обысков и недопустимости принятия такого решения без адвоката. Предполагается также запрет изъятия оригиналов финансовых документов, серверов, компьютеров и телефонов предпринимателей при обысках и видеофиксация таких обысков. Запрещается безосновательное открытие одних и тех же дел и устанавливается ответственность правоохранителей за неправомерные действия в отношении предпринимателей.  

  Накануне законопроект №7275 единогласно поддержал профильный комитет Верховной Рады. Напомним, в сентябре в Киеве прошло совещание при участии президента Украины, премьер-министра, народных депутатов и руководства Генпрокуратуры. 

  Одной из инициатив, провозглашенных во время встречи, стала инициатива "Маски-шоу стоп". Ее инициаторы призывали положить конец проявлениям давления силовых органов на предпринимателей.

  Закрыть сообщение
 • Кібербезпека чи Інформаційна безпека?
  03.11.2017 

  Час від часу бачу як журналісти, різні ІТ спеціалісти чи маркетологи плутають поняття Кібербезпеки та Інформаційної безпеки, підміняючи поняття та вводячи людей в оману, чи то навмисно, чи то по нерозумінню різниці. Спробував розкласти мухи і котлети окремо.
   
  Матчасть 

  Кібербезпека – це безпека ІТ систем (обладнання та програм). Інформаційна безпека – це безпека інформації, зазвичай організації чи компанії, у тому числі в ІТ системах. Кібербезпека є частиною Інформаційної безпеки будь-якої організації. 

  Приклади  

  Наскільки захищений ваш домашній комп’ютер чи ваш веб-сайт від зламу хакерами – це питання кібербезпеки. Але чи кріпите ви стікер із записаним паролем від комп’ютера чи профайлу у соцмережі на екран свого монітору – це вже питання вашої Інформаційної безпеки.  

  На сайтах пошуку роботи часто можна зустріти об’яви на кшталт «потрібен спеціаліст з інформаційної безпеки», де в описі задач вказано «адміністрування системи моніторингу», «адміністрування антивірусу», «аналіз наявності вразливостей в системах (пентестер)» – це все вузькі задачі спеціалістів з кібербезпеки. Спеціаліст з інформаційної безпеки має вміти набагато більше, це і організація навчання працівників з питань ІБ, і впровадження проектів ІБ, аналіз ризиків, аналіз компанії на відповідність регуляторним чи законодавчим вимогам і т.п. 

  Часто продавці різного ІТ обладнання та ІТ продуктів пропонують «рішення з інформаційної безпеки», хоча по факту вони пропонують рішення для кібербезпеки – антивіруси, фаєрволи, мережеві екрани і т.п. Якщо ви купуєте дорогий маршрутизатор з розширеними функціями безпеки чи дорогий програмний продукт, який виявляє та нейтралізує віруси, ви закриваєте одну із задач міжнародного стандарту з інформаційної безпеки ISO 27001 по захисту від зловмисного коду, а в цілому в даному стандарті з ІБ десятки різних задач, які потрібно вирішувати кожній організації, аби її інформація була захищеною. 

  Хороший приклад правильного використання термінів маємо в назві проекту Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Хоча по самому проекту закону є багато зауважень, які детально виклали мої колеги з київського відділення всесвітньої асоціації з розроблення методологій та стандартів у галузі управління, аудиту і безпеки інформаційних технологій ISACA (Information Systems Audit and Control Association), але по своїй суті цей документ якраз і покриває питання саме кібербезпеки.  

  З іншого боку, маємо не зовсім вдалий приклад використання словосполучення «інформаційна безпека» в документі «Доктрина інформаційної безпеки України». Даний документ описує в основному цілі та дії, які має застосовувати держава щодо протидії Росії в інформаційному полі (телебачення, радіо, інтернет). В документі згадується Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗІ), але тільки в контексті захисту спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України. Більш вдалою назвою для цього документу була б «Доктрина інформаційної політики України», як на мене. Бо для того, аби цей документ покривав всі питання інформаційної безпеки держави, потрібно також врегулювати не тільки питання забезпечення безпеки інформаційних систем в державі, але також і проведення аналізу цих систем на відповідність (аудит ІТ систем), врегулювати питання освітницької діяльності щодо підвищення і підтримки на належному рівні знань громадян щодо питань інформаційної безпеки, врегулювати питання аналізу та реагування на інциденти ІБ (тим чим займається CERT-UA), питання безперервності роботи державних ІТ систем. Цього всього в поточній «Доктрині інформаційної безпеки» немає, і в цілому ці питання залишаються неврегульованими на державному рівні, тому і по інформаційній безпеці України залишається багато відкритих питань. 

   Хакери, вони хто? 

  Всім відомі хакери – це, в основному, спеціалісти з кібербезпеки. Вони вивчають як побудовані різні ІТ системи, щоб знайти в них слабкі місця і використати їх для отримання вигоди, чи то фінансової, чи для інших цілей. Хакерам протидіють не тільки Білі Хакери (White Hats), які також знаходять вразливі місця в наших ІТ системах, але роблять це відкрито, аби допомогти нам закрити наявні проблемні місця, але й спеціалісти з інформаційної безпеки, тому що для проникнення в ту чи іншу організацію можуть використовуватись не тільки прямі методи зламу тієї чи іншої системи, але також і прості людські слабкості – збережені паролі у відкритих місцях, зайва балакучість співробітників, фішинг, спам, прийоми соціальної інженерії по телефону, емейл і т.п. 

  Як відрізнити спеціаліста кібербезпеки від спеціаліста з ІБ? 

  Найпростіший і найочевидніший спосіб – по сертифікації. Сертифікацій на тему кібербезпеки та ІБ у світі величезна кількість, але є декілька найпоширеніших та найбільш популярних.  

  Спеціалісти з Кібер-безпеки: 
  CEH (Certified Ethical Hacker); 
  CISSP (Certified Information System Security Professional); 
  CCSP (Cisco Certified Security Professional). 

  Спеціалісти з Інформаційної безпеки: 
  CISM (Certified Information Security Manager); 
  CISA (Certified Information Systems Auditor); ISO 27001 Lead Implementer; 
  ISO 27001 Lead Auditor. 

  З ІТ аудиторами також часто виникає плутанина. Класичний ІТ аудитор чітко знає набір процедур і методологічних практик, які потрібно пройти, аби проаналізувати будь-які ІТ систему згідно поставлених цілей. Також є Пентестери, які інколи позиціонують себе як ІТ аудитори, але виконують зовсім інші задачі. Задача Пентестера – зламати систему, у той час як задача ІТ аудитора проаналізувати систему, наприклад, на відповідність налаштувань до рекомендацій постачальника. Якщо вам потрібно перевірити вашу систему на міцність – тут в нагоді стане Пентестер, CEH, White Hat. Якщо потрібно просто проаналізувати, наскільки адекватні налаштування ІТ системи, чи порядок з правами користувачів в системі – допоможе ІТ Аудитор, CISA.
  Юрий Гудзь

  Закрыть сообщение
 • Нацбанк упростил личное инвестирование физлиц за рубеж.
  22.06.2017  
  С 3 июля начинает действовать упрощенный порядок выдачи физлицам индивидуальных лицензий для инвестирования за рубежом. 
  Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №54 от 15 июня 2017 года Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Напомним, что разрешение на вывод личных сбережений за рубеж требуется в соответствии с Декретом (!) Кабинета министров Украины от 19 февраля 1993 (!!!!) года - Про систему валютного регулювання і валютного контролю, № 15-93. 
  Осенью 2016 года г-жа Гонтарева инициировала тотальный запрет для граждан по поводу инвестирования за рубежом, ссылаясь на то, что это “нерационально“. 
  Но времена меняются. И вот весной 2017 года НБУ разрешил открывать счета за рубежом без лицензии. Но до сих пор перечислять туда можно было только валюту, полученную из зарубежных источников (заработки, наследство). 
  И вот теперь - МОЖНО и заработанное в Украине хранить за рубежом. Инвестирование физлиц за рубеж: что в итоге, если вкратце? Реально можно открыть счет, положить на него деньги, а потом использовать их по своему усмотрению. 
  Инвестировать валюту за рубеж как-то иначе особого смысла нет - это будет видно из описания процедуры получения индивидуальной лицензии.  
  И еще - нельзя будет вкладывать за рубеж более 50 тыс долларов США в эквиваленте за календарный год. То есть реально купить хоть сколько-нибудь приличную квартиру за рубежом будет в одиночку невозможно. А вот купить пакет акций какой-нибудь известной компании можно будет вполне, также можно будет заплатить за накопительный страховой полис. Переводить деньги с предпринимательского счета - запрещено. Но предприниматель может перевести деньги на свой личный счет и отправлять их уже с него. 
   http://dengi.ua

  Закрыть сообщение
 • Рада встановила мораторій на проведення перевірок компаній до 2018 року
  3 листопада. УНН. Верховна Рада встановила мораторій на проведення перевірок компаній до 31 грудня 2017 року. Парламентарі підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН. Ухваленим законом передбачається встановити до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного контролю планових заходів із здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Також передбачається, що до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду контролю здійснюються органами державного нагляду з таких підстав: За погодженням Державної регуляторної служби, за письмовою заявою компанії до відповідного органу державного нагляду про здійснення перевірки, за рішенням суду, у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

  Закрыть сообщение
 • Нашей компанией проведено обучение десяти полиграфологов военной полиции МО Республики Армения
  Закрыть сообщение
 • Реєстрація офісу у квартирі стане неможливою
  06.09.2016 
  Незабаром зареєструвати офіс у житловому приміщенні буде неможливо. Народні обранці пропонують заборонити розміщувати у квартирах та будинках підприємства, установи й організації без переведення приміщень у статус нежитлових, передає socportal. У парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо уточнення меж використання житла)» (№5035). 
  У документі пропонується доповнити ч.1 ст.383 ЦК абз.2, відповідно до якого розміщення власником у житловому будинку/квартирі, що належить йому, підприємств, установ, організацій допускається тільки після переводу приміщення в статус нежитлового відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно зі згаданою статтею ЦК власник житлового будинку/квартири має право використовувати приміщення для свого проживання, проживання членів сім’ї, інших осіб, але не має права використовувати його для промислового виробництва. 
  Втім, у пояснювальній записці до проекту відзначається, що існує практика, коли в житлових будинках/квартирах розміщують підприємства, установи, організації, які не використовуються для промислового виробництва у вузькому сенсі цього поняття. 


  Закрыть сообщение
 • Міністерство юстиції затвердило порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
  Міністерство юстиції затвердило порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
  10.06.2016
  Відповідні попередні акти, які регулювати ці питання, втрачають чинність. Відповідний порядок надання відомостей затверджено наказом Мін'юсту від 10.06.2016№1657/5. До впровадження програмного забезпечення Реєстру, що забезпечуватиме формування та друк запитів на отримання відомостей з цього реєстру, такі запити подаються заявником шляхом заповнення бланка встановленої форми українською мовою друкованими літерами ручкою або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.
  Згідно з порядком відомості з реєстру надаються у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на реєстр, крім документів, що містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі.
  http://yur-gazeta.com/golovna/onovleno-poryadok-otrimannya-danih-z-reestru-yurosib-ta-fop.html

  Закрыть сообщение
 • Банки могут менять курс валют в течение дня
  Банки могут менять курс валют в течение дня
  С 15 июня, когда вступило в силу постановление НБУ № 341, банки и финучреждения могут менять курсы покупки/продажи инвалюты в течение операционного (рабочего) дня.
  Также разрешено устанавливать различные курсы в кассе банка, финучреждения, их обособленных подразделениях, пунктах обмена валюты, расположенных по разным адресам. При осуществлении наличных операций конвертации одной инвалюты в другую банкам разрешено использовать собственный коммерческий курс, а не официальный курс НБУ.
  http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/6/17/147072.htm

  Закрыть сообщение
 • Кабмин утвердил концепцию автоматизированной таможенной системы.
  25.05.2016

  Кабмин утвердил концепцию создания и функционирования автоматизированной системы "единое окно", которая упрощает таможенные процедуры и устраняет доступ правоохранительных органов к таможенным досмотрам. 
  Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 25 мая, сообщает УП. 
  Отмечается: отныне таможенный, санитарно-эпидемиологический, ветеринарно-санитарный, фитосанитарный, экологический и другие виды контроля будут осуществляться с помощью электронного обмена данными без бумажных документов, печатей и штампов, поскольку информация о грузе, проходящем через границу, будет автоматически появляться на таможенных пунктах и во всех службах контроля.

  Закрыть сообщение
 • Кабинет министров Украины одобрил реформу Государственной уголовно-исполнительной службы.
  18.05.2016
  Кабинет министров Украины одобрил реформу Государственной уголовно-исполнительной службы.
  В конце минувшего года министр юстиции Павел Петренко среди главных задач ведомства на 2016 год назвал начало реформирования системы исполнения наказаний «2016 год станет годом начала реформы пенитенциарной службы», - сказал он.
  В частности, по его словам, необходимо законсервировать или ликвидировать ряд тюрем, содержание которых экономически нецелесообразно. Как пояснял Петренко, в Украине - 148 тюрем, рассчитанных на 230 тысяч человек, между тем в местах лишения свободы находятся 70 тысяч, остальные заведения полупустые.
  Поэтому, считают в Минюсте, нужно провести инвентаризацию и отобрать те учреждения, которые можно быстро отремонтировать, чтобы в них переселить заключенных. Остальные учреждения следует законсервировать, потом через публичные конкурсы продать помещения, и на вырученные деньги построить современные тюрьмы.
  http://www.unian.net/politics/1348523-pravitelstvo-likvidirovalo-penitentsiarnuyu-slujbu.html

  Закрыть сообщение
 • Первого в мире робота-адвоката приняли на работу
  16.05.2016
  Первого в мире робота-адвоката приняли на работу
  Робот-адвокат Ross, созданный компанией IBM на основе искусственного интеллекта Watson, принят на работу в международное адвокатское бюро Baker & Hostetler.
  Робота определили в отдел, который ведет дела, связанные с процедурой банкротства. На текущий момент в нем состоят еще 50 сотрудников. Ross способен понимать вопросы и отвечает на них гипотезами, которые аргументирует цитатами c отсылками к профессиональной литературе. Таким образом киберадвокат, отсеивая большие объемы нерелевантной информации, помогает юристам и по мере увеличения количества обращений наращивает свою эффективность.
  Кроме того, искусственный интеллект постоянно обновляет базу судебных разбирательств и оповещает юристов о прецедентах, которые могут повлиять на рассмотрение текущих дел. 
  https://lenta.ru/news/2016/05/16/robolawyer/

  Закрыть сообщение
 • Депутаты одобрили реформу Генпрокуратуры

  12.05.2016

  Депутаты одобрили реформу Генпрокуратуры.

  Верховная Рада приняла реформу Генпрокуратуры, разрешив назначать главой ведомства человека без юридического образования. 

  Законопроект за основу и в целом поддержали 258 нардепов.

  В соответствии с принятым законопроектом кандидат на пост генерального прокурора должен иметь высшее образование, не обязательно юридическое, и стаж работы в сфере права или законодательном и/или правоохранительном органе не менее пяти лет, владеть государственным языком, иметь высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности.

  Законом также вносятся изменения в процедуру заочного осуждения. Специальное (заочное) досудебное расследование и судебное рассмотрение, согласно закону, будут распространяться на лиц, которые находятся в межгосударственном или международном розыске либо более 6 месяцев скрываются от органов следствия или суда с целью уклонения от уголовной ответственности и/или относительно которых есть фактические данные, что они находятся за пределами Украины, на временно оккупированной территории или в районе проведения АТО. Данная норма будет закреплена в законодательстве до 1 апреля 2017 года.

  Сразу же после голосования спикер Андрей Парубий объявил получасовой перерыв в заседании.

  http://korrespondent.net/ukraine/politics/3681550-rada-pryniala-zakon-pod-lutsenko-henprokurora


  Закрыть сообщение
 • С 1 мая вступил в силу закон о защите прав инвесторов
  01.05.2016
  С 1 мая вступил в силу закон о защите прав инвесторов
  В Украине с 1 мая вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов
  Положения этого закона направлены на дерегуляцию хозяйственной деятельности акционерных обществ и внедрение высоких требований для публичных акционерных обществ, акции которых включены в биржевой реестр.
  Документ повышает уровень защиты прав инвесторов, в частности из-за введения производного иска - права миноритарного акционера подать иск в интересах общества о возмещении вреда, введение ответственности должностных лиц хозяйственных обществ в случае нанесения ущерба обществу их неправомерными действиями.
  Этим законом изменяется порядок формирования наблюдательных советов акционерных обществ. Теперь членами наблюдательных советов могут быть только физические лица, а если член наблюдательного совета избран как представитель акционера, акционер может изменить своего представителя без проведения общего собрания общества.
  Создаются условия для перехода квазипубличными акционерных обществ в частную форму, регламентируется установления детального регулирования сделок с заинтересованностью, которое будет учитывать интересы всех акционеров.
  Также в связи с повышением требований к эмитентам в части корпоративного управления украинские компании смогут находиться в листинговых списках акций только одной из фондовых бирж.
  http://news.liga.net/news/economics/10434664-s_1_maya..

  Закрыть сообщение
 • Закон о госслужбе вступил в силу 1 мая
  01.05.2016
  Закон о госслужбе вступил в силу 1 мая
  1 мая вступил в силу Закон от 10.12.2015 № 889-VIII «О государственной службе». Закон предусматривает, что госслужащие будут назначаться по конкурсу, выводит из госслужбы депутатов и министров, а также их помощников, советников, пресс-секретарей, обслуживающий персонал. Вводится 3 категории должностей (вместо 7): А - высший корпус госслужбы, Б - руководители структурных подразделений, В - остальные госслужащие.
  Для этих категорий будет всего 9 рангов, от ранга и категории зависит размер зарплаты и требования к чиновникам. Высшей категории госслужащих запрещается быть членами политических партий. Кроме того, госслужащие не имеют права проводить и участвовать в забастовках.
  Также появится новая должность - государственный секретарь, будет создана Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы (будет выбирать чиновников категории А). Вместе с Законом вступают в силу нормативные акты, необходимые для его реализации: Постановления Кабмина: от 20.04.2016 № 304 об условиях оплаты труда отдельных руководящих работников госорганов, на которых не распространяется действие Закона о госслужбе.
  Ожидается, что новый Закон даст возможность повысить профессионализм государственной службы и восстановить ее престижность, установить конкурентную оплату труда госслужащих, а также позволит привлечь на конкурсной основе талантливых специалистов.
  http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/4/28/144773.htm

  Закрыть сообщение
 • КМУ открыл доступ к информации о зарегистрированных авто и их владельцах
  06.04.2016
  КМУ открыл доступ к информации о зарегистрированных авто и их владельцах
  Кабинет министров Украины открыл доступ к информации о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах из Единого государственного реестра Министерства внутренних дел.
  Об этом свидетельствует постановление №260 от 25 марта 2016 года.
  «Принятым постановлением устанавливается порядок доступа должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, адвокатов, нотариусов к Единому государственному реестру и порядок предоставления информации из него физическим и юридическим лицам», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
  В частности, согласно документу, доступ к реестру предоставляется (прекращается) пользователю на основании договора, заключенного между ним и администратором реестра, и по документам, которые предоставляют пользователю право на получение такой информации в связи с осуществлением им полномочий, определенных законом.
  Отметим, что в порядке предоставления физическим и юрлицам информации из реестра прописано, что за предоставление сведений о марке, модели транспортных средств, год их выпуска, объем (мощность) двигателя и дату госрегистрации в случае осуществления запроса плата не взимается.
  Однако, за предоставление других сведений из реестра по основному критерию поиска по идентификационному номеру (VIN), марка, модель, год выпуска, объем (мощность) двигателя, дата госрегистрации, цвет, тип топлива, количество владельцев, количество сидячих мест с местом водителя, ограничения по эксплуатации авто, прохождение обязательного техконтроля, наличие информации об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, участие в ДТП, количество ДТП с участием транспортного средства взимается плата в размере, определенном Кабмином.
  При этом должностные лица уполномоченного органа МВД принимают меры для хранения, предотвращения несанкционированного доступа и распространения персональных данных запрашивающих лиц.
  http://pravo.ua/news.php?id=0053445

  Закрыть сообщение
 • Зарегистрировать недвижимость и бизнес можно будет в отделениях Укрпочты
  31.01.2016
  Зарегистрировать недвижимость и бизнес можно будет в отделениях Укрпочты
  Министерство юстиции и ГП «Укрпочта» подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает, что на базе отделений Укрпочты по всей Украине можно будет получить регистрационные сервисы Минюста.
  Ранее Укрпочта подала в Минюст пакет документов на аккредитацию для получения права предоставлять регистрационные услуги Министерства юстиции. И.о. гендиректора Укрпочты Игорь Ткачук сообщил, что внес на рассмотрение Мининфраструктуры изменения о введении регистраторов в Укрпочту как отдельной структуры.
  Уже начат подбор соответствующих кадров. В ближайшее время будут определены 5 регионов, которые станут пилотными для запуска проекта по предоставлению регистрационных услуг населению. Отметим, что Укрпочта уже имеет опыт предоставления админуслуг - в почтовых отделениях гражданами оформляются субсидии.
  http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/3/31/143499.htm

  Закрыть сообщение
 • Адвокатскую монополию внедрят через закон
  29.03.2016

  Адвокатскую монополию внедрят через закон


  Совет по вопросам судебной реформы при Президенте Украины подготовил проект изменений в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

  Этот законопроект имеет целью расширение профессиональных прав и обязанностей адвокатов, гарантий осуществления адвокатской деятельности, а также видов такой деятельности, которая совершенствует процедуру допуска к профессии, вносит изменения в систему органов адвокатского самоуправления и т.п.

  Важным изменением является то, что, согласно нормам законопроекта, представительство интересов физических и юридических лиц в судах имеют право осуществлять исключительно адвокаты, кроме случаев, предусмотренных законом. Что касается исключений (установленных законом), то это:

  трудовые споры, споры по защите социальных прав;
  по выборам и референдумам;
  незначительные споры;
  представительство малолетних, несовершеннолетних, недееспособных.
  Однако, инициаторы изменений уточняют, что исключительное представительство будет вводиться поэтапно в:

  Верховном Суде Украины и высших спецсудах — с 1 января 2017 года;
  судах апелляционной инстанции — с 1 января 2018 года;
  судах первой инстанции — с 1 января 2019 года.

  http://sud.ua/news/2016/03/29/88832-advokatskyyu-monopoliyu-vnedryat-cherez-zakon

  Закрыть сообщение
 • Арестованное имущество теперь можно приобрести через Интернет
  08.03.2016
  Арестованное имущество теперь можно приобрести через Интернет
  Не так давно состоялась пресс-конференция, посвященная результатам работы государственного предприятия «СЕТАМ». В ее ходе журналистам была предоставлена информация о работе предприятия в 2015 году, а также о дальнейших планах и перспективах его развития.
  СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом) — это площадка для реализации арестованного имущества через Интернет. Существует она, по сути, уже два года — внедрение СЕТАМ началось с 1 мая 2014 года. Тогда систему запустили в четырех областях Украины, а 6 августа 2014 года Кабинет Министров принял решение о внедрении электронной системы торгов арестованным и конфискованным имуществом на всей территории Украины. «Эта система работает в Украине около двух лет. Сначала она была запущена как пилотный проект, а со временем начала работать по всей стране. За время работы она доказала свою необходимость и эффективность, а также показала те позитивы, которые мы от нее ожидали.
  Теперь вы можете покупать имущество через сайт из любой точки страны», — отметил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.
  Раньше правовое регулирование проведения электронных торгов осуществлялось согласно с Порядком реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов, утвержденного приказом Минюста №656/5 от 16.04.2014 года, однако недавно его заменил новый Порядок, утвержденный приказом Министерства юстиции Украины №2710/5 от 22.12.2015 года «О реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов», который вступил в силу с 18.01.2016 года.
  Одним из нововведений Порядка является возможность платить гарантийный взнос с платежных карточек с помощью национальных и международных платежных систем через сайт с немедленным подтверждением такой уплаты. По сути, Министерство юстиции устранило человеческий фактор в процедуре продажи имущества должника с публичных (открытых) торгов и аукционов.
  http://sud.ua/news/2016/03/08/87821-arestovannoe-imyshchestvo-teper-mozhno-priobresti-cherez-internet

  Закрыть сообщение
 • В Україні скасовуються санітарні норми часів СРСР
  24.02.2016
  В Україні скасовуються санітарні норми часів СРСР

  З 2017 року радянські акти санітарного законодавства втратять чинність Кабінет міністрів України визнати такими, що втратили силу і такими, що не застосовуються на території України, акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади Української РСР, а також центральними органами виконавчої влади СРСР.
  Це закріплено розпорядженням № 94-р від 20 січня 2016 року, оприлюдненими на сайті уряду. Згідно з текстом документа, визнані такими, що втратили силу санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи і санітарні регламенти.
  Розпорядження набирає чинності з 1 січня 2017 року.
  http://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-otmenyayutsya-sanitarnye-normy-vremen-sssr-694151.html

  Закрыть сообщение
 • Рада дала "зелене світло" великій приватизації в Україні
  Рада дала "зелене світло" великій приватизації в Україні
  16.02.2016
  Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, який дозволить уряду почати приватизацію великих державних підприємств. За прийняття законопроекту №2319а-д проголосувало 252 народних депутата.
  Прийнятий законопроект вносить нововведення: Якщо раніше перед приватизацією на фондовій біржі потрібно було продавати міноритарний (неконтролюючий) пакет акцій підприємства від 5 до 10%, то тепер ця норма скасована.
  Заборонено допускати до приватизації представників держави-агресора або держави, проти якого введені санкції. По суті цей пункт забороняє купувати українські підприємства Росії.
  Перелік підприємств, які держава запланувала віддати інвесторам на приватизацію, Кабмін затвердив ще в минулому році. До нього увійшли такі великі підприємства, як "Одеський припортовий завод", "Центренерго", "Сумихімпром", держконцерн "Укрторф", деякі обленерго, шахти і порти. Уряд планував почати приватизацію великих підприємств з Одеського припортового заводу. Планувалося, що від масштабної приватизації в минулому році держава виручить близько 17 млрд грн. Однак, за даними Фонду держмайна, за 2015-й рік вдалося заробити всього 151,5 млн грн.
  http://ukr.segodnya.ua/economics/business/rada-dala-zelenyy-svet-bolshoy-privatizacii-v-ukraine-692103.html

  Закрыть сообщение
 • ГФС возобновила предоставление электронной цифровой подписи юридическим лицам

  ГФС возобновила предоставление электронной цифровой подписи юридическим лицам

  11.02.2016
  Государственная фискальная служба Украины восстановила предоставление электронной цифровой подписи юридическим лицам, зарегистрированным после 1 января 2016 года.
  Об этом сообщает пресс-служба ГФС. "Начиная с 10 февраля 2016 года Аккредитованный центр сертификации ключей информационно-справочного департамента ГФС начинает предоставление услуг электронной цифровой подписи юридическим лицам, зарегистрированным после 1 января 2016 года", — говорится в сообщении.
  Возобновление сервиса будет доступно для юрлиц, которые прошли процедуру государственной регистрации в условиях действия новой редакции Закона Украины от 15 мая 2003 года №755 -IV "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".
  http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/news/news-15545/

  Закрыть сообщение
 • Рада намерена урегулировать оплату за жилищно-коммунальные услуги
  Рада намерена урегулировать оплату за жилищно-коммунальные услуги
   03.02.2016
  Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект "О жилищно-коммунальных услугах" (№1581). За соответствующий законопроект в первом чтении во вторник на пленарном заседании проголосовали 242 депутата.
  Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, законопроект предлагает урегулировать правоотношения, возникающие в процессе предоставления жилищно-коммунальных услуг, в частности, предметом регулирования является поставка природного газа и электрической энергии бытовым потребителям, определенных законами "О рынке природного газа" и "Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины".
  Согласно законопроекту, "не является предметом регулирования данного закона обеспечение потребностей совладельцев многоквартирного дома путем самообеспечения согласно статье 22 закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома". Так, документом предполагается определить перечень услуг ЖКХ, к которым относятся:
  1) жилищная услуга - услуга по управлению многоквартирным домом;
  2) коммунальные услуги - услуги по: поставке природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного питьевого водоснабжения, централизованного водоотведения, обращения с бытовыми отходами. Проектом закона предлагается определить, что участниками правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг являются: 1) потребитель, 2) управляющий многоквартирного дома (управитель),
  3) исполнители коммунальных услуг; а также определить права и обязанности потребителей, управляющих и исполнителей коммунальных услуг. Документом также предлагается установить порядок оплаты услуг ЖКХ; цены (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги; применение социальных нормативов; порядок предоставления оплаты услуг ЖКХ; коммерческий учет коммунальных услуг; порядок оформления претензий потребителей; порядок доступа к жилью, другому объекту недвижимого имущества потребителя и тому подобное.

  http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/news/news-15483/

  Закрыть сообщение
 • Алгоритм реєстрації права власності на нерухоме майно в 2016 році
  09.02.2016
  В Україні у 2016 році було змінено порядок реєстрації права власності на нерухоме майно. 

     У 2016 році замість свідоцтва про право власності видається інформаційна довідка. 
     Проте, власникам житла важко розібратися у новому порядку реєстрації. 
    Алгоритм реєстрації нерухомого майна опублікувала на своїй сторінці у Facebook приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ольга Оніщук. «Колеги, сьогодні, після посвідчення декількох договорів відчуження нерухомого майна, написала для себе конспект короткого алгоритму дій по реєстрації прав, може він допоможе комусь із Вас, хто ще не здійснював реєстраційні дії у цьому році! 25 грудня 2015 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якою затверджений Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким встановлений наступний порядок дій: П. 7 вищевказаного Порядку державної реєстрації речових прав зазначає, що спочатку нотаріус або його помічник за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав (виходячи з останнього роз’яснення ДП «НАІС» від 12.01.2016 р ми робимо це у UB): 
   1) формує та роздруковує заяву у двох примірниках, на яких проставляються підписи заявника та нотаріуса або його помічника. Один примірник видається заявникові, а другий долучається до поданого пакету документів; 
   2) реєструє заяву у базі даних заяв (як говорить практика технічно на сьогоднішній день немає можливості роздрукувати заяву без її реєстрації в базі даних, тому реєстрація та роздрукування відбувається одночасно); Згідно з п. 8 та п. 9 вищевказаного Порядку нотаріус або його помічник: 
   3) Перевіряє подані заявником документи, встановлює його особу, обсяг повноважень, сплату адмінзбору і т.д.; Згідно з п. 10 вищевказаного Порядку нотаріус або його помічник; 
   4) виготовляє електронні копії з поданих заявником оригіналів документів шляхом сканування, які долучаються до заяви (сканування через UB дуже складне та незручне, порада зменшувати об’єм файлу шляхом переведення у формат .*jpeg); Згідно з п. 12 вищевказаного Порядку нотаріус: 
   5) здійснює пошук заяв у базі даних заяв та встановлює черговість заяв, здійснює пошуки за об’єктом та за суб’єктом; Згідно з п. 18 вищевказаного Порядку нотаріус: 
   6) за результатом розгляду заяви та документів приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації; Згідно з п. 19 вищевказаного Порядку нотаріус: 
   7) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу відповідні відомості про речові права та їх обтяження, про об‘єкти та суб‘єкти цих прав; Згідно з п. 22 вищевказаного Порядку нотаріус: 
   8) формує інформацію з реєстру, яка розміщується на веб-порталі Мін‘юсту (це відбувається автоматично тільки за умови роботи в UB); 
   9) на бажання заявника надає йому інформацію у паперовій формі на аркуші формату А4 без використання бланків, проставлення підпису та печатки нотаріуса (на практиці технічні можливості реєстру на сьогоднішній день дозволяють видати інформацію у вигляді витягу або інформаційної довідки, наші контролюючі органи рекомендують інформ. довідку)».

  Закрыть сообщение
 • Основне про нові правила реєстрації нерухомості
  09.02.2016
  Нагадаємо основні моменти нового порядку, який повинен знати кожен власник нерухомості. 

  Так, за новими правилами, свідоцтво про право на нерухомість видаватися не буде, а оформити його можна тільки в електронному вигляді. 
  При цьому, тепер право на нерухомість буде підтверджуватися через інтернет. А реєстрацію нерухомості можна буде проводити в нотаріусів без обмежень. Факт володіння майном буде підтверджуватися рішенням, оформленим в електронному вигляді.
  На руки власник може отримати роздруківку цього рішення, але на неї не ставиться ні підпис, ні друк реєстратора. 
  У той же час, як відзначають деякі експерти, таке нововведення може викликати недовіру у людей похилого віку, коли їх право на квартиру підтверджується звичайної роздруківкою. 
  Крім того, деякі побоюються, що у зв’язку з тим, що тепер не буде “документа з синьою печаткою”, може бути сплеск рейдерських атак на нерухомість.Тому власникам радять періодично перевіряти свої об’єкти власності в реєстрі, доступ до якого

  Закрыть сообщение
 • Открыт портал о проверках бизнеса, которые будут проводиться в течение 2016 года
  09.02.2016 
    Для информирования бизнеса о проверках надзорных и контролирующих органов, которые будут проводиться в течение 2016 года, разработан портал perevirka.in.ua 
    Портал http://perevirka.in.ua - простий у користуванні, загальнодоступний та безкоштовний. 
    Для пошуку підприємства потрібно ввести його назву або код ЄДРПОУ. На запит видається інформація про дату перевірки та контролюючий орган (від Державної служби з надзвичайних ситуацій до Державної служби інтелектуальної власності). 
   Мета створення порталу: інформувати бізнес про проведення таких перевірок зазделегідь, адже "тиску державних органів на бізнес можна протистояти підготовленістю".

  Закрыть сообщение
 • Регистрация предприятия после 1 января: как это должно происходить
  22.01.2016

  Компетентное мнение 
  Обзор изменений в сфере госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований 

  Закрыть сообщение
 • Банки обязали возмещать украденное с карточек украинцев
  19.01.2016
  Компенсация должна выплачиваться, если финучреждение не докажет вину человека по разглашению ПИН-кода

  Закрыть сообщение
 • Президент подписал Закон о Государственном бюро расследований
  15.01.2016
  Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюро расследований», принятый Верховной Радой 12 ноября (законопроект № 2114).
  http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/1/15/139921.htm

  Закрыть сообщение
 • В 2016 діє мораторій на перевірку підприємств з доходом до 20 млн. гривень
  15.01.2016 

   У 2016 році залишається чинною норма п. 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII, відповідно до якої у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 млн грн за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно: 
  із дозволу Кабінету Міністрів України; 
  за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки; 
  згідно з рішенням суду; 
  згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

  Закрыть сообщение
 • Податкові перевірки: чого чекати в 2016 році?
  12.01.2016 р. 

   Перевірки після запитів

   Норму пп. 78.1.1 ПКУ, що встановлює підставу для перевірки, яка застосовується чи не найчастіше, було викладено в новій редакції. Внесені зміни є досить суперечливими і викликають більше запитань, ніж надають відповідей. 
  Раніше підставою для перевірки було виявлення фактів, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Ці факти могли бути виявлені за результатами перевірок інших платників або отримання податкової інформації. 
  Нова редакція надає підстави для перевірки у разі виявлення порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого ПКУ законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 
  Відповідне тепер може виявлятися з одержаної податкової інформації (результати перевірок також є податковою інформацією, тож, по суті, змін щодо джерел інформації немає). 
  Як бачимо, законодавець забрав із підстав позапланових перевірок виявлення порушення податкового законодавства. Лишилося лише інше законодавство, підконтрольне податківцям: валютне, у сфері готівкового обігу, спирту, алкоголю, тютюну тощо. Хоча до чого тут документальні податкові перевірки — сказати важко, адже дотримання всього іншого законодавства, крім валютного, як правило, в неплановому порядку перевіряється під час фактичних перевірок, а не позапланових. 
  За своєю суттю, всі перевірки за пп. 78.1.1 ПКУ на практиці раніше були наслідком порушення податкового законодавства. Тому відповідна зміна виглядає як технічна помилка під час підготовки тексту закону. 
  Справді, практика перевірок та їх оскарження виходила з того, що перевірятися під час перевірки, за якою платник податку мав надати пояснення або документальне підтвердження (у разі його ненадання), могли лише питання, які було викладено у запиті. Згідно з пп. 75.1.2 ПКУ, неподаткові питання (інше законодавство) можуть перевірятися під час документальної перевірки, тож мертвою норму пп. 78.1.1 назвати не можна, але сфера її застосування в новій редакції є наразі суттєво обмеженою. 
  Нагадаємо також, що наразі залишаються інші підпункти ст. 78, за якими є можливими перевірки за запитами: 78.1.4 та 78.1.9 (останній з них викладено в новій редакції, про що йтиметься нижче). Завершуючи аналіз змін до пп. 78.1.1, зазначимо, що перевірка з цієї підстави є можливою лише тоді, коли платник не надає пояснення і документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня його отримання. Причому у запиті мають зазначатися порушення цим платником законодавства (тобто зазначатися, що саме порушив платник — отримувач запиту). 
  В останні роки законодавство і практика у цій сфері розвивалися таким чином, що в запиті мали зазначатися конкретні факти порушень. 
  Зміна формулювань у пп. 78.1.1 дає підстави для побоювань, що позитивні здобутки буде втрачено і податківці у запиті зазначатимуть не конкретні факти, а лише припущення. 
  Такого допустити не можна. 
  Але, як і раніше, справа за практикою, у т. ч. судовою. 

  Автор: Кравчук Алексей, к.ю.н. 
  Джерело: «Дебет-Кредит»

  Закрыть сообщение
 • Верховний Суд зробив висновок щодо спадщини
  12.01.2016 р.

  Саме із прийняттям в експлуатацію закінчених об’єктів останні із категорії побудови переходять до категорії майна як об’єкта цивільного права. До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 7 жовтня 2015 року м.Київ №6-641цс15, текст якої публікує "Закон і Бізнес".

  http://zib.com.ua/ua/120868-verhovniy_sud_zrobiv_visnovok_schodo_spadschini.html

  Закрыть сообщение
 • Налоговики больше не смогут аннулировать регистрацию плательщиков НДС на основании
  11.01.2016

  Хорошая новость - с 1 января 2016 г. налоговики лишены возможности аннулирования регистрации плательщиков НДС на основании отсутствия в ЕГР записей об отсутствии по местонахождению или отсутствии подтверждения сведений о юрлице. Это произошло благодаря тому, что Законом Украины от 24.12.2015 № 909-VIII исключен пп. "ж" п. 184.1 Налогового кодекса Украины.

  Закрыть сообщение
 • Міграційна служба розповіла про нові паспорти українців (ID-картки)
  05.01.2016

  Міграційна служба розповіла про нові паспорти українців
  11 січня 2016 року міграційна служба розпочинає запровадження паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки (ID-картки). Для проведення процедури заміни старих паспортів у формі книжечок на ID-картки необхідно, щоб ВР ухвалила відповідний закон.
  Так, на першому етапі, до прийняття Верховною Радою законопроекту №3224 «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», новий документ оформлюватиметься безкоштовно громадянам, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт громадянина України вперше. Як пояснили "ЗіБ" у ДМС, на сьогодні близько 800 робочих станцій у 330 підрозділах міграційної служби по всій країні оснащені необхідним для видачі таких паспортів обладнанням. У підрозділах де такого обладнання немає, громадянам тимчасово будуть видаватися паспорти старого зразка (книжечка).
  Громадяни, які звертаються для оформлення паспорта громадянина України не вперше (наприклад, у зв’язку з втратою або псуванням), також до прийняття законопроекту №3224 будуть видаватися паспорти старого зразка.
  Чіп, який буде розміщено на картці, міститиме персональні та біометричні дані власника документа, у тому числі місце проживання та сімейний стан.
  http://zib.com.ua/ua/120805-migraciyna_sluzhba_rozkazala_pro_novi_pasporti_ukrainciv.html

  Закрыть сообщение
 • Какие нормативные акты вступили в силу с 1 января
  Закрыть сообщение
 • Часткове виконання поручителем зобов’язань не породжує переходу до нього прав кредитора за договором. До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 23 вересня 2015 року №6-466цс15, текст якої друкує видання "Закон і Бізнес".
  Закрыть сообщение
 • "Все по 20": официальная версия. Какие налоги украинцам приготовил Кабмин
  Закрыть сообщение
 • Президент подписал «безвизовые» законы
  23.11.2015
  Президент подписал «безвизовые» законы
  Президент Украины подписал пакет законов, которые обеспечивают либерализацию визового режима для Украины со стороны Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте главы государства.
  Так, среди подписанных Президентом Украины законы: «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза», Закон Украины «О внешней трудовой миграции», Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения рекомендаций Европейского Союза по выполнению Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно уточнения подследственности органов досудебного расследования», Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования института специальной конфискации с целью устранения коррупционных рисков при ее применении», Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», Закон Украины «О внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины» (финансирование политических партий).
  При подписании Глава государства выразил надежду на то, что 15 декабря Европейская комиссия примет решение о предоставлении Украине зеленого света в вопросе безвизового режима. По словам Президента, эти законы являются «огромным шагом в направлении защиты прав людей и борьбы с коррупцией».
  Петр Порошенко отметил, что безвизовый режим с ЕС - «это еще одна степень свободы». Президент назвал безвизовый режим с ЕС важным элементом партнерства и нашей евроинтеграционной политики, отметив, что план по имплементации безвизового режима очень напряженным.
  Президент напомнил, что одним из первых документов, подписанных им в качестве главы государства, было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которая позже была синхронно ратифицировано Верховным советом и Европейским парламентом 16 сентября 2014 года. Глава государства отметил, что ратификация Соглашения об ассоциации странами ЕС вместо 3-4 лет прошла за полтора года.
  Источник: Юридическая Практика

  Закрыть сообщение
 • Правительство предложило новые основы профессионального образования
  12.10.2015
  Правительство предложило новые основы профессионального образования
   В Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 3231 о профессиональном образовании. Законопроектом предлагается создать условия для оперативности принятия управленческих решений относительно профессионального образования и его финансового обеспечения. Местным органам исполнительной власти и местного самоуправления делегируются функции управления профессионально-техническими (профессиональными) учебными заведениями, в частности по созданию, реорганизации, ликвидации подведомственных учебных заведений; организации и проведению конкурсов на замещение должностей директоров ПТУ государственной формы собственности и их назначению.
  Также проектом определяются такие типы профессионально-технических учебных заведений:
  региональный центр профессионального образования;
  профессиональный колледж;
  профессиональный лицей;
  центр профессиональной подготовки.
  Предполагается, что реализация положений законопроекта позволит обеспечить рынок труда квалифицированными кадрами путем развития оптимальной сети профессиональных учебных заведений, которые будут осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации младших специалистов и квалифицированных рабочих, профессиональное обучение незанятого населения, рабочих и руководителей среднего звена управления.
  Источник: ЮРЛІГА

  Закрыть сообщение
 • Директоров школ будут отбирать по новому порядку
  20.10.2015
  Директоров школ будут отбирать по новому порядку
  Кабмин постановлением от 13.10.2015 г. № 827 утвердил Порядок назначения на должность руководителей общеобразовательных учебных заведений государственной формы собственности. В документе отмечается, что директором школы может быть лицо, которое:
  является гражданином Украины,
  свободно владеет государственным языком,
  имеет высшее педагогическое образование на уровне специалиста или магистра,
  стаж педагогической работы не менее 3 лет,
  высокие моральные качества и состояние здоровья, позволяющее выполнять профессиональные обязанности.
  Директора назначает МОН, другие центральные органы исполнительной власти, к сфере управления которых принадлежат учебные заведения. Назначение осуществляется по результатам конкурсного отбора путем заключения контракта. Основанием для проведения конкурсного отбора является решение органа, который назначает руководителя учебного заведения. Решение и объявление о проведении конкурсного отбора публикуются в местных СМИ или на официальном веб-сайте органа, который назначает директора, и школы (в случае наличия такого сайта) не позднее, чем за месяц до начала отбора.
  Срок подачи документов для участия в конкурсе не может составлять менее 20 и более 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении отбора. Для проведения конкурсного отбора орган, который назначает директора, образует конкурсную комиссию. В состав такой комиссии входят представители учредителя, педагогического коллектива, общественного объединения родителей учащихся (воспитанников) образовательного учреждения, а также органа местного самоуправления и общественного объединения руководителей учебных заведений соответствующей административно-территориальной единицы.
  К участию в работе комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены представители других общественных объединений и эксперты в сфере общего среднего образования. Конкурсный отбор предусматривает:
  1) представление претендентом документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям;
  2) представление претендентом мотивационного письма и перспективного плана развития учебного заведения и проведение им открытой публичной презентации;
  3) изучение конкурсной комиссией представленных документов, мотивационного письма и перспективного плана развития учебного заведения. Результаты конкурсного отбора публикуются в местных СМИ или на официальном веб-сайте органа, который назначает директора, и школы (в случае наличия такого сайта).
  Источник: ЮРЛІГА

  Закрыть сообщение
 • Условия выплаты материальной помощи работнику
  30.09.2015
  Условия выплаты материальной помощи работнику
  Минсоцполитики в письме от 21.07.2015 г. № 409/13/116-15 предоставило разъяснения относительно условий выплаты материальной помощи. В соответствии со ст. 12 Закона Украины «Об отпусках» ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 14 календарных дней. В случае деления ежегодного отпуска на части помощь для оздоровления может выплачиваться работнику один раз при предоставлении любой из частей ежегодного основного отпуска по заявлению работника. Таким образом, в случае предоставления работнику ежегодных отпусков до истечения шестимесячного срока непрерывной работы помощь для оздоровления также может выплачиваться работнику по его заявлению.
  Условия выплаты материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, обстоятельства, при которых она выплачивается, а также кому именно она может быть выплачена в первую очередь, рекомендуется определять в соответствующем Положении, утвержденном в соответствующем органе. Указанная материальная помощь выплачивается, например, в случае тяжелого материального положения, в связи с продолжительной болезнью и т. п.
  Решение о предоставлении такой материальной помощи принимается руководителем соответствующего органа, исходя из обстоятельств, изложенных в заявлении работника, при наличии средств на эти цели. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов не является обязательной выплатой и выплачивается при наличии средств.
  Источник: НР Лига

  Закрыть сообщение
 • Законопроекты о частных исполнителях приняты за основу
  08.09.2015
  Законопроекты о частных исполнителях приняты за основу
  Депутаты предварительно одобрили реформу исполнительной службы, законопроекты будут доработаны 8 октября
  Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2506а «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов». Согласно законопроекту, в Украине предложено внедрить смешанную систему исполнения решений: определяются основы организации и деятельности по принудительному исполнению судебных решений и решений других органов государственными исполнителями органов ГИС и частными исполнителями.
  Предлагается ввести институт частных исполнителей, определить их правовой статус, урегулировать процедуру получения и приостановления права на осуществление соответствующей деятельности, определить особенности их финансового обеспечения и т.д
  Также депутаты приняли за основу законопроект № 2507а «Об исполнительном производстве», который предусматривает введение института частных исполнителей. При этом законопроектом определен перечень решений, которые не могут исполняться частными исполнителями (по которым должником является государство, госорганы, органы местного самоуправления, их должностные лица, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, юрлица, которые финансируются исключительно за средства государственного или/и местного бюджетов, или доля государства в уставном капитале которых превышает 25%, по которым взыскателями является государство, госорганы, решения, которые предусматривают совершение действий в отношении имущества государственной или коммунальной собственности, решения о вселении и выселении физических лиц и другие).
  Также законопроектом: - определены принципы исполнительного производства, направленные на обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; - расширен перечень решений, подлежащих принудительному исполнению; - предусмотрено формирование открытого Единого реестра должников; - введена автоматизация процедур исполнения решений путем электронной регистрации документов, полного фиксирования процессуальных решений и исполнительных действий в автоматизированной системе, порядок функционирования, предоставление информации; - оптимизировано сроки проведения исполнительных действий; - предусмотрено усиление ответственности должника в исполнительном производстве, существенное повышение размеров штрафов, налагаемых исполнителем; - модернизировано механизм администрирования авансового взноса и исполнительного сбора; - введена возможность реализации арестованного имущества путем его продажи на электронных торгах с учетом некоторых ограничений; - усовершенствована система отчислений с зарплаты и других доходов должника, процедура исполнения решений о вселении взыскателя, восстановлении на работе, порядок исполнения решений, по которым должник обязан совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, о режиме хранения имущества, на которое наложен арест, определение стоимости имущества должника, оценки имущества должника и т.д.
  Источник: ЛИГА:Закон

  Закрыть сообщение
 • С 1 октября 2015 года ни один госорган не вправе требовать с граждан справки, даже электронные
  28.09.2015
  С 1 октября 2015 года ни один госорган не вправе требовать с граждан справки, даже электронные, - замглавы Минюста 
  С 1 октября чиновники будут сами получать необходимые им справки и другие документы. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова на заседании коллегии Минюста. "С 1 октября 2015 ни один государственный орган не вправе требовать справки, даже электронные. Потому что если они будут иметь бесплатный доступ к реестру, они смогут это сделать самостоятельно и получить эту информацию без того, чтобы каждый раз обращаться за выписками и справками. Это касается не только справок, но и, например, документов о рождении, браке и других", - сообщила она.
  Также, с 6 октября по фамилии можно будет найти имущество, принадлежащее ее владельцу, - замминистра юстиции Севостьянова. Граждане будут получать необходимую информацию, документы и справки из открытых реестров. Их перечень таков: 
  - Единый государственный реестр нормативно-правовых актов 
  - Реестр специальных бланков документов информационной системы Министерства юстиции Украины 
  - Единый реестр специальных бланков нотариальных документов 
  - Единый реестр нотариусов Украины 
  - Наследственный реестр 
  - Единый реестр доверенностей 
  - Государственный реестр обременений движимого имущества
   - Единый реестр общественных формирований 
  - Реестр аттестованных судебных экспертов 
  - Реестр методик проведения судебных экспертиз 
  - Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения 
  - Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве 
  - Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения 
  - Единый государственный реестр исполнительных производств 
  - Реестр общественных объединений
  - Государственный реестр печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности 
  - Государственный реестр актов гражданского состояния граждан 
  - Государственный реестр прав на недвижимое имущество 
  - Государственный реестр баз персональных данных
  Источник: ЛигаБизнесИнформ

  Закрыть сообщение
 • Принят Закон об увеличении минимальной зарплаты
  17.09.2015
  Принят Закон об увеличении минимальной зарплаты
  Верховная Рада 17 сентября приняла Закон о внесении изменений в Госбюджет-2015 относительно повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы) (правительственный законопроект № 3060).
  Так, с 1 сентября увеличен размер минимальной заработной платы до 1378 грн. в месяц. Соответственно, увеличиваются расходы на оплату труда, пенсионное обеспечение, пособия семьям с детьми и единовременные пособия, стипендии аспирантов и докторантов. Также предусмотрено увеличение прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет — 1167 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1455 грн.; трудоспособных лиц — 1378 грн.; лиц, утративших трудоспособность, — 1074 грн.
  Поскольку прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, законом предусмотрено увеличение соответствующих расходов государственного бюджета, в частности:
  1) на выплаты: пенсий — на 3.861,5 млн. грн. (из них 2.654,4 млн. грн. — на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины); помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и помощи по уходу за инвалидом I или II группы — на 598,7 млн. грн.; государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком» — на 19 млн. грн.;
  2) на повышение размера стипендий аспирантам, клиническим ординаторам и докторантам учебных заведений и научных учреждений в связи с изменениями условий оплаты труда — на 22 млн. грн.;
  3) объемы образовательной субвенции — на 1.603,4 млн. грн., медицинской субвенции — на 1.407,7 млн. грн. и субвенции на подготовку рабочих кадров — на 205,7 млн. грн…
  Кроме того, на осуществление повышения с 1 сентября на 13% минимальных ординарных (обычных) академических стипендий, социальных стипендий ученикам профессионально-технических и студентам высших учебных заведений предусмотрено 256 млн. грн. по государственному и местных бюджетах.
  Источник: ЛІГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Что изменится на рынке труда после создания Нацагентства занятости?
  17.09.2015
  Что изменится на рынке труда после создания Нацагентства занятости?
  В Украине на базе существующей Государственной службы занятости будет создано Национальное агентство занятости. Министр социальной политики Павел Розенко поручил в течение 10 дней завершить работу над законопроектом о создании Национального агентства занятости.
  В начале октября законопроект должен быть внесен в Верховную Раду Украины, а с 1 января 2016 года должно заработать Национальное агентство занятости. Социальных партнеров — профсоюзов и работодателей — Министр призвал не стоять в стороне этого процесса, а активно включиться в обсуждение и доработку законопроекта. «Комплексный законопроект, разработанный Министерством социальной политики, предусматривает масштабную реформу рынка труда, усиление институциональной способности службы, внедрение новых подходов к работе на рынке труда с одновременным усилением социальной ответственности и социальной справедливости», — отметил чиновник, добавив, что соответствующие изменения будут основываться на опыте реформирования агентств занятости Германии, Франции, Австрии и Литвы.
  Акцент в практической работе Агентства делается на активном посредничестве и регулировании рынка труда с помощью новейших информационных технологий. Будет сформировано единую электронную базу вакансий. «Изменятся подходы в работе с зарегистрированными безработными, — подчеркнул Павел Розенко. — Усиливается страховой принцип выплаты пособия по безработице. Активнее будут поддерживаться предпринимательские инициативы зарегистрированных безработных. В частности, для нас принципиальный вопрос — усиление роли общественных работ. Безработные должны четко понимать, что поиск работы должен быть активным. Отказ от участия в общественных работах может стать основанием для отказа в выплате пособия по безработице». Также Агентство будет расширять возможности трудоустройства граждан, будет применять новые механизмы поддержки молодежи в возрасте до 24 лет (привлечение выпускников к работе на условиях стажировки по образцам Германии и Румынии), будет способствовать сохранению занятости людей старше 45 лет. Активнее будут решаться вопросы занятости членов личных крестьянских хозяйств, участников АТО, внутренне перемещенных лиц и других категорий. К функциям Национального агентства занятости будет также отнесено мониторинг случаев дискриминационных ограничений, содержащихся в опубликованных вакансиях, с подачей этой информации к Госслужбу по труду для соответствующего реагирования.
  Иточник : Урядовий портал

  Закрыть сообщение
 • Вступили в силу изменения в Инструкцию о служебных командировках
  11.09.2015
  Вступили в силу изменения в Инструкцию о служебных командировках
  Изменения в Инструкцию о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденные приказом Минфина от 04.08.2015 г. № 694, вступили в силу 11 сентября 2015 года. Так, из Инструкции исключено положение относительно регистрации предприятием лица, выбывающего в командировку, в специальном журнале. Также изменены нормы относительно возмещения расходов при служебных командировках, а именно: если дата на транспортном билете не совпадает с датой прибытия работника из командировки согласно приказу о командировке, с разрешения руководителя предприятия берется во внимание задержка в командировке на выходные или праздничные и нерабочие дни в случае, если срок пребывания работника вне места его постоянной работы не будет превышать срока командировки, предусмотренного постановлением КМУ от 02.02.2011 г. № 98.
  За эти дни работнику не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы (кроме расходов на проезд с места командировки до места постоянной работы); руководители предприятий (кроме министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти) лично решают вопросы возмещения своих расходов на наем жилых помещений, которые превышают предельные суммы, утвержденные постановлением КМУ от 02.02.2011 г. № 98, на проезд в мягком вагоне, судами морского и речного транспорта, воздушным транспортом по билетам 1-го класса и бизнес-класса, а также расходов на перевозку багажа свыше веса, стоимость перевозки которого входит в стоимость билета. Разрешения министрам и руководителям других центральных органов исполнительной власти на возмещение указанных расходов предоставляются Первым вице-премьер-министром, а также вице-премьер-министрами согласно распределению функциональных полномочий. Источник: ЛІГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Обязательно ли молодому специалисту, который учился по госзаказу, отрабатывать 3 года?
  28.08.2015
  Обязательно ли молодому специалисту, который учился по госзаказу, отрабатывать 3 года?
  Минюст в письме от 12.08.2015 г. № ПІ-К-2626 предоставил разъяснение относительно возможности уволиться по собственному желанию молодому специалисту, который учился по государственному заказу.
  Так, пунктами 6, 14 Порядка трудоустройства выпускников высших учебных заведений, подготовка которых осуществлялась по государственному заказу, утвержденного постановлением КМУ от 22.08.96 г. № 992 (далее — Порядок № 992), установлено, что выпускник, который учился по государственному заказу, обязан отработать у заказчика не менее трех лет; в случае увольнения по собственному желанию выпускник обязан возместить в установленном порядке в государственный бюджет стоимость обучения и компенсировать заказчику все расходы.
  Вместе с тем, согласно изменениям, внесенным в Порядок № 992 постановлением Кабмина от 15.04.2015 г. № 216, которые вступили в силу с 30.04.2015 г., действие Порядка № 992 распространяется на лиц, которые обучаются по специальностям медицинского профиля. На другие специальности, кроме медицинской, действие этого Порядка начиная с 30.04.2015 г. не распространяется.
  Источник: НР Лига

  Закрыть сообщение
 • Что предлагается взамен трудовых книжек
  27.08.2015
  Что предлагается взамен трудовых книжек
  Минэкономразвития обнародовало Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения кадровой работы налогоплательщиками)», в котором предлагается исключить из Кодекса законов о труде норму о предоставлении работником трудовой книжки при заключении трудового договора.
  Вместо этого гражданин обязан будет представить только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и заявление о приеме на работу. Вместо трудовой книжки лицо будет подавать информацию (резюме) о получении специальных знаний, опыте работы по профессии (должности), наличии и применении профессиональных навыков, выполняемые работы (предоставленные услуги) в произвольной форме, а также характеристики, и другие документы, характеризующие предыдущую работу.
  Устанавливается, что учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Реестр застрахованных лиц будет содержать информацию об уникальном номере электронной персональной учетной карточки застрахованного лица, должность, информацию об основном месте работы, периоде трудовых отношений, сумме периодов страхового стажа, сведения о трудовых отношениях.
  Источник: НР Лига

  Закрыть сообщение
 • По урегулированию ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины
  21.08.2015
  По урегулированию ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины
  Нацбанк постановлением от 20.08.2015 N 544 внёс изменения в подпункт 17 пункта 6 постановления Правления НБУ от 03.06.2015 N 354 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины".
  Запрещено покупку, перечисление иностранной валюты с целью перевода иностранной валюты юридическим лицом в сумме, не превышающей 50000 долларов США (эквивалент этой суммы в другой валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным Национальным банком Украины на дату перевода) в течение одного календарного месяца на основании одной индивидуальной лицензии Национального банка Украины. Эти нормы не распространяются на случаи осуществления операций на основании индивидуальных лицензий, определенные абз. 6 - 8 подпункта 17 пункта 6 Постановления НБУ N 354.
  Постановление вступило в силу с 21 августа 2015 в связи с ее опубликованием в Официальном интернет-представительстве НБУ от 20.08.2015 г.
  Источник: ЛIГА: ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Порядок контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
  20.08.2015
  Порядок контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов
  НКЦБФР решением от 17.07.2015 N 1038 утвердил Порядок контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка (рынка ценных бумаг) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  Порядок является документом, устанавливающим единый порядок осуществления Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - орган контроля) контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка (рынка ценных бумаг) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения путем проведения плановых выездных и внеплановых выездных и безвыездных проверок. Участие в проверках по согласованию с Органом контроля имеет (ют) право принимать работник (и) Государственной службы финансового мониторинга Украины.
  Местом проведения проверки является помещение профессионального участника фондового рынка (рынка ценных бумаг) по его местонахождению (временным местонахождением, о котором профессиональный участник фондового рынка (рынка ценных бумаг) сообщил Орган контроля) и / или помещение органа контроля.
  Решение зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 августа 2015 за N 955/27400 и вступает в силу со дня его официального опубликования.
  Источник: ЛIГА: ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • О применении законодательства в сфере госзакупок
  17.08.2015
  О применении законодательства в сфере госзакупок
  Минэкономразвития разъяснениями от 01.07.2015 N 3302-05 / 21141-07 и N 3302-05 / 21163-07, а также письмом от 13.08.2015 г.. N 3302-05 / 26769-06 сообщило о применении законодательства в сфере государственных закупок.
  Согласно ч. 1 ст. 2 Закона "Об осуществлении государственных закупок", Закон применяется ко всем заказчикам и закупкам товаров, работ и услуг, при условии, что стоимость предмета закупки (без учета налога на добавленную стоимость), товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 100000 гривен, а работ - 1000000 гривен. Согласно п. 21 ч. 1 ст. 1 Закона предмет закупки - товары, работы или услуги, которые закупаются заказчиком в рамках единой процедуры закупки, на которые участникам разрешается подавать предложения конкурсных торгов (квалификационные, ценовые предложения) или предложения на переговорах (в случае применения переговорной процедуры закупки).
  Источник: ЛIГА: ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Национальный банк урегулировал механизм возврата срочных депозитов
  17.08.2015
  Национальный банк урегулировал механизм возврата срочных депозитов
  Национальный банк Постановление "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами" от 12.08.2015 N 520
  Нацбанк постановлением от 12.08.2015 N 520 внес изменения в Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами. По договору банковского вклада (депозита) по требованию банк обязан выдать вклад или его часть и начисленные проценты по первому требованию вкладчика.
  По договору банковского срочного вклада (депозита) банк обязан выдать вклад и начисленные проценты по этому вкладу с истечением срока, определенного в договоре банковского вклада (депозита). Возвращение вкладчику банковского срочного вклада (депозита) и процентов по этому вкладу по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, определенных договором, возможно исключительно в случаях, когда это предусмотрено условиями договора банковского срочного вклада (депозита).
  Постановление вступило в силу 15 августа 2015, в связи с ее опубликованием в Официальном интернет-представительстве Нацбанка от 14.08.2015 г.
  Источник:  ЛIГА: ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Новая редакция Порядка предприватизационной подготовки предприятий
  14.08.2015
  Новая редакция Порядка предприватизационной подготовки предприятий
  КМ Украины Постановленим КМ "О внесении изменений в Порядок предприватизационной подготовки предприятий" от 17.07.2015 N 588
  Кабмин постановлением от 17.07.2015 N 588 ввёл изменения в Порядок предприватизационной подготовки предприятий, изложив его в новой редакции. Порядок определяет механизм осуществления предприватизационной подготовки государственных предприятий, акционерных обществ, образованных в процессе корпоратизации, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и учреждений, градообразующих предприятий, а также других объектов права государственной собственности, которые подлежат предприватизационной подготовке в соответствии с законодательством. Предприватизационная подготовка осуществляется согласно соответствующим проектам.
  Предприватизационная подготовка предусматривает: 1) проведение инвентаризации имущества предприятия; 2) обязательное выявление уполномоченными органами управления государственного имущества, не подлежащего приватизации, в том числе объектов социально-бытового и социально-культурного назначения, культовых сооружений вместе с земельными участками государственной собственности, отделения его и определения условий его дальнейшего использования; 3) выделение из состава предприятия структурных подразделений, не нарушают технологического единства производства и технологических циклов; 4) определение мер по социальной защите работников предприятия; 5) составление технических паспортов и проектной документации на объекты строительства; 6) государственной регистрации права государственной собственности на недвижимое имущество, в том числе земельный участок, закрепленную за предприятием.
  Источник: ЛIГА: ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Можно ли уволить беременную женщину за нарушение трудовой дисциплины — прогул?
  12.08.2015 
  Можно ли уволить беременную женщину за нарушение трудовой дисциплины — прогул?
  Законодательством Украины установлены специальные нормы, призванные не допустить ограничение трудовых прав женщины в связи с ее половой принадлежностью и необходимостью совмещать работу с материнством. Недопущение дискриминации в отношении работающих женщин и предоставление им дополнительных гарантий декларируются и международными договорами и соглашениями, ратифицированными Украиной. 
  Так, в соответствии со статьей 8 Европейской социальной хартии (пересмотренной), ратифицированной Законом Украины от 14 сентября 2006 года № 137-V, считается незаконным, если работодатель отправляет женщине предупреждение об увольнении с работы в период от даты уведомления ею своего работодателя о беременности до окончания ее отпуска в связи с беременностью и родами. 
  Согласно статье 184 КЗоТ Украины запрещено увольнять беременных женщин по инициативе собственника или уполномоченного им органа. Такое увольнение возможно лишь в случае полной ликвидации предприятия, учреждения или организации, но с обязательным трудоустройством женщины. Следовательно, работодатель должен предложить женщине другую работу по ее специальности на этом же или на любом другом предприятии. При этом разрыв во времени между увольнением и трудоустройством не допускается. Такое же запрещение касается и увольнения беременной работницы в случае окончания срочного трудового договора: работодатель обязан трудоустроить работницу, а на период трудоустройства сохранить за ней среднюю заработную плату, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора. 
  Таким образом, уволить беременную женщину по инициативе собственника или уполномоченного им органа нельзя, кроме случая полной ликвидации предприятия, с ее обязательным трудоустройством. 
  Источник: Кадровик-онлайн

  Закрыть сообщение
 • Использование в текущем году неиспользованных ежегодных отпусков за предыдущие годы
  10.08.2015 
  Использование в текущем году неиспользованных ежегодных отпусков за предыдущие годыЗаконодательством не предусмотрено ограничение по использованию подряд в текущем году по желанию работника неиспользованных отпусков за предыдущие годы. Так же законодательством не предусмотрено и срока давности, после которого работник потеряет право на неиспользованный отпуск. 
  Поэтому, если работник не воспользовался своим правом на такой отпуск за несколько предыдущих лет (даже если это 5 или 10 лет), то он имеет право использовать эти дни. В то же время следует отметить, что за несвоевременное предоставление отпусков, задержку выплаты отпускных, отсутствие графиков отпусков и другие нарушения руководители могут нести дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Следовательно, если работник по каким-то причинам не воспользовался своим правом на ежегодный отпуск за предыдущий год или за несколько предыдущих лет, он имеет право использовать их в текущем году, причем, работник не обязан брать такой отпуск частями. 
  Ограничения, установленные статьей 10 Закона Украины «Об отпусках» (Общая продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней, а для работников, занятых на подземных горных работах, — 69 календарных дней.) касаются очередного основного и дополнительных отпусков, на которые имеет право работник за один рабочий год. Также работнику может быть выплачена компенсация за каждый год за часть отпуска более 24 календарных дней (если работник имеет право на отпуск более 24 к. д. в год, то он обязательно должен использовать эти 24 к. д. за каждый год, а за остальные — может получить компенсацию).
  Источник: Кадровик-онлайн

  Закрыть сообщение
 • Праздничные и нерабочие дни в 2016 году
  07.08.2015 
   Праздничные и нерабочие дни в 2016 году 
  Минсоцполитики в письме от 20.07.2015 г. № 10846/0/14-15/13 сообщило, какие праздничные и нерабочие дни установлены в 2016 году. В следующем году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в следующие праздничные и нерабочие дни: 
  1 января — Новый год; 
  7 января — Рождество Христово; 
   8 марта — Международный женский день; 
  1 мая — Пасха; 
  1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся; 
  9 мая — День Победы; 
  19 июня — Троица; 
  28 июня — День Конституции Украины; 
  24 августа — День независимости Украины; 
  14 октября — День защитника Украины. 
  Вместе с этим, специалисты Минсоцполитики сообщили, что в 2016 году на 1 мая (воскресенье) приходится два праздника — День международной солидарности трудящихся и Пасха. 
  При этом, несмотря на то, что с выходным днем совпадает два праздничных дня, переносу подлежит только один день — воскресенье (1 мая) на вторник (3 мая). 
  Указанное распоряжение носит рекомендационный характер, поэтому решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно путем издания приказа или иного распорядительного документа.
   Источник: НР: Лига

  Закрыть сообщение
 • Увеличен стаж для выхода на пенсию педагогам и медикам
  04.08.2015 
  Увеличен стаж для выхода на пенсию педагогам и медикам 
  Кабмин постановлением от 29.07.2015 г. № 529 увеличил стаж необходимый для выхода на пенсию сотрудникам образования, здравоохранения и социальной защиты на 5 лет до 30 лет с 1 апреля 2024 года. 
  Постановлением предусмотрено, что пенсии за выслугу лет сотрудникам образования, здравоохранения и соцзащиты (сотрудники интернатных учреждений и медицинских отделов протезных предприятий) устанавливаются при наличии специального стажа по состоянию на 1 апреля 2015 года не менее 25 лет. После 1 апреля стаж, который необходим для получения пенсии, увеличивается на 6 месяцев ежегодно, пока с 1 апреля 2024 года не достигнет 30 лет.
  Источник: НР Лига

  Закрыть сообщение
 • ГФС принимает уведомление о принятии сотрудников в электронной форме
  04.08.2015 
  ГФС принимает уведомление о принятии сотрудников в электронной форме
  МГУ ГФС — Центральный офис по ОКП информирует, что в связи с вступлением в силу постановления Кабмина от 17.06.2015 г. № 413 плательщикам необходимо подавать уведомление о принятии работника на работу средствами электронной связи с использованием электронной цифровой подписи ответственных лиц в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронного документооборота и электронной подписи. Этот документ подается аналогично схеме подачи других электронных отчетных данных в соответствии с действующим законодательством. 
  Источник: МГУ ГФС

  Закрыть сообщение
 • Все об уведомлении о принятии работника
  03.08.2015 
  Все об уведомлении о принятии работника
  Умови допуску до роботи з 2015 року Починаючи з дати набрання чинності постановою № 413, при прийнятті на роботу працівника потрібно подавати до органу фіскальної служби за своїм місцем обліку спеціальний документ — «Повідомлення про прийняття працівника на роботу» за формою додатка до постанови № 413 (далі — повідомлення). 
  Причому зробити це потрібно після оформлення трудового договору (оформлення наказу, розпорядження про прийняття на роботу), але до фактичного початку роботи працівника. 
  Тобто фактично при прийнятті працівника на роботу роботодавець повинен дотриматися такої схеми дій: 
  1) роботодавець видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу; 
  2) роботодавець подає до органу ДФСУ повідомлення (за формою додатка до постанови № 413); 
  3) після подання та прийняття ДФСУ повідомлення працівник може бути допущений до роботи.
  Источник: НР: Лига


  Закрыть сообщение
 • Увеличен стаж для выхода на пенсию педагогам и медикам
  04.08.2015 
  Увеличен стаж для выхода на пенсию педагогам и медикам 
  Кабмин постановлением от 29.07.2015 г. № 529 увеличил стаж необходимый для выхода на пенсию сотрудникам образования, здравоохранения и социальной защиты на 5 лет до 30 лет с 1 апреля 2024 года. Постановлением предусмотрено, что пенсии за выслугу лет сотрудникам образования, здравоохранения и соцзащиты (сотрудники интернатных учреждений и медицинских отделов протезных предприятий) устанавливаются при наличии специального стажа по состоянию на 1 апреля 2015 года не менее 25 лет. 
  После 1 апреля стаж, который необходим для получения пенсии, увеличивается на 6 месяцев ежегодно, пока с 1 апреля 2024 года не достигнет 30 лет.
  Источник: НР: Лига

  Закрыть сообщение
 • Можно ли на место призванного работника принять другого человека?
  04.08.2015
   Можно ли на место призванного работника принять другого человека? 
  Минсоцполитики в письме от 10.06.2015 г. № 231/06/186-15 рассмотрело вопрос относительно работников, призванных на военную службу и отмечает, что законодательством о труде ограничения для работодателя относительно замещения должности на период временного отсутствия основного работника не установлены.
   Поэтому на место работника, призванного на воинскую службу во время мобилизации, может быть принят другой работник с заключением с ним срочного трудового договора на время пребывания основного работника в Вооруженных силах Украины.
   Работник, который после демобилизации заявил работодателю о намерении вернуться на свое место работы, приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных трудовым договором, на основании соответствующего распорядительного акта работодателя. Датой увольнения работника, работавшего на этой должности по срочному трудовому договору, будет последний день перед днем, в который основной работник приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных трудовым договором, что должно быть отражено в распорядительном акте работодателя.
  Источник: HP Лига

  Закрыть сообщение
 • После реформирования Госслужбы занятости позитивные изменения почувствует каждый украинец
  30.07.2015 
  После реформирования Госслужбы занятости позитивные изменения почувствует каждый украинец 
  Во время двусторонней встречи Министра соцполитики и директора Представительства Программы развития ООН в Украине, стороны обсудили реформу Государственной службы занятости и инициативы Правительства по созданию на ее базе Национального агентства занятости. 
  Павел Розенко сообщил, что соответствующий законопроект сейчас проходит публичное обсуждение с привлечением к диалогу представителей профсоюзов, работодателей и экспертов. «В сентябре мы будем готовы представить его на рассмотрение Верховной Рады Украины», — отметил он. «Сегодня реформирование службы занятости крайне необходимо и затягивать этот процесс нельзя. Те функции, которые выполняет сейчас ГСЗ, и чрезмерная забюрократизированность этой структуры не могут удовлетворить все потребности общества. Мы осуществляем переформатирование функций этой службы — не предоставление пособия по безработице, а создание активных программ занятости станут приоритетом», — подчеркнул Министр.
  Глава ведомства также подчеркнул, что отказ от статуса органа государственной власти будет способствовать тому, что Национальное агентство занятости станет действительно сервисной службой, которая вместе с привлечением частного сектора обеспечит адресный персонифицированный подход к каждому человеку, создание возможностей для его трудоустройства, переобучения и повышения квалификации. 
  Источник: Минсоцполитики

  Закрыть сообщение
 • Каким будет Трудовой кодекс: комментарий Минсоцполитики
  28.07.2015
  Каким будет Трудовой кодекс: комментарий Минсоцполитики
  Существующий проект Трудового кодекса Украины содержит ряд новаций, которые будут иметь положительное влияние в вопросах регулирования трудовых отношений. 
  В частности: увеличена продолжительность ежегодного основного отпуска с 24 до 28 дней, согласно Европейской социальной хартии (пересмотренной); урегулированы проблемные вопросы трудовых отношений временных работников. В частности, сокращен до 3-х календарных дней срок предупреждения об увольнении по собственному желанию работника, с которым заключен трудовой договор сроком до двух месяцев. Сегодня такой работник должен отработать 2 недели; регламентируются полномочия государственных инспекторов труда с учетом требований, определенных законодательством ЕС, что не позволит работодателю избежать ответственности за нарушение трудовых прав работников; устанавливаются дополнительные гарантии для беременных женщин, в частности, за ними сохраняется средний заработок за время прохождения медицинского осмотра, связанного с беременностью. 
  Одним из нововведений Трудового кодекса является определение профессиональной (служебной) карьеры и средств ее осуществления, которые будут побуждать работников более ответственно выполнять свои обязанности, а работодателя — к созданию надлежащих условий и равных прав работникам для их профессионального роста или продвижения (повышения) по службе. При этом перерыв в работе, который возник по семейным обстоятельствам (уход за детьми, больными родственниками), или определенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, не могут быть препятствием для карьерного роста.  
  Источник: Минсоцполитики

  Закрыть сообщение
 • Вступил в силу Закон об освобождении студентов дневной формы обучения и педагогов от мобилизации
  24.07.2015
  Вступил в силу Закон об освобождении студентов дневной формы обучения и педагогов от мобилизации 
  24 июля вступил в силу Закон № 570-VIII относительно освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации отдельных категорий педагогических, научных и научно-педагогических работников, который был принят 1 июля. 
  В ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» установлено, что призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также: студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме обучения; научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или ученую степень, и педагогические работники общеобразовательных учебных заведений, при условии, что они работают в соответствии в высших учебных заведениях, научных учреждениях и организациях, общеобразовательных учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Военнослужащие из числа указанных лиц, призванные на военную службу по призыву по мобилизации, на период до вступления в силу Закона, подлежат освобождению, если они не выразили желание продолжать военную службу.
  Источник: ЛИГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Изменен порядок выплаты пособия по безработице
  24.07.2015 
  Изменен порядок выплаты пособия по безработице 
  Минсоцполитики приказом от 15.06.2015 г. № 613 обновило Порядок предоставления помощи по безработице, в том числе единовременной ее выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности. 
  Пособие по безработице назначается центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного. Размер пособия по безработице определяется на основании сведений Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в зависимости от страхового стажа, заработной платы (дохода), а также справок о денежном обеспечении, выданных лицу военными комиссариатами, где такое лицо находилось на учете, воинскими частями, органами, где лицо проходило службу. Общая продолжительность выплаты помощи по безработице застрахованным лицам не может превышать 360 календарных дней (лицам предпенсионного возраста — не более 720 календарных дней) в течение 2 лет со дня ее назначения. Если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествующих регистрации лица как безработного, составляет шесть или более месяцев, помощь по безработице определяется в процентах к его средней зарплате в зависимости от страхового стажа. 
  В зависимости от продолжительности безработицы помощь по безработице уменьшается и выплачивается в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней — 100%; в течение следующих 90 календарных дней — 80%; в дальнейшем — 70%. Кроме того, приказ № 613 определяет порядок: исчисления страхового стажа; отложения и сокращения пособия по безработице; прекращения и возобновления выплаты пособия по безработице; порядок выплаты пособия по безработице и внесения данных о периодах получения выплаты трудовых книжек; условия и порядок выплаты помощи по безработице единовременно для организации безработным предпринимательской деятельности; финансирования выплат помощи по безработице.
  Также утверждена форма заявления о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице и справка о том, что застрахованное лицо зарегистрировано как безработный. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.
  Источник: ЛИГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Пенсионный фонд предлагает внести изменения в Закон об оплате труда
  23.07.2015 
  Пенсионный фонд предлагает внести изменения в Закон об оплате труда 
  На сайте Пенсионного фонда размещен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упорядочения оплаты труда)».
  Документ направлен на решение проблемы легализации заработной платы и, как следствие, увеличение поступлений в фонды общеобязательного государственного социального страхования. Проектом Закона предусматривается: ввести среднюю индикативную заработную плату, которая равна размеру минимальной заработной платы, умноженной на соответствующий коэффициент; осуществление уплаты взносов в Пенсионный фонд Украины и фонды соцстраха с зарплаты (доходов), размер которой не меньше чем средняя индикативная; установление солидарной административной ответственности работодателя и работника за выплату доходов, которые не были предварительно начислены в соответствии с законодательством. 
  Средняя индикативная заработная плата не может быть меньше установленной законом минимальной заработной платы, увеличенной на соответствующий коэффициент для отдельных категорий работников, в частности: для первых руководителей предприятий, учреждений и организаций такой коэффициент равен 5; для главных бухгалтеров — 3; для работников — 2.
  Источник: ЛИГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Премьер-министр просит ВР принять Трудовой кодекс
  21.07.2015 
  Премьер-министр просит ВР принять Трудовой кодекс 
  Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул необходимость принятия парламентом совместно наработанного Трудового кодекса. «Коалиция должна поддержать совместно наработанный Трудовой кодекс. Потому что Трудовой кодекс — это конституция труда. Как мы можем иметь новый рынок труда, имея советскую систему трудоустройства и вообще советскую политику по трудоустройству?» — сказал А. Яценюк. 
  Глава правительства также остановился на необходимости решения проблем Пенсионного фонда. Для снижения уровня безработицы должен быть безотлагательно разработан законопроект о Национальном агентстве по вопросам занятости. Арсений Яценюк выразил надежду, что парламент вскоре примет соответствующий закон вместе с Трудовым кодексом. 
  Кроме того, Премьер призывает принять законодательство для продолжения пенсионной реформы, в частности относительно внедрения накопительной системы, и законопроект относительно защиты трудовых мигрантов. 
  Источник: Урядовий портал

  Закрыть сообщение
 • С 1 сентября 2015 изменятся ставки судебного сбора
  20.07.2015
  С 1 сентября 2015 изменятся ставки судебного сбора 
  ВР Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уплаты судебного сбора" от 22.05.2015 N 484-VIII Верховная Рада приняла, а Президент подписал Закон от 22.05.2015 N 484-VIII, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты относительно уплаты судебного сбора. 
  Этим Законом, в частности: - изменяются размеры ставок судебного сбора; - уточняется порядок уплаты судебного сбора; - сокращается перечень субъектов, которые освобождаются от уплаты судебного сбора; - уточняются основания возврата уплаченной суммы судебного сбора. Закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 
  Источник: ЛИГА: ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Налоговые проверки, штрафы и пени, налоговые консультации, ППР: свежие изменения в НКУ
  17.07.2015
  Налоговые проверки, штрафы и пени, налоговые консультации, ППР: свежие изменения в НКУ 
  17 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №2004 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков». Отныне вынесения налогового уведомления-решения (ППР) будет обязанностью контролирующего органа, если руководитель контролирующего органа согласится с выводами акта проверки. Ранее органы ДФС проводили негативную практику: вносили изменения в показатели отчетности на основании одного лишь акта проверки (в случаях завышения / занижения показателей или наличии переплат), направляли акты проверок по транзитным операциям контрагентам налогоплательщика, и такой документ использовался как источник доказательственной информации нереальности операции , что почти невозможно было оспорить. Консультации станут качественнее и полезнее , уменьшится коррупционная составляющая благодаря изменениям в статьи 52 и 53 Налогового Кодекса Украины. Источник: FINBALANCE

  Закрыть сообщение
 • Вступил в силу обновленный Порядок оплаты первых 5 дней больничного
  17.07.2015 
  Вступил в силу обновленный Порядок оплаты первых 5 дней больничного 
  В «Официальном вестнике Украины» от 17.07.2015 г. № 54 опубликовано постановление Кабмина «Об утверждении Порядка оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, за счет средств работодателя» от 26.06.2015 г. № 440. 
  Согласно новому Порядку дни временной нетрудоспособности оплачиваются в зависимости от страхового стажа в размерах, определенных частью первой статьи 24 Закона № 1105-XIV. Больничные за первые пять дней за счет работодателя и за последующие дни за счет Фонда теперь будут оплачиваться в одинаковом размере, в зависимости от страхового стажа. Исчисление средней заработной платы для расчета пособия по временной нетрудоспособности производится в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением Кабмина от 26.09.2001 г. № 1266. 
  Источник: HR-Лига

  Закрыть сообщение
 • Закон о прокуратуре вступил в силу
  15.07.2015 
  Закон о прокуратуре вступил в силу 
  Президент Петр Порошенко 14 июля в присутствии Генпрокурора Виктора Шокина и его заместителя Давида Сакварелидзе подписал Закон № 578-VІІІ о внесении изменений в Закон «О прокуратуре» (законопроект № 2667, принят 2 июля). 
  Законодательным актом определены механизмы реализации положений нового Закона о прокуратуре в части отбора прокурорских кадров, осуществления дисциплинарного производства до введения в полной мере системы органов прокурорского самоуправления, формирования квалификационной дисциплинарной комиссии прокуроров. 
  Изменена система прокуратуры - согласно Закону, в нее входят Генпрокуратура, региональные прокуратуры, местные прокуратуры, военные прокуратуры и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
  Источник: ЮРЛИГА

  Закрыть сообщение
 • Принят Закон о местных выборах
  14.07.2015 
  Принят Закон о местных выборах 
  Верховная Рада 14 июля приняла Закон о местных выборах (законопроект № 2831-3) в редакции, подготовленной Комитетом ко второму чтению. 
  Выборы в органы местного самоуправления должны состояться в октябре 2015 года.
  Закон определяет основные принципы, организацию и порядок проведения выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских председателей и старост.
  Источник: ЛИГА: ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Действуют обновлённые правила организации делопроизводства
  13.07.2015 
  Действуют обновлённые правила организации делопроизводства 
  Правила организации делопроизводства и архивного хранения документов, утвержденные приказом Минюста от 18.06.2015 г. № 1000/5, устанавливают единые требования относительно создания управленческих документов и работы со служебными документами, а также порядок их архивного хранения в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности (далее — учреждения). 
  Приказ, которым утверждены Правила, действует с 10 июля. Организация делопроизводства в учреждениях возлагается на самостоятельные структурные подразделения по делопроизводству (документационному обеспечению), общие отделы, канцелярии и т. п., или же лицо, ответственное за делопроизводство в учреждении, — секретаря, делопроизводителя. 
  Организация делопроизводства в структурных подразделениях учреждений возлагается на специально назначенное для этого лицо, в должностной инструкции которой указываются эти обязанности. Учреждения организуют делопроизводство согласно утвержденной инструкции по делопроизводству учреждения. 
  Источник: ЮРЛИГА

  Закрыть сообщение
 • Упрощён порядок регистрации безработных переселенцев
  10.07.2015
  Упрощён порядок регистрации безработных переселенцев
  Кабмин 8 июля принял постановление от 08.07.2015 г. № 473, которым внес изменения в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, которые ищут работу. 
  Установлен исчерпывающий перечень документов для регистрации в центрах занятости внутренне перемещенных лиц, которые уволились с работы, при отсутствии документов, подтверждающих факт такого увольнения:
  • паспорт, 
  • учетная карточка налогоплательщика, 
  • справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица, 
  • заявление о прекращении трудовых отношений с нотариально засвидетельствованной подписью, 
  • расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения. 
  Принятие постановления даст возможность внутренне перемещенным лицам пройти регистрацию или перерегистрацию в центре занятости без предоставления отдельных справок и как можно быстрее получить услуги по трудоустройству. 
  Источник: Правительственный портал

  Закрыть сообщение
 • Средняя зарплата в Украине по регионам и видам экономической деятельности в мае 2015 года
  01.07.2015 
  Средняя зарплата в Украине по регионам и видам экономической деятельности в мае 2015 года
  Госстат Украины опубликовал информацию о средней заработной плате штатных работников по регионам и по видам экономической деятельности в мае 2015 года. 
  По регионам: 
  • Средняя зарплата в Украине в мае по сравнению с апрелем увеличилась на 44 грн. и составляет 4042 грн. 
  • Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве — 6331 грн. 
  • Самая низкая — в Тернопольской области — 2900 грн. По видам экономической деятельности 
  • Самый высокий уровень зарплат отмечен в авиатранспорте — 18 655 грн. 
  • На втором месте — финансовая и страховая деятельность — 8077 грн. 
  Самый низкий уровень в сфере почтовой связи и курьерской деятельности — 2131 грн. 
  Источник: Государственный комитет статистики Украины

  Закрыть сообщение
 • Для кого продолжится мораторий на проверки бизнеса
  23.06.2015 
  Для кого продолжится мораторий на проверки бизнеса 
  Законом от 28.12.2014 № 76-VIII было установлено, что проверки предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей контролирующими органами (кроме Государственной фискальной службы и Государственной финансовой инспекции) должны осуществляться в течение января-июня 2015 года исключительно с разрешения Кабинета Министров или по заявке субъекта хозяйствования относительно его проверки. 
  Специфические исключения из моратория предусмотрено только для проверок, которые проводит ГФС: 
  - с 1 января 2015 года мораторий не распространяется на проверки субъектов хозяйствования, которые ввозят на таможенную территорию Украины и/или производят и/или реализуют подакцизные товары, на проверки соблюдения норм законодательства по вопросам наличия лицензий, полноты начисления и уплаты налога на доходы физических лиц, единого соцвзноса, возмещения НДС; 
  - с 1 июля 2015 года мораторий не будет распространяться на проверки плательщиков единого налога 2 и 3 (ФЛП) групп, кроме тех, которые осуществляют деятельность на рынках, продажу товаров в мелкорозничной торговой сети через средства передвижной сети, за исключением плательщиков единого налога, определенных пунктом 27 подраздела 10 раздела XX (Переходные положения) Налогового кодекса, по вопросам соблюдения порядка применения РРО. Это исключение будет касаться только проверок использования РРО. Действующая сейчас редакция пункта 296.10 статьи 296 НК содержит норму, согласно которой плательщики единого налога 1, 2, 3 групп не применяют РРО. Необходимость их применения у части предпринимателей появится с вступлением в силу новой редакции этого пункта: для плательщиков 3 группы с 1 июля 2015 года, а для налогоплательщиков 2 группы — с 1 января 2016 года. 
  Отметим, что сейчас в Раде готовится к рассмотрению законопроект, которым могут внести изменения и отсрочить необходимость применения РРО для 3 группы до 1 января 2016 года, а значит отсрочить и проверку применения РРО. 
  Источник: Государственная регуляторная служба

  Закрыть сообщение
 • Утверждено уведомление о приёме работника на работу
  23.06.2015 
  Утверждено уведомление о приёме работника на работу 
  Кабмин утвердил постановление от 17.06.2015 г. № 413 «О порядке уведомления Государственной фискальной службы и ее территориальных органов о приеме работника на работу». 
  Так, уведомление подается собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом (лицом) или физическим лицом в территориальные органы ГФСУ по месту учета в качестве плательщика ЕСВ по утвержденной форме до начала работы работника по заключенному трудовому договору одним из следующих способов: 
  • средствами электронной связи с использованием ЭЦП ответственных лиц; 
  • на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме; 
  • на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами. 
  Документ вступит в силу со дня официального опубликования. 
  По материалам сайта ЛИГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Банки обязаны принимать электронные документы из госреестров
  04.06.2015

  Национальный банк обязал банковские учреждения принимать электронные документы, полученные гражданами или юридическими лицами из государственных реестров в электронной форме, так же как и их бумажные аналоги. 
  В соответствии с Порядком предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сведения, содержащиеся в государственном реестре, могут предоставляться госрегистраторами как в бумажной, так и в электронной формах. 
  Кроме того, аналогичные документы могут быть получены гражданами без участия госрегистратора: через официальный веб-сайт распорядителя реестра в виде электронных документов. 
  Выписки, извлечения и справки в бумажной и электронной формах имеют одинаковую юридическую силу. 
  Со своей стороны Минюст тоже призвал украинцев пользоваться электронными сервисами. Получить справку, извлечение или выписку из государственных реестров можно, заполнив соответствующую форму на обновленном сайте Минюста http://new.minjust.gov.ua. Вся процедура занимает лишь несколько минут, полученные документы можно распечатать неограниченное количество раз. 
  Если представители какого-либо из органов или банковских учреждений отказываются принимать полученные через онлайн-сервисы документы, о таких случаях следует сразу сообщать представителям Министерства юстиции по телефону горячей линии 0(44) 279-82-55 или письмом на электронный адрес stophabar@minjust.gov.ua. 

  По материалам сайта ЛИГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Раскрытие бенефициарных собственников: формальностью на формальность
  25 мая 2015 года истекает срок, отведенный Законом Украины от 14.10.2014 № 1701-VII на раскрытие информации о конечных бенефициарных собственниках (выгодополучателях) юридических лиц. 
  До этой даты все ранее зарегистрированные юридические лица, независимо от того, кто является их учредителями (физические или юридические лица), обязаны подать государственному регистратору сведения о конечных бенефициарных собственниках (выгодополучателях). 
  То есть о физических лицах, имеющих решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно либо через других лиц. До окончания указанного срока осталось всего ничего, но для многих смысл раскрытия информации о бенефициарах и, главное, последствия нераскрытия такой информации остаются неясными, а некоторые и вовсе о таком не слыхивали. Поэтому в нашей статье мы попытаемся напомнить о необходимости осуществления таких действий, а также разобраться в том, зачем это нужно, к чему приведет и какие проблемы могут ожидать тех, кто не раскроет информацию о бенефициарах в установленный срок. 
  Подопытный кролик? Потребовав от юридических лиц раскрыть их бенефициарных собственников, внеся соответствующую информацию в ЕГР, правительство Арсения Яценюка тем самым формально сделало Украину одной из первых стран, в которых было реализовано такое требование FATF. Во всяком случае, в ЕС раскрытие подобного рода информации путем создания публичного реестра бенефициарных собственников компаний пока находится только на стадии проекта (правда, уже предварительно одобренного Европарламентом). Согласно проекту "Четвертой антиотмывочной директивы" (Fourth Anti-Money Laundering Directive) страны ЕС должны будут включать в публично доступные реестры информацию о бенефициарных собственниках компаний, трастов и частных фондов. При этом доступ к публичной базе данных будет предусматривать предварительную идентификацию лица, интересующегося данной информацией. Украина стала одной из первых стран, где было внедрено требование FATF о раскрытии бенефициарных собственников. 
  В США обсуждение нового закона о прозрачности бенефициарных собственников компаний (Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act) длится с августа 2013 года. Этот проект требует от властей штатов создать систему идентификации лиц, учреждающих корпоративные структуры. То есть путем внесения в местный реестр имени бенефициарного владельца компании при ее регистрации. Вместе с тем делать такие реестры публично доступными пока не планируется. 
  В Великобритании идея создания публично доступного реестра, содержащего информацию о бенефициарных владельцах компаний, обсуждается с июня 2014 года. В Украине много времени на обсуждение тратить не стали: 30.09.2014 года правительство зарегистрировало соответствующий законопроект в Верховной Раде. Через неделю, 07.10.2014 года, правда, заменило его. Это, впрочем, не помешало в тот же день принять его за основу, а еще через неделю – в целом. В результате 24.10.2014 г. документ был подписан Президентом и опубликован, а через месяц, 25.11.2014 года, вступил в силу. 
  То есть на процедуру обсуждения и принятия ушло не больше месяца, а на внедрение в жизнь – еще месяц (на практике, правда, процесс внедрения растянулся на значительно больший срок). При этом Украина избрала наиболее прогрессивный путь: включение информации о бенефициарных собственниках в уже существующий публичный реестр – ЕГР. Причем это требование касается не только новообразованных юридических лиц, но и ранее созданных, которым на раскрытие информации о бенефициарах Закон от 14.10.2014 № 1701-VII отвел шесть месяцев. За непредставление госрегистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица Законом от 14.10.2014 № 1701-VII предусмотрен немалый административный штраф – от 5100 до 8500 грн. (от 300 до 500 необлагаемых минимумов). 
  Полномочия по составлению административных протоколов о подобного рода нарушениях предоставлены уполномоченным лицам субъектов государственного финансового мониторинга. То есть лицам, отвечающим за финмониторинг в НБУ, Госфинмониторинге, Минюсте, Минэкономики, НКРСИ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг. Рассматривать же дела о таких административных правонарушениях на основании соответствующих админпротоколов будут местные суды. За непредставление госрегистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица предусмотрен штраф в размере от 5100 до 8500 грн. Правда, как вышеуказанные лица будут выявлять факт непредставления юридическими лицами госрегистраторам информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере), пока не ясно. Вероятно, государство надеется, что они смогут получать соответствующую информацию от банков, страховых компаний, кредитных союзов, участников фондового рынка, нотариусов и других субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ). 
  Если получить данные, позволяющие установить конечных бенефициарных собственников (контролеров) юридического лица, невозможно, СФМП в соответствии с требованиями ст. 10 Закона № 1702-VII обязаны отказаться от установления (поддержания) деловых отношений (в том числе, путем расторжения деловых отношений) или от проведения финансовой операции. Невнесение юридическим лицом в ЕГР информации о бенефициарах грозит блокированием его финансовых операций. 
  Таким образом, если юридическое лицо до 25 мая 2015 года не представит госрегистратору информацию о своих бенефициарах, то уже на следующий день у него могут возникнуть проблемы с осуществлением банковских и других финансовых операций. Без представления этих данных у юрлица могут быть проблемы с получением банковских, финансовых, страховых, нотариальных, адвокатских и некоторых других услуг. Более того, договора, по которым уже представляются такие услуги, могут быть расторгнуты СПФМ в связи с требованиями ст. 10 Закона № 1702-VII. Эксперимент не удастся? 
  Впрочем, несмотря на все усилия властей, активно подталкивающих к внесению юридическими лицами информации о бенефициарах, узнать информацию о реальных выгодополучателях государству вряд ли удастся. Собственно, проблемы с внедрением системы раскрытия бенефициарных собственников предприятий, вызванные во многом поспешностью действий правительства, возникли сразу после принятия Закона от 14.10.2014 № 1701-VII. 
  Во-первых, из-за несогласованности использованной в нем терминологии с терминологией других законодательных актов. 
  Во-вторых, из-за неготовности к этой процедуре госрегистраторов. Так, содержавшееся в изначальной редакции Закона от 14.10.2014 № 1701-VII понятие конечного выгодополучателя противоречило положениям Закона № 1702-VII, в котором содержалось понятие "конечного бенефициарного собственника (контролера)". В итоге, в феврале 2015 года Раде пришлось вносить изменения в законодательство, унифицируя терминологию: теперь нужно раскрывать именно бенефициарного собственника (контролера), а не выгодополучателя. Эти пертурбации не могли не сказаться на работе госрегистраторов. 
  Сначала они не могли принимать информацию о бенефициарах в связи с отсутствием порядка раскрытия такой информации, затем – в связи с отсутствием утвержденных Минюстом форм регистрационных карточек, которые бы давали возможность раскрыть такую информацию. 
  Когда же формы карточек появились и многие юрлица представили информацию о выгодополучателях, оказалось, что вместо выгодополучателей необходимо раскрывать бенефициарных собственников (хотя это, по сути, одно и то же). 
  Соответственно, Минюсту пришлось утверждать новые регистрационные карточки, формы которых вступили в силу лишь 5 мая 2015 года. В итоге, хоть и с изрядным опозданием, но система заработала. После 5 мая 2015 года наплыв желающих представить регистраторам информацию о бенефициарах стал внушительным, что, естественно, вылилось в огромные очереди. Но как бы государство методом кнута не старалось заставить юридических лиц раскрыть информацию о бенефициарных собственниках, в действительности ему это вряд ли удастся. Конечно, большинство юридических лиц (кто успеет – до 25 мая, кто не успеет – позже) во избежание вышеперечисленных проблем все-таки представят госрегистраторам форму-4 с информацией о бенефициарах, формально исполнив требования Закона от 14.10.2014 № 1701-VII. Вот только вряд ли эта информация будет соответствовать действительности. Ничего не мешает ведь указать в качестве бенефициаров тех участников компаний, которые владеют долями (акциями) в размере 25 % и более. Проверить то, являются эти лица реальными выгодополучателями от деятельности юрлица или нет, государство вряд ли сможет. 
  Более того, никакой ответственности за представление недостоверной информации о бенефициарах законодательством не установлено. В то же время никаких позитивных стимулов, побуждающих предприятия добросовестно исполнить свою обязанность по раскрытию бенефициаров (к примеру, возможность подачи бенефициаром исков от имени компании), государство не установило. ВЫВОД: В целом Украина формально выполнила одно из новейших требований FATF и обязала все юридические лица раскрыть информацию о своих бенефициарах, представив соответствующую информацию госрегистратору. 
  Причем сделала такую информацию публичной и даже установила серьезные негативные последствия для тех, кто не исполнит этого требования. 
  Но бизнес в свою очередь может ответить государству не менее формально, указав в качестве бенефициаров тех лиц, которые номинально и являются его участниками (акционерами). Риски негативных последствий в этом случае на данный момент минимальны. По материалам журнала «ЮРИСТ & ЗАКОН»

  Закрыть сообщение
 • Многоквартирные дома передадут частным управляющим
  14.05.2015 

  Верховная Рада приняла во втором чтении Закон об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме 

  14 мая Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (на основе законопроекта №1565 в редакции профильного комитета и с учетом двух правок, касающихся назначения физлиц-управителей домов, в которых не созданы ОСМД). 
  Закон предусматривает тотальную передачу прав по управлению многоквартирными домами ОСМД или частным лицам, назначенным местной властью по конкурсу (если сособственники не создадут ОСМД в течение года). Управители-физлица будут назначаться на конкурсной основе исполнительным органом местного совета, на территории которого расположен многоквартирный дом. 
  В таком случае цена услуги по управлению домом определяется по результатам конкурса, а договор о предоставлении услуг по управлению сроком на 1 год от имени совладельцев подписывает уполномоченное лицо исполнительного органа соответствующего местного совета, по решению которого назначен управляющий. 
  Если за месяц до истечения указанного срока ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону об отказе от договора, договор считается продленным на очередной годовой срок. До определения совладельцами многоквартирного дома, в котором не созданы объединения совладельцев, формы управления многоквартирным домом, но не более одного года со дня вступления в силу Закона, услуги по содержанию такого дома предоставляет предприятие-исполнитель услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в многоквартирном доме до вступления в силу Закона. Закон предусматривает, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома в порядке, установленном Кабмином. 
  Согласно новой редакции ст. 382 Гражданского кодекса все владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами на праве общей совместной собственности общего имущества многоквартирного дома. 
  Общим имуществом многоквартирного дома являются помещения общего пользования (в том числе вспомогательные), несущие, ограждающие и несущее-ограждающие конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование внутри или за пределами дома, обслуживающее более одного жилого или нежилого помещения, а также здания и сооружения, предназначенные для удовлетворения потребностей всех совладельцев многоквартирного дома и расположенные на придомовой территории, а также права на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и его придомовая территория, в случае государственной регистрации таких прав. Также внесены изменения в Закон об ОСМД. 
  В частности, установлено, что каждый совладелец (его представитель) в ходе голосования имеет количество голосов, пропорциональное доле общей площади квартиры или нежилого помещения совладельца в общей площади всех квартир и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме. 
  Если одно лицо является владельцем квартир (квартиры) и / или нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 50 % общей площади всех квартир и нежилых помещений, каждый совладелец на учредительном собрании имеет один голос независимо от количества и площади квартир или нежилых помещений, находящихся в его собственности. 
  Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины общего количества всех совладельцев.  

  По материалам сайта ЛИГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Внесены изменения в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»
  08.04.15 
  Внесены изменения в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»
  Верховная Рада приняла Закон относительно упрощения прекращения юридических лиц путем слияния, присоединения, разделения, преобразования (реорганизации). 
  В Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» внесено ряд изменений, которые должны упростить процедуру государственной регистрации прекращения юрлиц. Так, при преобразовании юридического лица к нему не будут применяться ограничения, установленные частью 2 ст. 35 Закона с даты внесения в Единый государственный реестр записи о решении учредителей (участников) о прекращении. 
  Ограничения, установленные этой нормой, применяются только относительно прекращения юридического лица путем ликвидации. Также установлено, что если в Едином государственном реестре содержатся сведения о том, что юрлицо имеет незакрытые обособленные подразделения, госрегистратор должен одновременно внести в реестр соответствующие изменения в сведения об этих обособленных подразделениях в части принадлежности к юрлицу - правопреемнику, на основании сведений, поданных юрлицом, которое прекращается. 
  Согласно изменениям госрегистратор имеет право оставить без рассмотрения документы, представленные для проведения регистрации прекращения юрлица в результате слияния, присоединения, разделения или преобразования, если в Едином государственном реестре содержатся сведения о том, что юридическое лицо, которое прекращается в результате разделения, имеет не закрытые обособленные подразделения, доля которых распределительным балансом не определена.

  Закрыть сообщение
 • Бизнес во время войны. Десять советов израильского разведчика.
  07.04.2015 
  Израильский IT-предприниматель Авирам Айзенберг рассказал о неочевидных выгодах войны для ведения бизнеса 

  Авирам Айзенберг, в прошлом военный разведчик израильской армии, а сегодня успешный IT-предприниматель с 30-летним стажем. Он основатель и СЕО аутсорсинговой компании Ignite. Уже восемь лет Авирам живет и работает в Украине. Выступая перед аудиторией конференции ITspring, он рассказал, какую пользу из сложившейся ситуации в Украине может извлечь IT-бизнес. 

  Приводим основные тезисы его доклада. 
  Израиль пережил 10 серьезных военных конфликтов, что не помешало стране создать один из самых крупных рынков высоких технологий. Среди прочего война вызывает сильное желание вернуть в свои руки контроль над собственной судьбой. Для предпринимателя это означает снижение психологической планки риска - возможная неудача в бизнесе уже не кажется такой страшной. 
  Война заставляет предпринимателя переизобретать себя заново и открывает возможности, которые на первый взгляд не так очевидны. 
  В первую очередь война возвращает рынок труда в руки работодателей. Стоимость рабочей силы если не снижается, то уж точно перестает расти. Но при этом никто не "ноет" об улучшении условий, никто не перебирает предложениями работы, работодатели и сотрудники перестают ссориться друг с другом и между собой. Вдобавок улучшается контроль расходов. 
  Главный негативный фактор, вызываемый войной, - растут эмиграционные настроения. Задача мудрого руководителя - грамотно удержать ценных специалистов. 
  Обвал национальной валюты и острый дефицит доллара в стране также открывает новые возможности. Меня всегда удивляли высказывания в духе, мол, никто не станет инвестировать в страну, где идут военные действия. В ответ не устану приводить в пример Израиль. 
  В Украине стоимость кредитных средств измеряется двузначными процентами. А в Израиле - однозначными. Сейчас самое время брать дешевые кредиты на спокойных рынках и заводить валюту в Украину. Более того, сегодня тот, у кого на руках доллары, диктует условия. 

  Советы военного времени 
  1. Не избегайте разговоров с заказчиками на тему рисков. Лучше вместе найти решения для их минимизации. В Израиле, вопреки очередной эскалации конфликта в 2014 году, инвесторы благополучно вывели из IT-стартапов рекордные $15 млрд. 
  2. Ищите новые таланты. Пока паникеры сворачивают бизнес, талантливые специалисты могут оказаться в невыгодных условиях или вовсе на улице. 
  3. Подготовьте налоговый "план Б". Во время войны возможны непредвиденные изменения в налоговой политике - от дополнительных военных акцизов до внезапной либерализации. Будьте начеку, учитесь реагировать оперативно. 
  4. Фокусируйтесь на заказчиках из среднего класса. Среди украинцев они наиболее толерантны к рискам. 
  5. Создайте комфортный микроклимат в компании. Покажите сотрудникам, что по крайней мере офис вашей компании изолирован от невзгод нынешних времен. 
  6. Помогайте сотрудникам. Если есть возможность помочь законно избежать мобилизации - помогайте. Если нет возможности - снаряжайте на службу. Предложите сотрудникам беспроцентный заем для покрытия незапланированных "стрессовых" расходов. Убедите их, что зарплата не будет урезаться независимо ни от чего. 
  7. Пользуйтесь удешевлением национальной валюты. Расходы могут быть еще ниже, особенно если в распоряжении есть доллары. 
  8. Привлекайте дешевые кредиты и расходуйте их разумно. 
  9. Наращивайте инвестиции. Вряд ли шансы на неожиданный успех будут еще выше, чем во время кризиса. 10. Рекламируйте Украину в процессе перемен. Будьте активными в СМИ: комментируйте события, делитесь своим мнением. Пусть не так быстро, как всем этого хотелось бы, но позитивные изменения постепенно происходят. 

   Источник:www.liga.net

  Закрыть сообщение
 • В Украине опубликован закон о лицензировании видов хоздеятельности
  30.03.2015
  В Украине сегодня, 30 марта 2015 г., официально опубликован закон Украины № 222-VIII "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".
   Закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины". 
  Этот закон вступает в силу через 3 месяца с даты его опубликования. Закон регулирует общественные отношения в области лицензирования видов хозяйственной деятельности, определяет исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, устанавливает унифицированный порядок их лицензирования, надзор и контроль в сфере лицензирования, ответственность за нарушение законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности. 
  В частности, согласно закону, формирование и реализацию государственной политики в сфере лицензирования в установленном настоящим законом порядке осуществляют: Кабинет Министров Украины - путем принятия нормативно-правовых актов в сфере лицензирования; специально уполномоченный орган по вопросам лицензирования; органы лицензирования. 

  Так, согласно с законом, лицензированию подлежат такие виды хозяйственной деятельности: 
  1) банковская деятельность, которая лицензируется в соответствии с законом Украины "Про банки и банковскую деятельность"; 
  2) предоставление финансовых услуг и профессиональная деятельность на фондовом рынке (рынке ценных бумаг); 
  3) деятельность в области телевидения и радиовещания, которая лицензируется в соответствии с Законом Украины "О телевидении и радиовещании"; 
  4) деятельность в сфере использования ядерной энергии; 
  5) образовательная деятельность учреждений образования; 
  6) производство и торговля спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями; 
  7) деятельность в сфере телекоммуникаций, пользования радиочастотным и номерным ресурсом; 
  8) строительство объектов IV и V категорий сложности - с учетом особенностей, определенных законом Украины "Об архитектурной деятельности"; 
  9) производство лекарственных средств, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов) - с учетом особенностей, определенных законом Украины "О лекарственных средствах"; 
  10) производство и ремонт огнестрельного оружия невоенного назначения и боеприпасов к нему, холодного оружия, пневматического оружия калибра свыше 4,5 мм и скоростью полета пули свыше 100 м/с, торговля огнестрельным оружием невоенного назначения и боеприпасами к нему, холодным оружием, пневматическим оружием калибра свыше 4,5 мм и скоростью полета пули свыше 100 м/с; производство специальных средств, заряженных веществами слезоточивого и раздражающей действия, индивидуальной защиты, активной обороны и их продажи; 
  11) производство взрывчатых материалов промышленного назначения и оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения по перечню, который определяется Кабинетом министров Украины; 
  12) обращение с особо опасными веществами и отходами по перечню, который определяется Кабинетом министров Украины. Не подлежит лицензированию хранение (накопление) субъектом хозяйствования созданных им опасных отходов, если в течение года со дня образования опасные отходы передаются суб'объектам хозяйствования, имеющим лицензию на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами; 
  13) медицинская практика; 
  14) деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Украины; 
   15) ветеринарная практика; 
   16) проведение азартных игр (в том числе лотерей); 
   17) туроператорская деятельность; 
   18) посредничество в трудоустройстве за границей; 
  19) промышленный вылов рыбы, кроме внутренних водоемов и рек; 
  20) разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация и утилизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему; 
  21) культивирование растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного Кабинетом министров Украины, разработка, производство, изготовление, хранение, перевозка, приобретение, реализация (отпуск), ввоз на территорию Украины, вывоз из территории Украины, использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень, с учетом особенностей, определенных законом Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах"; 
  22) деятельность, связанная с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других средств негласного получения информации (критерии и перечень технических средств негласного получения информации устанавливает Кабинет министров Украины по представлению Службы безопасности Украины); 
  23) перевозки пассажиров, опасных грузов речным, морским, автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

  Напомним, 2 марта 2015 г. народные депутаты поддержали соответствующий законопроект № 0934. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа из 226 минимально необходимых. 

  Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 25 марта 2015 г.

  Закрыть сообщение
 • Отныне исполнительные документы распределяются автоматически
  17.03.15
   17 марта вступил в силу Порядок автоматического распределения исполнительных документов в отделе принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. 
   Отныне компьютерная система без участия чиновников распределять документы между государственными исполнителями в зависимости от их загруженности. Исключение сделано лишь для решений Европейского суда по правам человека, которые осуществляются исключительно государственными исполнителями, определенными начальником отдела. Это связано с особенностями выполнения решений данной категории. Если в отделе открыто исполнительное производство о взыскании с должника денежных средств, исполнительные документы в отношении этого должника автоматически распределяются системой на государственного исполнителя, который ведет данное производство. 
   Согласно новому Порядку, исполнительные документы, поступающие в отдел, обрабатываются ответственным лицом, определенным начальником отдела и регистрируются в системе в день их поступления. Система самостоятельно формирует Журнал регистрации документов об открытии исполнительного производства, Журнал учета исполнительных производств, переданных госисполнителю, и обложку исполнительного производства. 
   Новый порядок предусматривает, что ответственное лицо должно каждый день распечатывать Журнал регистрации документов и не позднее следующего рабочего дня передать его начальнику отдела для ознакомления. Последний обязан на каждом распечатанном листе поставить надпись «ознакомлен», подпись и дату. Кроме того, начальник отдела ежедневно до 09:30 утра должен внести в автоматизированную систему сведения об отсутствующих на работе исполнителях, чтобы система не включала их в распределение. После распределения ответственное лицо передает исполнительный документ на подпись госисполнителю, определенному системой. 
   В Минюсте уверяют, что внедрение системы автоматического распределения исполнительных документов делает невозможными коррупционные проявления при распределении исполнительных документов. Кроме того, автоматическое распределение производств сбалансирует нагрузку между госисполнителями и обеспечит возможность равного доступа госисполнителей к праву получить вознаграждение за своевременное и полное исполнение исполнительных документов. До начала деятельности отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС Минюста положения указанного Порядка распространяются на отдел принудительного исполнения решений ГИС. 

  Источник: Минюст

  Закрыть сообщение
 • Для перечисления валюты экспортеры должны получать справки в ГФС
  Пакет документов, который подается резидентом для подтверждения возможности покупки/перечисления инвалюты, должен содержать справку об отсутствии налоговой задолженности Сегодня, 4 марта, вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины от 3 марта № 161, которым внесены изменения в постановление № 124. 
  Отныне для перечисления денег за границу необходимо получать справки в Государственной фискальной службе. 
  В постановлении говорится, что пакет документов, который подается в НБУ для подтверждения возможности как покупки, так и перечисления иностранной валюты, должен также содержать справку ГФС об отсутствии у резидента задолженности по налогам, сборам, платежам. Раньше такие справки требовались только тем компаниям, которые покупают валюту на межбанке. 
  Исключение из новых правил сделано для критического импорта (согласно Закону о введении дополнительного импортного сбора). Кроме того, компании, приобретающие за границей услуги (сервисные, консультационные и т.п.) должны для покупки безналичной валюты предоставлять кроме справки из ГФС еще и акт ценовой экспертизы. 
  Такой документ требуется по контрактам от 25 000 евро (ранее - 50 000 евро). 
  Также постановлением № 161 до 3 апреля отменяется требование по обязательному предоставлению аккредитива иностранного финучреждения для покупки на межбанке свыше 500 000 долларов. 

  По материалам сайта Лига:Закон

   04.03.2015

  Закрыть сообщение
 • Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення"
  Законодавчим актом внесено зміни до порядку призначення пенсій за віком на пільгових умовах і за вислугу років, а також виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Законом, зокрема, встановлено: 
  1) поступове підвищення пенсійного віку на 5 років для жінок, яким призначаються пенсії за віком на пільгових умовах і пенсії за вислугу років; 
  2) збільшення страхового стажу, необхідного для призначення таких пенсій і для чоловіків і для жінок на 5 років. Крім того, для окремих категорій на 5 років збільшуються вимоги щодо необхідного стажу вислуги років; 
  3) проведення перерахунку пенсій у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від факту роботи пенсіонера. Відповідно до запропонованих змін необхідно буде провести перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 грудня 2015 року; 
  4) обмеження виплати пенсії працюючим пенсіонерам. У період роботи пенсіонера виплачуватиметься пенсія у розмірі 85%, але не менше за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Норма діятиме з 1 квітня 2015 року до 1 січня 2016 року. 

  Законом не обмежено пенсії для працюючих чорнобильців, працівників металургійної і хімічної промисловості, державних органів, органів місцевого самоврядування тощо, які є:
  інвалідами I та II групи;
  інвалідами війни III групи; 
  учасниками бойових бій, у тому числі учасниками АТО; 
  членами сімей загиблих(померлих) учасників бойових дій. 

  Законом встановлює максимальний розмір пенсії працюючим суддям та державним службовцям - 10 мінімальних пенсій за віком. Законом встановлено, що у період роботи на інших посадах пенсії, призначені відповідно до цих законів (крім військовослужбовців), виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, поширюватиметься на пенсіонерів незалежно від часу призначення пенсії. 
  Обмеження щодо виплати пенсій, не застосовується на особливий період до осіб, які займають посади державних службовців в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах та безпосередньо виконують функції із забезпечення обороноздатності держави та пенсії яким призначено відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Законодавчий акт набуде чинності 1 квітня 2015 року.

   04.03.2015р.

  Закрыть сообщение
 • Минрегион рассказал, что нужно делать потребителю, когда жилищно-коммунальные услуги не соответствуют установленным требованиям
  16.02.2015 

  Законодательство Украины определяет, что порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг, их качественные и количественные показатели должны отвечать условиям договора и требованиям законодательства. 
  В случае нарушения исполнителем условий договора потребитель имеет право вызвать его представителя для составления и подписания акта-претензии потребителя, в котором отмечаются сроки, виды, показатели нарушений и т.п. Порядок оформления таких претензий установлено статьей 18 Закона «О жилищно-коммунальных услугах». 
  В случае вызова представитель исполнителя должен явиться на вызов не позднее срока, определенного договором. Акт-претензия составляется потребителем и представителем исполнителя и скрепляется их подписями. В случае неприбытия представителя исполнителя в согласованный условиями договора срок или необоснованного отказа от подписания акта-претензии он считается действительным, если его подписали не менее 2-х потребителей. Акт-претензия потребителя подается исполнителю, который в течение 3-х рабочих дней решает вопрос о перерасчете платежей или выдает потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензий. 
  Форма акта-претензии о ненадлежащем предоставлении или непредоставлении коммунальных услуг приведена в приложении 2 к Правилам предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу, утвержденным постановлением Кабмина от 21 июля 2005 года № 630. Форма акта-претензии о перерыве в предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, их непредоставлении или предоставлении не в полном объеме, приведена в Приложении 1 к Порядку проведения перерасчета размера платы за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в случае перерыва в их предоставлении, непредоставления или предоставления не в полном объеме, утвержденном постановлением Кабмина от 11 декабря 2013 года № 970. 
  Законом «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрено, что потребитель имеет право на уменьшение размера платы за предоставленные услуги в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме, снижения их качества в порядке, определенном договором или законодательством. При этом статьей 16 указанного Закона определена обязанность исполнителя/производителя проводить перерасчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае перерыва в их предоставлении, непредоставления или предоставления не в полном объеме. 
  Соответствующие Порядки утверждены постановлениями Кабмина:
  - Порядок проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества (от 17 февраля 2010 года № 151); 
  - Порядок проведения перерасчета размера платы за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в случае перерыва в их предоставлении, непредоставления или предоставления не в полном объеме (от 11 декабря 2013 года № 970). 

   По материалам сайта ЛІГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • В Україні запровадять приватну виконавчу службу
  Державна реєстраційна служба та Державна виконавча служба ліквідовані, а їхні функції передаються Міністерству юстиції. 

  Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова 23 січня на брифінгу в Києві, передає «Інтерфакс-Україна». За її словами, міністерство ухвалило таке рішення через велику кількість скарг на роботу цих служб.  «Ми передаємо повноваження з реалізації державної політики у сфері примусового виконання покарань та у сфері державної реєстрації Міністерству юстиції», – розповіла Севостьянова. За її словами, в результаті цієї реформи буде створено систему, в якій виконання судових рішень здійснюватиметься за змішаною системою. «Окрім державних виконавців, у нас буде приватна виконавча служба», – сказала перший заступник міністра юстиції. 

  Стосовно ж реформування системи реєстрації, то, за словами Севостьянової, ці функції мають поступово передаватися органам місцевого самоврядування разом з усіма коштами, передбаченими на реалізацію цих функцій. У свою чергу, грузинський експерт, кандидат на посаду топ-менеджера в Міністерстві юстиції Джамбул Ебаноідзе наголосив, що головним лейтмотивом реформи реєстраційної системи буде орієнтир на потреби громадян України, а не державні органи. 

  Також, за його словами, здійснюватиметься розподіл системи реєстрації на фронт- і бек-офіси, «щоб громадяни отримували ці послуги швидко, не втрачаючи часу». У свою чергу, ще один грузинський експерт у реформуванні виконавчої системи Хатія Шелія розповіла, що в контексті реформи виконавчої служби заплановано створити інститут приватних виконавців. «Такий інститут існує в багатьох країнах світу ... Це дає скорочення витрат держави на утримання виконавчої системи, створення приватного сектора та викорінення корупції», – запевнила вона.

  Закрыть сообщение
 • Рейтинг надежности мобильных месенджеров
  На прошлой неделе советник главы СБУ Маркиян Лубкивский рекомендовал не пользоваться в зоне проведения АТО "мобильной рацией" Zello, поскольку персональные данные пользователей этого сервиса могут попасть в руки российских спецслужб и террористов.

  "Российские спецслужбы обладают значительными объемами актуальной технической информации о пользователях упомянутого сервиса - имя, данные из профилей, другие псевдонимы, которые авторизовались с одного телефонного терминала; IMEI мобильных терминалов, их IP-адреса и т.д.", - объяснил Лубкивский. По его словам, СБУ получила от одного из бывших боевиков доказательства того, что террористы могут идентифицировать пользователей интернет-сервиса Zello и находить патриотов для расправы. 

  Заявление Лубкивского вызвало в среде IT-специалистов активное обсуждение вопроса, насколько защищены от прослушки другие рации и мессенджеры. 

  По результатам опроса четверых специалистов в области кибербезопасности выяснено, какие мессенджеры наиболее защищены от прослушки и воровства данных пользователей. 

  На основании характеристик, которые опрошенные эксперты дали каждому из приложений, составила их сводный рейтинг. Все эксперты сошлись во мнении, что безопаснее всего общаться с помощью мессенджеров RedPhone, WhatsApp и Telegram. Немного хуже защищены данные у Skype и Facebook Messenger. Viber и Zello замыкают рейтинг надежности. 

   
  Соавтор приложения для борьбы со спамом NumBuster Евгений Гнутко подробно расписал, как "мобильная рация" и любое другое мобильное приложение для коммуникаций по умолчанию "видит" и "анализирует" содержимое контакт-листа пользователя. "Неважно, что это - WhatsАpp, Viber, клиент Facebook, клиент ВКонтакте, Zello и т.д.: они все имеют доступ к вашим контактам, именам и номерам телефонов, - пишет Гнутко. - Все перечисленное в любой момент из админки нарисует географический и социальный охват любого сегмента своей аудитории. Особенно если это задача не единомоментная, а поставлена систематически.

  Таким образом спецслужбы, получив доступ к "админке" (т.е. к управляющему оборудованию или ПО на стороне сервиса), могут извлечь полный профиль пользователя, включая данные о его контактах, устройствах, историю активности в онлайне и карту перемещений 

  Источник ЛІГАБізнесІнформ 

  21.01.2015 

  Закрыть сообщение
 • Как корпорация Reebok отучила рабочих воровать
  Всемирно известная корпорация Reebok после переноса производства на заводы в Таиланде и на Тайване столкнулась с серьезной проблемой. 

  Местные рабочие, не отличавшиеся честностью, не просто «выносили» кроссовки прямо с фабрик — они еще и наладили их поставку на рынок США по демпинговым ценам! Карательные меры не дали никакого эффекта. Массовое воровство на заводах продолжалось. 

  Фирма несла серьезные убытки. Как компания Reebok поборола повальное воровство местного персонала? Очень простой и элегантный выход, который сводил «ценность» кражи к нулю. Производство разделили: в Тайване стали выпускать кроссовки только на левую ногу, в Таиланде — только на правую, а упаковывали обувь для продажи уже на месте — в США. 

  Таким образом, воровство на фабриках было искоренено полностью. Reebok по-прежнему диктовала высокую цену своим дилерам. 

  Топ-менеджмент корпорации мог спать спокойно и не опасаться демпинга. Собственно, тот же самый прием используют и многие обувные магазины, когда выставляют в витринах только один ботинок из каждой пары. 

  18.01.2015 

  Закрыть сообщение
 • В Украине началась налоговая амнистия
  Закон о налоговом компромиссе, который предусматривает добровольное уточнение недоплаченных налоговых обязательств и оплату 5% из них в течение 90 дней, вступает в силу с 17 января 2015 года.

   Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Государственную фискальную службу. 

  «Этот законопроект возник в ответ на запрос бизнеса, который хочет перевернуть страницу и начать работать прозрачно. Налоговый компромисс — это не обязательство, а право бизнеса», — заявил глава ГФС Игорь Билоус. 

  В ведомстве отметили, что согласно принятому и подписанному президентом закону, общая продолжительность процедуры достижения налогового компромисса составляет 70 календарных дней со следующего дня после подачи отчета. 

  Общий срок, в течение которого налогоплательщик может принять решение о применении налогового компромисса, составляет 90 календарных дней со дня вступления в силу данного закона. 

  «В течение указанного периода плательщики по желанию могут подать в органы ГФС Украины уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или НДС за любые налоговые периоды до 1 апреля 2014 года», — говорится в сообщении. 

  После этого ГФС в течение 10 рабочих дней примет решение о проверке или отсутствии необходимости в ней для подтверждения этой суммы. 

  Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон №1071-Д О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно применения налогового компромисса. 

  Верховная Рада приняла закон о применении налогового компромисса за основу и в целом 25 декабря 2014 года.

  18.01.2015

  Закрыть сообщение
 • Рада поддержала закон о судебной реформе
  Депутаты рассмотрели пакет законопроектов о реформе судебной системы Украины и приняли их в первом чтении.

  Верховная Рада Украины в первом чтении приняла и законопроект № 1656 “Об обеспечении права на справедливый суд“. За соответствующее решение проголосовали 288 нардепов на заседении Рады во вторник, 13 января. 

  Законопроект был подан на рассмотрение Рады президентом Украины Петром Порошенко. 

  Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является “совершенствование правового механизма обеспечения права человека на справедливый суд, повышение эффективности деятельности судебной системы, обеспечение одинакового применения закона, определение правовых и организационных основ аттестации и дисциплинарной ответственности судей, усовершенствования процедур назначения на должности судей и оптимизация деятельности судейского самоуправления“. 

  Кроме того депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №1497 “О внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей“ относительно усовершенствования принципов организации и функционирования судебной власти в соответствии с европейскими стандартами“. 

  Законопроект среди прочего предусматривает внедрение механизма электронного судопроизводства.

   13.01.2015 

  Закрыть сообщение
 • С 1 января в Украине введен налог на нежилую недвижимость
  С 1 января 2015 года в Украины введено в действие налогообложение нежилой недвижимости. 

  Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы", местным советам дано право устанавливать ставку налога. 

  Ставка налога, исходя из 1 кв.м. жилой или нежилой недвижимости не может превышать 2% от минимальной заработной платы в год. Минимальный размер оплаты труда на 1 января 2015 года составляет 1218 гривен. Таким образом, ставка налога за квадратный метр не должна превышать 24,36 гривни. 

  Законом предусмотрены льготы для физических лиц. Уплачивать налог будут владельцы квартир площадью больше 60 кв. м. и домов площадью больше 120 кв.м. В случае, если в собственности находится разная жилая недвижимость, налог начисляется на общее количество квадратных метров за минусом 180 кв.м. Местным советам дано право предоставлять льготы по налогу с жилой недвижимости в зависимости от уровня доходов, но только в том случае если недвижимость не сдается в аренду и ее площадь не превышает пятикратный размер необлагаемой площади, то есть 900 кв. метров. 

  Под налог на недвижимость не подпадают здания детских домов семейного типа, общежития, жилая недвижимость, которая непригодна для проживания. А также жилье, которое принадлежит детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям-инвалидам, которые воспитываются одинокими матерями (отцами), но не более одного такого объекта на ребенка. 

  Кроме того не подпадают под налогообложение МАФы (малые архитектурные формы), здания промышленности, сельськохозяйственных производителей, а также находящиеся в собственности общественных организаций инвалидов.

  Закрыть сообщение
 • Кабмін пропонує скоротити єдиний податок для малого та середнього бізнесу
  Кабінет міністрів України пропонує скоротити в 2 рази єдиний податок для малого та середнього бізнесу. 
  Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду, передає «РБК-Україна».
  Крім того, Кабмін має намір заборонити на два роки перевірки малого та середнього бізнесу.

  Закрыть сообщение
 • Минимальную зарплату разрешается выплачивать только работникам простейших профессий
  Госинспекцией по вопросам труда разъяснено нюансы выплаты минимальной зарплаты

   В письме № 32-21/01-1715 Государственная инспекция по вопросам труда разъяснила нюансы выплаты минимальной зарплаты. 

  Напомним, что минимальная зарплата - это законодательно установленный размер платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата за выполненную работником месячную, почасовую норму труда (ст.95 КЗоТ). Основой формирования и дифференциации размеров зарплаты является тарифная система оплаты. 

  Такая система используется для распределения работ в зависимости от их сложности, а работников - в зависимости от их квалификации и по разрядам тарифной сетки (схемы должностных окладов). 

  Гоструда разъясняет, что формирование схемы должностных окладов производится на основе тарифной ставки работника 1 разряда. Эта ставка устанавливается в размере, превышающем уровень минимальной зарплаты. Поэтому минимальная зарплата допустима только для простого неквалифицированного труда. 

  Названия таких профессий предусмотрены разделом 9 Классификатора профессий «Простейшие профессии». Установление минимальной оплаты труда работникам других профессий является нарушением законодательства. 
  Включение в трудовые договора условий, ухудшающих положение работника, недопустимо. 

  По материалам сайта «ЮРЛИГА»

  Закрыть сообщение
 • Вступил в силу Закон о раскрытии конечных бенефициариев и свободном доступе к реестру прав на недвижимость
   Юридические лица обязаны подать информацию о своих конечных выгодоприобретателях до мая 2015 года 

   
   25 ноября 2014 года вступил в силу Закон № 1701-VII относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей, который был принят 14 октября 2014 года. Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона, обязаны представить госрегистратору сведения о конечном бенефициарии (выгодоприобретателе), в том числе конечном бенефициарие их учредителя-юрлица, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона. 
   Хозяйственный кодекс дополнен статьей 64-1, согласно которой предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны устанавливать своего конечного бенефициария, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных Законом. Конечным выгодоприобретателем юрлица является физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юрлица непосредственно или через других лиц. 
   Влияние осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления. Конечным выгодоприобретателем также является лицо, которое имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физ- или юрлицами долей в юрлице в размере 25 или более % уставного капитала или прав голоса в юрлице. При этом физлицом - конечным выгодоприобретателем юридического лица не может быть лицо, являющееся агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или являющееся только посредником относительно такого права. 
   Существенное участие определяется как прямое или косвенное владение долей в размере 10 и более % уставного капитала (фонда), 10 и более % акций или прав голоса в юридическом лице, прямое или косвенное влияние на него. Перечень учредителей (участников) юрлица; информация о конечном выгодоприобретателе юрлица, в том числе конечном бенефициарии его основателя-юрлица; информация о структуре собственности учредителей - юрлиц (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), которая дает возможность установить физлиц - владельцев существенного участия вносится в Единый государственный реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей. При проведении регистрации юрлица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом указывается информация: - о структуре собственности учредителей - юрлиц, которая дает возможность установить физлиц - владельцев существенного участия и содержит фамилию, имя, отчество, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; - о конечном выгодоприобретателе юрлица, в том числе конечном бенефициарии его учредителя-юрлица. 
   Указанная информация не включается в регистрационную карточку на проведение регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций. При изменении конечных выгодоприобретателей и / или владельцев существенного участия юрлица, в том числе конечных выгодоприобретателей или владельцев существенного участия его учредителя-юрлица также уведомляется госрегистратор. В конечной редакции Закона установлена административная (а не уголовная) ответственность за непредоставление таких данных. 
   В соответствии с изменениями статьи 166-11 Кодекса об административных правонарушениях непредставление госрегистратору информации о выгодоприобретателе юрлица влечет наложение на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. 
   Кроме того, Законом открыт доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. При этом информация из Реестра неуполномоченным лицам предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный сайт центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации прав. Для получения информации о недвижимости в бумажной форме необходимо подать заявление в орган госрегистрации прав или нотариусу. 
   Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, ОВД, органов прокуратуры, СБУ, адвокатов, нотариусов информация из Рестра предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа определяется Кабмином. 
   По заявлению собственника или иного правообладателя орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, получивших сведения о его имуществе. Полученная информация о зарегистрированных правах и их обременениях является официальной и используется в соответствии с законодательством. 

   По материалам сайта Лига: Закон

  Закрыть сообщение
 • Изменен порядок проверок участников Фонда гарантирования вкладов физлиц
  По ходатайству Фонда его сотрудники должны быть вовлечены в инспекционные проверки банков Фонд гарантирования вкладов физлиц решением № 77 внес изменения в Положение о порядке проведения проверок участников Фонда. 

  Согласно документу, Фонд может проверять банк дистанционно или инспекционно. По ходатайству Фонда его сотрудники должны быть включены Нацбанком в инспекционную группу. 

  Исполнительная дирекция Фонда утверждает для работника в составе инспекционной группы отдельный план проверки. По предложению Нацбанка работники Фонда участвуют в инспекционных проверках согласно договору о сотрудничестве и координации деятельности. 

  Изменения внесены и в раздел, регулирующий порядок проведения инспекционных проверок. Установлено, что к распоряжению о проведении внеплановой проверки прилагается запрос в банк о предоставлении материалов, необходимых для ее проведения. 

  Банк обязан предоставить такие материалы в указанные сроки. 
  В перечень вопросов, подлежащих инспекционной проверке, могут быть включены: 
  достаточность капитала и его адекватность рискам; 
  намерения и возможности акционеров по наращиванию уставного капитала; 
  наличие и оценка плана действий на случай непредвиденных обстоятельств; 
  определение доли крупнейших акционеров в уставном капитале; соблюдение экономических нормативов и др. 
  По материалам сайта ЛИГА:ЗАКОН

  Закрыть сообщение
 • Что ждет НДС в 2015 году?
  С 1 января 2015 года начнут действовать изменения относительно налога на добавленную стоимость. 
   Главное управление Миндоходов в Киевской области информирует об изменениях, которые произойдут в сфере НДС в 2015 году. Налоговая отчетность по НДС будет подаваться в контролирующий орган всеми плательщиками в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц. 
   Налогоплательщикам автоматически откроются счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Отменят бумажные формы налоговых накладных. В связи с этим не будет необходимости составлять налоговую накладную в двух экземплярах. 
  Плательщик НДС будет обязан предоставить покупателю налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условия относительно электронной подписи и регистрации в Едином реестре налоговых накладных. Регистрации в ЕРНН с 1 января 2015 года подлежат все налоговые накладные - независимо от размера НДС в одной накладной. На плательщиков НДС будет возложена обязанность ведения реестра выданных и полученных документов (транспортный билет, гостиничный счет или счет, выставляемый налогоплательщику за услуги связи, другие услуги, кассовые чеки). 
   Также плательщики налога в составе налоговой отчетности по этому налогу должны будут подавать контролирующему органу копии записей в таких реестрах в электронном виде Обязательной регистрации плательщиками НДС с 1 января 2015 года подлежат только лица, у которых общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг, подлежащих налогообложению согласно разделу V Налогового кодекса Украины, начисленная такому лицу в течение последних 12 месяцев, совокупно превышает 1 млн. грн. (без учета НДС). 
   При этом ограничения относительно добровольной регистрации плательщиком НДС в Налоговом кодексе отсутствуют.

  28.10.2014

  Закрыть сообщение
 • Средний убыток от взлома защиты бизнеса составил 1,6 млн долл.
  В итоге совместного исследования HP и институт Понемона пришли к выводу, что убытки средней жертвы кибернападения возросли почти вдвое за последние пять лет.

  Цена, в которую может обойтись компании взлом, достигла 1,6 млн долл. за отдельный инцидент или 12,7 млн долл. на протяжении года. 
  По данным авторов доклада, сейчас успеха достигают примерно 140 атак каждую неделю, в сравнении со всего 50 в 2010 г. Вывод о том, что «значительная» доля этих атак нацелена на американские фирмы, подтверждается рядом серьезных прорывов безопасности, произошедших в последние месяцы. 

  Наибольший ущерб от деятельности хакеров несут энергосистемы, коммунальные и оборонные предприятия. По размеру внешних расходов дороже всего обходится кража информации, на следующем месте — сбои в работе бизнеса. «Сбой бизнеса, потеря информации и время, уходящее на обнаружение прорыва защиты, вместе представляют наивысшую цену, которую организации платят за вторжение», — отмечает Ларри Понемон (Larry Ponemon), глава правления и основатель института Понемона. 

  HP предупреждает, что в сложившемся противостоянии баланс склоняется на сторону преступников, и что больше компаний должны подумать об инвестировании в решения корпоративной безопасности. «Неприятелю достаточно добиться успеха только один раз, чтобы получить доступ к вашим данным, тогда как их целям, ежедневно отражающим атаки на свои организации, успех необходим в каждом случае, — заявил Арт Джиллиланд (Art Gilliland), генеральный менеджер по продуктам корпоративной безопасности HP. — Никакие затраты полностью не защитят от кибератак высокой сложности, но приоритетность действенных решений позволит значительно улучшить возможности изоляции атак и уменьшить общие финансовые последствия для вашей организации». 

  К аналогичным выводам пришло и Федеральное Бюро Расследований, в докладе которого больше внимания уделено происхождению атак. Несколько раньше, PwC опубликовала данные о том, что средняя стоимость прорыва защиты информации для британских фирм составляет 1,15 млн фунтов стерлингов.

  Закрыть сообщение
 • НОТАРИУСЫ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА В СЕЛЬСОВЕТАХ
  Оформление наследственных прав должностными лицами местного самоуправления является неприемлемым, считают нотариусы. 

  Нотариальная палата Украины обратилась к спикеру парламента Александру Турчинову с письмом, выступив против проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно некоторых вопросов наследования)» (реестр.№ 5141 от 08.10.2014, автор - нардеп С.Мищенко). 
  Данный проект должен был рассматриваться 14 октября, но сессия парламента закрылась досрочно. Подобные иницативы - не редкость в парламенте, поэтому, вероятно, будут подаваться и новыми депутатами. 

  В письме отмечается, что наделение должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями относительно оформления наследства не гарантирует гражданам соответствующего уровня профессионализма и безопасности при удостоверении права собственности на наследуемое имущество. Кроме того, что оформление наследственных прав такими должностными лицами не согласуется с природой и основным назначением службы в органах местного самоуправления, так еще и оформление наследства фактически ставится в зависимость от периодичности сессий сельских и поселковых советов. 

  При этом неурегулированными в законопроекте остаются вопросы архивов, возмещения вреда, причиненного лицу в результате неправомерных действий должностных лиц, соблюдения нотариальной тайны и т.д. Также нотариусы предупреждают, что для реализации предлагаемых норм необходимо привлечение дополнительных значительных расходов из Госбюджета - на обучение, обеспечение компьютерной и оргтехникой, доступом к сети Интернет и ПО и т.д. 

  Нотариальная палата Украины даже обратилась с запросом в Международный Союз Нотариата, который также отметил неприемлемость принятия такого закона, и добавил, что количества нотариусов в Украине достаточно для обеспечения качественного обслуживания населения на всей территории государства.

  Закрыть сообщение
 • РАДА ОБЯЗАЛА РАСКРЫВАТЬ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРИЕВ И ОТКРЫЛА РЕЕСТР ПРАВ
  Сегодня, 14 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей». 

  Изменения направлены на установление механизма выявления физического лица - конечного выгодоприобретателя, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество. Конечным выгодоприобретателем юрлица определяется физическое лицо, которое независимо от формального владения, имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юрлица непосредственно или через других лиц. 

  При этом физическим лицом - конечным выгодоприобретателем - не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но являющееся агентом, номинальным держателем (номинальным собственником) или являющееся только посредником относительно такого права. Хозяйственный кодекс дополнен статьей, которая обязывает все предприятия (кроме государственных и коммунальных) устанавливать своего конечного бенефициария, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом. 

  Непредставление руководителем юрлица или уполномоченным лицом информации о конечном бенефициарии или представление заведомо ложной информации будет наказываться штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 160 до 240 часов. Кроме того, установлено, что информация о зарегистрированных правах и их обременениях из Реестра прав, является открытой и общедоступной. Все желающие могут получить информацию исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный сайт центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере госрегистрации прав. 

  Для получения информации о недвижимости в бумажной форме необходимо подать заявление в орган госрегистрации прав или нотариусу. Уполномоченные госорганы и их должностные лица, а также нотариусы получают непосредственный доступ в Реестр с помощью цифровой подписи. Они могут осуществлять поиск информации как по объекту недвижимости, так и по субъекту права. Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме является официальной и используется в соответствии с законодательством. 

  По заявлению собственника или иного правообладателя орган госрегистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, получивших сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

  Закрыть сообщение
 • С 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ И ПРОПИСКУ МОЖНО ТОЛЬКО В ЦЕНТРАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ
  С 1 октября 2014 года отдельные услуги, которые предоставлялись подразделениями Государственной миграционной службы, будут предоставляться исключительно через образованные местными государственными администрациями центры предоставления административных услуг. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 16.05.2014 № 523-р. 

  В частности, речь идет об оформлении и выдаче паспорта гражданина Украины, в том числе в связи со сменой фамилии и вместо поврежденного, утраченного или похищенного, вклеивание в паспорт гражданина Украины фотографии при достижении гражданином 25 и 45-летнего возраста, а также регистрации и снятия с регистрации места проживания и места пребывания лица, выдаче справки о регистрации места жительства/пребывания. 

  Таким образом, для получения указанных услуг с 1 октября необходимо обращаться исключительно в центры админуслуг по месту жительства. Информацию о месте нахождения центров предоставления административных услуг можно получить в местных государственных администрациях или в подразделениях Миграционной службы.

  Закрыть сообщение
 • СОЗДАНО НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ БЮРО УКРАИНЫ
  Сегодня в первом чтении Верховной Радой Украины был принят президентский законопроект о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции. 
  Проектом, в частности, предусмотрено, что систему специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции составят: 
  - органы прокуратуры 
  - Национальное антикоррупционное бюро Украины 
  - специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины. 
  Координацию деятельности специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, а также надзор за соблюдением ими законов будет осуществлять Генеральный прокурор Украины и уполномоченные им прокуроры. 

  Законопроектом предлагается создать новый государственный орган - Национальное антикоррупционное бюро Украины как государственный правоохранительный орган, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных правонарушений, отнесенных к его компетенции. Основными функциями создаваемого бюро предлагается определить: досудебное расследование уголовных правонарушений; проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью предупреждения, выявления и раскрытия криминальных правонарушений; проведение проверок лиц, находящихся ил претендующих на должность в органах государственной власти или органах местного самоуправления. 

  Расследование коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины, будут проводить следственные органы Государственного бюро расследований (которое должно быть создано, а до создания - следователи органов прокуратуры). Также, предлагается ввести проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа до поступления на службу в Национальное бюро, и не реже одного раза в год во время службы. 

  Согласно законопроекту, Национальное бюро дважды в год публикует подробный отчет о своей деятельности, а также представляет отчет Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Президенту Украины.

  Закрыть сообщение
 • Экономическая разведка и информационное обеспечение бизнеса
  «Предупрежден, значит, вооружен!» - гласит известная поговорка.
   Без точной предварительной информации о контрагенте, о потенциальном партнере, о приобретаемой компании и о многих других сферах экономической жизни любые предпринимаемые действия, если не обречены на провал, то связаны с большим количеством рисков. Попытка сэкономить на знании сегодня грозит огромными потерями в будущем. 
   Экономическая разведка представляет собой эффективный механизм сбора и анализа экономической информации о физических и юридических лицах как в СНГ, так и в международном масштабе. Экономическая разведка может быть использована: 
   - в процессе изучения финансового состояния организации в связи с ее возможным приобретением для получения детальной информации о потенциальном партнере, приобретаемой или присоединяемой компании, поставщиках или дистрибьюторах, высшем руководящем составе; 
   - в процессе реализации программы по управлению рисками для получения детальной информации о потенциальных клиентах, поставщиках или крупных инвесторах; 
   - в ситуации коммерческого спора для получения детальной информации о противоположной стороне конфликта или вовлеченных в него третьих сторонах. 
   Опыт показывает, что огромный объем сведений можно получить, не прибегая к помощи «специфических» источников информации. Профессиональные знания и навыки поиска и обработки информации позволяют нам качественно исследовать разнообразные открытые источники и готовить аналитические материалы. 
   Мы готовы помочь нашим клиентам создать собственные подразделения экономической разведки, а также консультировать по поводу «контрразведывательных» мероприятий в компании. 
   Если экономическая разведка – это, в основном, инструмент для сбора и получения информации на определенный момент, то услуги по информационному сопровождению бизнеса позволяют нашим клиентам получать интересующую их информацию на регулярной основе. 
   При оказании услуг по информационному сопровождению мы отслеживаем публикации в различных средствах массовой информации, а также в Интернет на заданную нашими клиентами тематику.

  Закрыть сообщение
 • УКРАЇНЦІ РЕЄСТРУВАТИМУТЬСЯ НА ДАЧАХ
  Громадяни отримали право на переведення дачних або садових будинків, які відповідають будівельним нормам, у житлові будинки. 
  2 вересня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у житлові будинки та реєстрації в них місця проживання». 
  Згідно із Законом, громадяни мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають будівельним нормам, у житлові будинки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки приймається відповідними органами місцевого самоврядування. 
  Законом визначено, що місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. До проведення реформи адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані адміністративно або територіально.

  Закрыть сообщение
 • УРЯД ВИЗНАЧИВСЯ ЗІ СТАТУСОМ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ У ЗОНІ АТО
  Кабінет міністрів України затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій для осіб, які брали участь у антитерористичній операції. 
  Постановою №413 від 20 серпня 2014 року визначений Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення АТО. 
  Згідно цього Порядку статус учасника бойових дій надається: - військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби; - військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби,; - працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення. 
  Слід зазначити, що підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО, а саме витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження. 
  Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, за поданням командирів (начальників) військових частин (органів, підрозділів) або інших керівників установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення. 
  Для учасників АТО буде створений спеціальний єдиний реєстр.

  Закрыть сообщение
 • Автономера будут выглядеть по-европейски и изготавливаться на месте регистрации
  Центром безопасности дорожного движения и автоматизированных систем разработаны изменения в национальные стандарты образцов номерных знаков транспортных средств - с целью приведения их в соответствие с универсальными для всех стран Евросоюза. 
  Изменения сейчас находятся на согласовании и утверждении. Одновременно Департамент ГАИ зарегистрировал патент на промышленный образец номерных знаков нового образца. Планируется, что в будущем изготовление номерных знаков будет происходить не централизованно, как сейчас, а на месте регистрации, и ГАИ будет предоставлять право изготовления номерных знаков любому субъекту предпринимательской деятельности, который будет гарантировать такое изготовление в соответствии с национальным стандартом. Для реализации такого порядка необходимо внести изменения в Закон «О дорожном движении», проект которых в настоящее время разрабатывается в Кабмине. Это позволит обеспечить бесперебойную работу соответствующих подразделений регистрации ТС по принципу «единого окна», исключит случаи отсутствия номерных знаков. 
   По информации ГАИ

  Закрыть сообщение
 • ГФС разъяснила таможенные формальности при перемещении товаров
  В письме от 26 сентября № 5626/7/99-99-24-01-06-17 ГФС проинформировала об особенностях осуществления таможенных формальностей, связанных с перемещением товаров, транспортных средств коммерческого назначения через административную границу свободной экономической зоны «Крым». 
  При перемещении украинских товаров с другой территории Украины на территорию СЭЗ «Крым» для помещения их под таможенный режим свободной зоны применяется таможенная декларация типа «ЭК 24 ХХ». 
  При перемещении иностранных товаров через другую территорию Украины с последующим их ввозом на территорию СЭЗ «Крым» применяются: - для доставки иностранных товаров в зону деятельности Херсонской или Запорожской таможен - ТД типа «ИМ 24 ЕЕ» (если декларантом этих товаров является резидент Украины с местонахождением на остальной территории Украины), «ТР 81 АА» или документы, используемые для декларирования товаров и ТС в таможенный режим транзита. - для помещения иностранных товаров под таможенный режим свободной зоны - соответственно, ТД типа «ИМ 24 ДЕ» или «ИМ 24 АА». 
  При перемещении товаров с территории СЭЗ «Крым» на другую территорию Украины применяются типы ТД с учетом таможенного режима, в который помещаются товары. При этом если таможенное оформление товаров в соответствующий таможенный режим (кроме внутреннего транзита) проводится не Херсонской или Запорожской, а другой таможней, то доставка товаров такой другой таможни оформляется ТД типа «ТР 81 АА» или документом, который используется для декларирования товаров и ТС коммерческого назначения в таможенный режим транзита. При перемещении товаров с территории СЭЗ «Крым» остальной территорией Украины с последующим их вывозом за пределы этой территории, применяется ТД типа «ЭК 11 АА». 
  Таможенное оформление товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями электропередач через границы СЭЗ «Крым», до начала функционирования Энергетической таможни ГФС Украины осуществляется должностными лицами Киевской межрегиональной таможни, а фактический контроль - должностными лицами Херсонской и Запорожской таможен в соответствующих пунктах измерения. 
  Таможенный режим иностранных товаров, декларантом которых является резидент Украины с местонахождением на остальной территории Украины и которые на дату вступления в силу Закона о создании СЭЗ «Крым» находились на территории СЭЗ, может быть изменен на таможенный режим свободной таможенной зоны.

  Закрыть сообщение
 • В Европе подтвердили легитимность оцифровывания библиотеками печатных произведений
  Европейский суд справедливости своим решением 11 сентября 2014 года подтвердил право библиотек предоставлять пользователям книги из своих фондов в цифровом виде без согласия авторов, если это не противоречит национальному законодательству стран ЕС. Библиотеки имеют право оцифровывать находящиеся в их распоряжении книги, а также предоставлять их с помощью специально предназначенных терминалов. Однако, библиотеки не могут разрешить читателям распечатывать эти книги на бумаге либо хранить их на USB-носителях, если только не договорятся с правообладателем о выплате должного вознаграждения.

  Закрыть сообщение
 • Кабмин предлагает ограничить доступ к «технологической информации»
  Законопроектом № 5073 «О внесении изменений в Закон Украины «Об информации» вводится понятие «технологическая информация» и ограничивается доступ к такой информации. К «технологической информации» будут относиться задокументированные сведения о показателях и особенностях технологических процессов, которые применяются для управления объектами производственного и непроизводственного назначения, а также данные автоматизированных систем управления этими объектами и их процессами. Целью проекта является защита национальной безопасности, в частности, важных объектов жизнеобеспечения от потенциального несанкционированного вмешательства.

  Закрыть сообщение
 • Ликвидирована Госслужба по вопросам защиты персональных данных
  16 сентября вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 442 об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти. Документом, в частности, ликвидирована и Государственная служба по вопросам защиты персональных данных. Функции ликвидированных органов власти возложены на профильные министерства и другие службы. Напомним, что Госслужба по защите персональных данных некоторое время выполняла функции надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты персональных данных, в частности, проводила регистрацию баз персональных данных. В июле 2013 года часть ее функций были переданы Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

  Закрыть сообщение
 • СКІЛЬКИ УКРАЇНЦЯМ КОШТУЄ ДЕРЖАВА?
  Громадська організація CASE Україна створила калькулятор, за допомогою якого кожен українець може порахувати, яку суму він сплачує до державного бюджету. І цифри, варто сказати, вражають. Наприклад, якщо ви отримуєте 5 тисяч гривень «чистої» зарплати щомісяця – це значить, що щороку сплачуєте державі 53 тисячі гривень (сюди входять відрахування до Пенсійного фонду, гроші на освіту, медицину, соціальний захист, утримання міліції та чиновницького апарату тощо). 
  «Податки на бюджет – це нудно й нецікаво. Жодна нормальна людина не стане розбиратись у сотнях цифр з багатьма нулями. Але якщо покластись лише на чесність чиновників, то ми ніколи не виберемось із пастки бідності. Наша мета оживити такі нудні та далекі від людей цифри й дати можливість кожному досконально розібратись, куди діваються його податки. 
  Ми прагнемо озброїти людей аргументами та знаннями для боротьби з казнокрадами та корупціонерами», - кажуть засновники ресурсу. Податковий калькулятор покликаний звернути увагу кожного громадянина України, кожного платника податків на те, куди ж насправді йдуть чималі суми з його кишені. «Цей рахунок показує, скільки ви сплачуєте податків на рік, та на що гроші витрачаються.
  І ще цей рахунок показує, що жодна з державн6их послуг не є безкоштовною – ні освіта, ні медицина, ні охорона порядку», - йдеться на сайті сервісу.

  Закрыть сообщение
 • Нотариусы будут сдавать экзамены
  6 жовтня в Києві відбудеться перший електронний іспит на право займатися нотаріальною діяльністю. Таке рішення було ухвалено в ході установчого засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції, яке відбулося 26 серпня під головуванням очільника Мін’юсту Павла Петренка, повідомили в прес-службі КМУ. За багато років проведення іспитів за старим форматом з’явилися легенди про те, як непросто стати нотаріусом. На жаль, в цьому була й велика вина Міністерства юстиції, яке створювало штучні перепони. Тому ми ухвалили рішення, яке дасть можливість вільного доступу до цієї професії особам, які дійсно заслуговують, незалежно від того, чи є у них кошти», - зазначив міністр юстиції. Іспит проходитиме за новим форматом. Замість співбесіди з представниками комісії буде проведено повністю автоматизовані комп’ютерні тести. Комп’ютерна програма, залежно від кількості правильних відповідей, визначить вдало чи невдало претендент пройшов тестування. Електронний іспит проводиться за принципом зовнішнього незалежного оцінювання. Періодичність проведення іспитів збільшення з одного до чотирьох разив на рік. Нагадаємо, Міністерство юстиції України запроваджує новий підхід до екзаменування приватних нотаріусів. Про це ще в травні повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. За його словами, стара процедура буде припинена з моменту його приходу на посаду. В даний час кількість кандидатів, охочих пройти подібну екзаменацію, становить близько 300 осіб.

  Закрыть сообщение
 • В Україні скорочуються як функції контролюючих органів, так і їх кількість
  Кабмін визначив механізм надання дозволів на проведення перевірок бізнесу 
  Нагадаємо, до кінця року діє мораторій на перевірки підприємців. Законом України від 31.07.2014 № 1622-VІІ встановлено, що перевірки юридичних осіб та фізосіб-підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня-грудня 2014 року виключно з дозволу КМУ або за заявкою самого суб’єкта. 
  Для належного виконання цієї норми Закону, Уряд визначив окремий механізм надання дозволів на проведення перевірок суб’єктів господарювання. Відповідна постанова була прийнята на урядовому засіданні 13 серпня. Згідно з постановою, дозволи на проведення перевірок як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців контролюючим органам Кабмін надаватиме сам, щоразу приймаючи відповідне розпорядження. 
  На даний момент міністерства за дорученням Уряду працюють над скороченням кількості контролюючих органів – з 79 органів, які здійснюють перевірки, має залишитись 32. 
  Позиція ж Держпідприємництва в цьому напрямі була і залишається непохитною – діяльність контролюючих органів потребує радикальних змін. Зробити це можливо шляхом прийняття розробленого Службою комплексного проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)». Законопроектом передбачається чітке визначення сфер контролю із закріпленням за кожною з них одного відповідального органу, що усуватиме діючі сьогодні дублювання.

  Закрыть сообщение
 • УКРАИНЦЫ СМОГУТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА В ЕВРОПЕЙСКИХ БАНКАХ
  Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом предполагает адаптацию национального регулирования банковского рынка к европейским стандартам в течение четырех-шести лет, пишет газета "Капитал". 
  "В соглашении очерчены направления работы по интеграции финансового сектора Украины с европейским: эффективное и прозрачное регулирование рынков банковских и других финансовых услуг, недопущение дискриминации иностранных предприятий, обеспечение равного доступа участников рынка к клиринговым и платежным системам, сближение украинского законодательства с европейскими acquis communautaire (кодекс законов и правил ЕС) в области финансовых услуг", — рассказывает председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек. 
  По его мнению, в результате этой работы потребитель украинских банковских услуг будет чувствовать себя комфорт­но в любой европейской стране, а граждане стран ЕС — пользоваться финансовыми услугами в Украине. Впрочем, если для банков — это скорее возможности, то рядовые украинцы получат ряд ограничений. 
  Украинцы смогут без ограничений со стороны НБУ открывать счета в европейских банках, что может стимулировать финучреждения регистрировать филиалы в Украине. Такая законодательная возможность существует и сейчас, но еще ни одна иностранная финструктура не воспользовалась ее, говорит директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин. 
  С приходом новых игроков можно ожидать улучшения качества банковских услуг для конечного потребителя и появления финансовых продуктов, которые представлены на рынке ЕС, но пока недоступны в Украине. "Развитые рынки уже давно работают с производными финансовыми инструментами, включая фьючерсы и опционы, с курсовыми и процентными опционами. 
  Внедрение этих инструментов предусмотрено в Соглашении об ассоциации", — указал Шпек.

  Закрыть сообщение
 • В УКРАИНЕ ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЮТ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
  В следующем году государство намерено начать регистрировать сделки купли-продажи недвижимости по новым правилам. Соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции, пишет "Капитал" В столице вырос налог на недвижимость 
  По словам главы ведомства Петра Петренко, функцию регистрации передадут местным властям, а сами сделки будут проводиться "в слепом режиме". 
  "Принимать документы будут администраторы, а обрабатывать — регистраторы, с которыми клиенты не смогут контактировать", — пояснил Петренко. 
  Законопроект Минюста планируется зарегистрировать в парламенте осенью. До этого времени новая система регистрации будет опробована в Центре предоставления административных услуг Соломенской райгосадминистрации Киева. Реформировать процедуру регистрации сделок планируется в два этапа. На первом из них будут созданы фронт- (принимают документы) и бэк-офисы (регистрируют сделки). Чтобы избежать коррупции, Минюст предлагает распределять документы между регистраторами из разных регионов страны. Например, сделку с куплей-продажей киевской квартиры могут зарегистрировать специалисты из Львова. 
  Для этого регистраторы будут получать сканированные документы заявителей по электронной почте. Нотариусов намерены лишить права регистрировать сделки — они будут только принимать документы и отправлять их регистраторам. Передать все функции регистрации недвижимости местным властям Минюст планирует на втором этапе реализации реформы. 
  После этого Укргосреестр будет лишь контролировать работу государственного реестра, регистраторов и заниматься обучением сотрудников. 
  Объем глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость вырос на 27% Единый реестр имущественных прав чиновники хотят сделать общедоступным. Взять выписку из него сможет любой украинец — для этого ему необходимо будет зарегистрироваться в системе. "Бланки документов на право собственности предполагается отменить — документы будут печатать на обычных листах с печатью", — поясняет глава Укргосреестра Анна Онищенко. Инициатива Минюста — это попытка изменить правила регистрации недвижимости, которые вступили в силу с 1 января 2013 г. Вместо БТИ с начала прошлого года все сделки удостоверяют нотариусы и госрегистраторы. Но у существующей системы регистрации недвижимости масса недостатков, пояснила партнер и руководитель практики недвижимости Однако у экспертов вызывают массу вопросов и новации Минюста. Руководитель департамента недвижимости и строительства компании Astapov Lawyers Иван Трофименко полагает, что проблемой может стать сотрудничество между регистратором и БТИ, в архивах которого сейчас находятся неоцифрованная часть бумажных реестров. 
  "Многие нотариусы нашли возможность оперативно получать сведения БТИ. Как львовский регистратор, выбранный по системе "русской рулетки", будет оперативно сотрудничать с киевским БТИ по вопросам подтверждения данных старых бумажных реестров — непонятно", — говорит Трофименко. Директор Всеукраинской ассоциации БТИ Дмитрий Павленко поясняет, что данные не передаются из‑за отсутствия механизма. 
  "Нужен соответствующий закон", — уверен он. Полномочия нотариусов при регистрации недвижимости предлагают расширить Напомним, ранее подобную систему регистрации недвижимости ввели в Грузии. На сегнодняшний день треть документов на регистрацию недвижимости 
в Грузии поступает через интернет.

  Закрыть сообщение
 • Кабмін схвалив "податковий компроміс" - Шеремета
  Уряд на виїзному засіданні в Миколаєві в середу схвалив законопроект про податковий компроміс. 
  Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета на своїй сторінці у Facebook. "На засіданні уряду схвалили проект закону про податковий компроміс для внесення в парламент", - написав він. 
  Як повідомлялося раніше з посиланням на заступника міністра доходів і зборів України Ігоря Білоуса, законопроект про податковий компроміс передбачає, що 15% від суми заниженого податку на прибуток підприємства та ПДВ підлягатимуть обов'язковій сплаті до держбюджету, а інші 85% вважатимуться узгодженими. 
  Передбачається, що підприємець повинен буде сплатити відповідну суму протягом 90 днів. Закон поширюватиметься на податкові зобов'язання, які виникли до 1 січня 2014 року. 
  Інтерфакс-Україна

  Закрыть сообщение
 • Подводные камни безвизового режима Украины с ЕС
  Те же документы, что и в посольстве, могут попросить на границе
   
  Верховная Рада приняла все законы для безвизового въезда украинцев в ЕС. 
  Например, чиновника заставят отчитаться о личных покупках, а обвиняемые в дискриминации кого-либо должны будут сами доказывать свою невиновность. Второй этап к безвизовому въезду — претворение законов в жизнь. Он может продлиться, считают в МИДе, до шести месяцев. 
  "Опыт Молдовы показывает, что это возможно", — сказал замначальника департамента информполитики МИДа Василий Зварич, пишут Вести. 
  Как говорят наши дипломаты, в итоге мы получим право на безвизовые поездки сроком до 90 дней. Правда, все может оказаться не так гладко. Например, Молдова тоже получила недавно безвизовый режим, но местных жителей на границе просят почти те же документы, что и раньше требовали в посольстве: справки, подтверждающие платежеспособность (45 евро в сутки на человека) и цель визита (приглашение, например), а также медстраховку. 
  Если документы пограничникам не подойдут - человека могут отправить обратно. 

  Чиновники задекларируют расходы выше 80 тыс. гривен 

  Новинка принятого антикоррупционного закона в том, что он обязывает должностных лиц не только предоставлять декларацию о доходах, имуществе, финобязательствах, но и расходах. "Закон дает возможность контролировать расходы чиновников, предельная сумма покупок которых без декларирования не должна превышать 80 тыс. грн", — говорит Куренной. Вводится ответственность за недостоверные данные в декларациях — штраф в размере 2550–8500 грн. 
  Кроме того, все коррупционные нарушения как в государственном, так и в частном секторе наказываются исключительно лишением свободы — раньше взяточников просто могли уволить. Под ответственность попадают и те, кто попытался дать взятку, за это штраф 8500 гривен.
   
  От нормы о геях отказались 

  Напомним, что ранее парламент принял антидискриминационный закон. За него всегда ратует толерантная Европа. 
  В других странах его принимали с нормой об обеспечении прав гомосексуалистов. В нашем случае ЕС согласился на ее изъятие. Против нее выступали разные фракции. 
  В итоге термином "дискриминация" обозначили ситуацию, в которой лицо или группа людей ущемляется или ограничивается в правах по любому признаку: расовому, цвету кожи, по политическим, религиозным и другим убеждениям, возрасту, полу, инвалидности, этническому и социальному происхождению, гражданству, семейному и имущественному положению, месту жительства, языковым или другим признакам. "Речь идет о запрете на дискриминацию любых меньшинств", — говорит Куренной. 
  По закону запрещается дискриминация со стороны госорганов, органов местного самоуправления, юрлиц, а также физлиц. Кроме того, закон внес изменение в ГПК: если истец представляет в суде факты дискриминации, то ответчик должен их опровергать.

  Закрыть сообщение
 • Рада упростила процедуру ликвидации СПД
    Верховная Рада проголосовала за проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей по заявительному принципу. За соответствующий документ проголосовало 245 депутатов. 
    Согласно закону, предлагается кардинально облегчить процедуру прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей таким образом, что предпринимателю достаточно будет лишь заявить регистратору о прекращении предпринимательской деятельности, и такое прекращение немедленно будет зарегистрировано. 
    Принятие документа, по мнению автора законодательной инициативы, позволит улучшить бизнес-климат, увеличит надежность защиты прав кредиторов и будет стимулировать экономическое развитие.

  Закрыть сообщение
 • В Украине появился новый информационный портал открытых данных правительства


  Отныне все общедоступные (открытые) данные правительства будут размещены в Едином национальном портале открытых данных, разработаном на базе технологии платформы CKAN и Microsoft Azure.

  Инициатором создания Национального портала Data.gov.ua стала общественная организация SocialBoost. 

  Таким образом, на портале будут публиковаться все решения государственных учреждений центрального и муниципального уровня, которые, в свою очередь, будут объеденены в 12 категорий для облегчения процесса поиска нужных решений.

  Большим достижением является, во-первых, сведение в единую систему всех открытых данных, во-вторых, облегчение доступа к ним. 


  Закрыть сообщение
 • Google обязан разглашать персональные данные своих пользователей по требования ФБР
  Суд Сан-Францисско вынес решение, обязывающее корпорацию Google предоставлять по требованию ФБР доступ к любой конфиденциальной информации пользователей.

  Согласно решению суда, доступ должен предоставляться к личной почте, данным кредиток, отчетам о финансовых операциях, архивам поисковых запросов, загруженным файлам и т.д. пишет ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на зарубежный СМИ.

  Таким образом, информационная свобода пользователей ограничилась.

  В свою очередь Google выразил протест, назвав такое решение неконституционным.

  По оценке экспертов права, решение это вполне может стать прецедентным в американской судебной практике.

  Google подала иск в апелляционный суд. По оценкам представителей медиа-гиганта, решение в их пользу вполне возможно и ожидается в течение нескольких месяцев.

  Причиной запросов ФБР о получении конфиденциальной информации стали терракты 11 сентября.

  Запросы содержат в себе требования выдачи конфиденциальной информации, включающей финансовые отчеты и данные о телефонных переговорах. По последним имеющимся данным, только в 2011 году ФБР направило свыше 16 тысяч писем национальной безопасности, требующих раскрыть информацию о более чем семи тысячах человек.

  Под угрозой раскрытия даных своих пользователей также находяться такие компании, как WhatsApp, в социальные сети  и VOIP- сервисы типа Skype. Правда на данный момент такое заявление касается только Британии.

   В результате этиго крупнейшие интернет-компании, среди которых Google, Facebook, Microsoft, Yahoo и Twitter, выразили протест против нарушения политики конфиденциальности и направили главе ведомства соответствующее письмо. 

  Закрыть сообщение
 • Под давлением тяжких обстоятельств

  Часто происходит так, что лицо вынуждено заключить ту или иную сделку, исходя из определенных обстоятельств, которые такое лицо не в силах изменить. Ключевым моментом такого заключения является то, что характеризуются тем, что лицо их совершает добровольно, осознает свои действия, но вынуждено это сделать из-за тяжких обстоятельств.
  Перечень тяжких обстоятельств дал Верховный Суд Украины в своем Постановлении от 19.03.2014 № 6-2цс14.
  По мнению ВС, тяжкими обстоятельствами могут быть тяжелая болезнь лица, членов его семьи или родственников, смерть кормильца, угроза потерять жилье или угроза банкротства и другие обстоятельства, для устранения или уменьшения которых необходимо заключить сделку.

  Верховний Суд України


  Іменем України
  Постанова

  19 березня 2014 року м.Київ №6-2цс14

  Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:

  головуючого — Яреми А.Г.,

  суддів: Григор’євої Л.І., Лященко Н.П., Охрімчук Л.І., Гуменюка В.І.,
  Онопенка В.В., Патрюка М.В., Сеніна Ю.Л.,


  розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Особи 9 до Особи 10 про визнання недійсним договору дарування, визнання права власності та відшкодування моральної шкоди, за заявою Особи 9 про перегляд рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.09.2013,

  ВСТАНОВИЛА:
  У жовтні 2012 року Особа 9 звернулася до суду з позовом, мотивуючи вимоги тим, що уклала 14.08.2008 договір дарування квартири за Адресою 1 на користь Особи 10 під впливом помилки щодо природи правочину, оскільки вважала, що укладає договір довічного утримання, а також під впливом тяжких обставин і на вкрай невигідних умовах: вона є пенсіонеркою, 1941 р. н., інвалідом І групи загального захворювання по зору (безтерміново); страждає рядом важких хвороб (захворювання серцево-судинної системи: міокардіосклероз, гіпертонічні хвороби внаслідок перенесених інсультів); Інформація 1, помер її єдиний син, Особа 11, який був годувальником; єдиним її доходом є пенсія, що свідчить про несприятливе матеріальне становище; квартира є єдиним житлом, де вона зареєстрована та проживає.

  Після укладення спірного договору вона залишилася проживати у квартирі та продовжувала сплачувати за комунальні послуги, що свідчить про відсутність у неї намірів дарувати квартиру.

  Під час розгляду справи представник позивачки уточнив правові підстави звернення з позовом та просив суд визнати договір дарування квартири
  недійсним на підставі ст.233 Цивільного кодексу.

  Рішенням Вінницького міського суду Вінницької області від 5.02.2013, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 18.03.2013, позов Особи 9 задоволено частково: визнано недійсним договір дарування квартири за Адресою 1, укладений 14.08.2008 між Особою 9 та Особою 10; визнано за Особою 9 право власності на зазначену квартиру; вирішено питання про розподіл судових витрат; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

  Рішенням колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.09.2013 рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 5.02.2013 та ухвалу Апеляційного суду Вінницької області від 18.03.2013 скасовано й ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Особі 9 відмовлено.

  У грудні 2013 року до Верховного Суду звернулась Особа 9 із заявою про перегляд рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС від 11.09.2013, посилаючись на неоднакове застосування судами касаційної інстанції ст.233 ЦК, унаслідок чого ухвалено різні за змістом
  судові рішення в подібних правовідносинах.

  У зв’язку із цим Особа 9 просить скасувати рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС від 11.09.2013, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

  Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС від 13.01.2014 поновлено Особі 9 строк для подання заяви про перегляд рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС від 11.09.2013; справу допущено до провадження Верховного Суду.

  Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши доводи заявниці, Судова палата у цивільних справах ВС вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

  Відповідно до п.1 ч.1 ст.355 Цивільного процесуального кодексу заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана з підстави неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло за собою ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

  За змістом ст.360
  4 ЦПК, суд задовольняє заяву про перегляд справи ВС і скасовує судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої п.1 ч.1 ст.355 ЦПК, якщо встановить, що судове рішення є незаконним.

  Судами встановлено, що, за договором дарування від 14.08.2008, Особа 9 передала безоплатно у власність (подарувала), а Особа 10 прийняла дарунок — квартиру за Адресою 1.

  Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції, з вимогами якого погодився й апеляційний суд, виходив із того, що збіг тяжких обставин, а саме: смерть сина, перенесення інсультів, похилий вік, наявність у позивачки інвалідності по зору, самотність і безпомічність, потреба в сторонній допомозі, а також загроза втратити житло через борги сина — спонукали позивачку укласти договір дарування квартири на вкрай невигідних умовах — безоплатно позбавивши себе єдиного наявного житла.

  Скасовуючи рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалюючи нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог щодо визнання договору дарування недійсним, касаційний суд
  виходив із того, що договір дарування належить до безоплатних правочинів, за умовами якого обдаровані не мають перед дарувальником будь-яких зобов’язань матеріального характеру, тому такий договір не може бути визнано недійсним на підставі ст.233 ЦК.

  Особа 9 зазначає, що суд касаційної інстанції під час розгляду більш ніж двох справ за подібних предмета спору, підстав позову, змісту позовних вимог та встановлених судом фактичних обставин і однакового матеріально-правового регулювання спірних правовідносин дійшов неоднакових правових висновків, покладених в основу цих судових рішень.

  Для прикладу надала ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС від 12.09.2012. Зазначеною ухвалою залишено без змін рішення місцевого й апеляційного судів, якими задоволено позов дарувальника до обдарованого та визнано договір дарування 1/2 частини квартири недійсним на підставі ст.233 ЦК. Касаційний суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що хвороба дружини позивача (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, інсульт) та крайня нужденність змусили позивача укласти договір
  дарування належної йому частини квартири на вкрай невигідних умовах.

  Таким чином, існує неоднакове застосування касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права, а саме — ст.233 ЦК, що потягло за собою ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

  Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції норм матеріального права, Судова палата у цивільних справах ВС виходить із такого.

  Відповідно до ч.1 ст.717 ЦК за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

  За змістом ч.1 ст.233 ЦК, правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.

  Як роз’яснив Пленум ВС у п.23 постанови «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 6.11.2009,
  правочин може бути визнаний судом недійсним на підставі ст.233 ЦК, якщо його вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, чим друга сторона правочину скористалася. Тяжкими обставинами можуть бути важка хвороба особи, членів її сім’ї чи родичів, смерть годувальника, загроза втратити житло чи загроза банкрутства та інші обставини, для усунення або зменшення яких необхідно укласти такий правочин. Особа (фізична чи юридична) має вчиняти такий правочин добровільно, без наявності насильства, обману чи помилки. Особа, яка оскаржує правочин, має довести, що за відсутності тяжкої обставини правочин не було б вчинено взагалі або вчинено не на таких умовах.

  Правочини, що вчиняються особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, характеризуються тим, що особа їх вчиняє добровільно, усвідомлює свої дії, але змушена це зробити через тяжкі обставини.

  Статтею 233 ЦК не передбачено обмежень чи заборон її застосування до окремих правовідносин, зокрема договору дарування.

  Ураховуючи викладене, висновок суду касаційної інстанції про те, що договір дарування не може
  бути визнано недійсним на підставі ст.233 ЦК, є необгрунтованим і не узгоджується з нормами чинного цивільного законодавства.

  Судовою палатою у цивільних справах ВС установлено неоднакове застосування ст.233 ЦК, що потягло за собою ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

  За таких обставин рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС від 11.09.2013 не може залишатися в силі, а підлягає скасуванню на підставі п.1 ст.355 ЦПК з направленням справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

  Керуючись стст.355, 3603, 3604 ЦПК, Судова палата у цивільних справах ВС

  ПОСТАНОВИЛА:

  Заяву Особи 9 задовольнити.

  Рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах ВСС від 11.09.2013 скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.


  Закрыть сообщение
 • БАНКАМ ПОЗВОЛИЛИ ПРИСВАИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ УКРАИНЦЕВ
  Вкладчики, потерявшие квитанции о внесении денег на счет, могут остаться без своих депозитов. Соответствующее разъяснение дал Верховный суд Украины. 
  "Он конкретизировал, что одного депозитного договора не достаточно, чтобы подтвердить факт внесения человеком денежного вклада на счет. 
  Для этого еще нужно предоставить квитанцию (или сберегательную книжку), в которой будет указана сумма вложения. Либо несколько таких квитанций, если депозитный счет пополнялся не один раз", — объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец. 
  Это не значит, что все банки теперь повально начнут требовать от своих клиентов предъявления квитанции (о внесении денег на счет) во время выплаты вкладов с процентами и будут отказываться выдавать деньги, если ее не окажется в наличии. 
  Квитанция будет нужна в конфликтных ситуациях — в судах: если финучреждение заявит клиенту, предъявившему депозитный договор, что его вклада нет в банке, и человеку придется отстаивать свое право на депозит в суде, там непременно сошлются на решение ВСУ. "Наличие у вкладчика одного договора не подтверждает выполнения требований законодательства, поэтому договор считается ничтожным", — спрогнозировал исход тяжбы с банком партнер ЮФ "КПД Консалтинг" Николай Доленко. 
  До недавнего времени случаи с "исчезнувшими депозитами" были крайней редкостью. Но с прошлого года из банков начали все чаще пропадать средства клиентов. 
  Обычно это происходило не в центральных офисах, а в региональных отделениях банков, и объяснялось мошенничеством клерков. "Известны случаи, когда работники банков принимали средства у вкладчиков, не оприходовали их в кассе и не выдавали кассовые документы (либо подделывали их). 
  Потом средства обращались в свою пользу, а банк, естественно, не отвечал за действия таких преступников. Это яркий пример мошенничества, а также присвоения или растраты чужого имущества", — рассказал юрист юрфирмы "Тарасов и партнеры" Павел Кириченко. 
  Потому юристы советуют вкладчикам хранить все документы, выдаваемые банками при открытии депозита, — и договор, и все квитанции. 
  Тем временем, чтобы остановить отток вкладов населения, отечественные банки начали постепенно (на 1-2%) поднимать ставки по краткосрочным гривневым депозитам населения — они уже достигли 18% и продолжают расти. Доходность долгосрочных (от 12 месяцев) вложений и валютных депозитов пока остается на прежних позициях — 18% годовых в гривне и 8% годовых в долларе в среднем по рынку. 
  Ситуация с депозитами. Национальный банк не рассматривал никаких вариантов ограничения доступа населения к их банковских депозитам. "Сегодня ситуация с вкладами населения не вызывает беспокойства со стороны центрального банка. Мы мониторим ее в ежедневном режиме", - подчеркнули в Нацбанке.

  Закрыть сообщение
 • Утверждена форма налоговой накладной
  Налоговую накладную составляет лицо, зарегистрированное как налогоплательщик в контролирующем органе и которому присвоен индивидуальный налоговый номер плательщика НДС.
  Приказом от 14 января 2014 года № 10 Миндоходов утвердило форму налоговой накладной и порядок ее заполнения. 
  При составлении налоговой накладной филиалом или другим структурным подразделением налогоплательщика в ней указываются наименование головного предприятия, зарегистрированного как налогоплательщик, что определено уставными документами, и наименование такого филиала. 
  При выполнении договоров о совместной деятельности налоговая накладная составляется лицом, которое ведет учет результатов такой деятельности и ответственно за удержание и внесение налога в бюджет. Учет результатов совместной деятельности ведется таким лицом в общеустановленном порядке отдельно от учета хозяйственных результатов такого лица. 
  При осуществлении хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, полученного в управление по договорам об управлении имуществом, налоговая накладная составляется лицом-управляющим имущества, которое ведет отдельный учет по НДС таких хозяйственных операций и отвечает за удержание и внесение налога в бюджет. 
  В случае предоставления нерезидентом услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, налоговая накладная составляется зарегистрированным на территории Украины налогоплательщиком-покупателем (получателем). 
  Налоговая накладная и приложения к ней составляются в один из способов: 
  1) в бумажном виде, заполняется по установленной форме путем: 
  - распечатки такой формы с последующим заполнением ее плательщиком НДС разборчивым почерком ручкой синего или черного цвета без подчисток и исправлений текста и цифровых данных; 
  - заполнения ее в электронном виде с последующей распечаткой. Печатная налоговая накладная может быть как с клеточками, так и без них; 
  2) в электронной форме с соблюдением условия по регистрации подписи уполномоченного плательщиком лица и условия регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

  Закрыть сообщение
 • Как получать от ВХСУ документы на электронку?
  В рамках проекта «Электронный суд» налажен процесс быстрого обмена информацией в электронном виде между Высшим хозяйственным судом Украины и участниками судебного процесса. 
  Напомним, предполагается, что с 2016 г. можно будет обмениваться с судами всеми документами можно будет по электронной почте. 
  Для получения процессуальных документов в электронном виде участникам судебного процесса необходимо зарегистрироваться в системе обмена электронными документами (создать почтовый ящик электронного суда), расположенной на официальном веб-портале судебной власти по адресу: mail.gov.ua. 
  Следующим шагом является заполнение заявки на получение процессуальных документов в электронном виде (далее - Заявка), бланк которой размещен по ссылке: http://e-court.mail.gov.ua/registration/zayava.html. 
  Заявка подается вместе с кассационной жалобой. Чтобы получать процессуальные документы в электронном виде после подачи кассационной жалобы 
  Заявку можно: - прислать на электронную почту ВХСУ: inbox@vgsu.arbitr.gov.ua (только при наличии у участника процесса электронной подписи); 
  - направить по почте на адрес ВХСУ: 01016, г. Киев, ул . А. Копыленко, 6, или подать нарочно в «окно приема документов» суда. 
  После поступления Заявки в суд процессуальные документы по соответствующему делу будут поступать в электронном виде на указанный в Заявке адрес участника судебного процесса в домене mail.gov.ua. Одновременно с этим, процессуальные документы ВХСУ в письменном виде направляются или вручаются под расписку участникам судебного процесса в порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуальным кодексом Украины. 
   По информации ВХСУ.

  Закрыть сообщение
 • Верховный суд усложнил уклонение от возврата денег по распискам
   Верховный суд (ВСУ) ликвидировал судебные лазейки, которые позволяли должникам, взявшим деньги под расписку, уклоняться от выполнения обязательств. Об этом пишет «Коммерсант-Украина». Граждане окончательно потеряли возможность уклоняться от возврата денег, одолженных у физических лиц по договорам займа или распискам. 
   Верховный суд 18 сентября 2013 г. заключил, что «письменная форма договора займа вследствие его реального характера является доказательством не только факта заключения договора, но и факта передачи денежной суммы заемщику». К такому выводу судебная палата по гражданским делам ВСУ пришла в рамках судебного разбирательства между двумя гражданами. Один из них 29 ноября 2008 г. одолжил другому на шесть дней $300 тыс. 
   Несмотря на то что 5 декабря 2008 г. заемщик не вернул долг, кредитор тянул с подачей иска почти три года. Лишь в августе 2011 г. он потребовал в суде взыскать сумму долга (2,39 млн грн по курсу НБУ на момент подачи иска), а также 3% годовых от просроченной суммы (195,7 тыс. грн) и инфляционные потери (736,4 тыс. грн). Суммарно речь шла о 3,32 млн грн. В качестве доказательства правомерности требований истец указал то, что «подписание договора займа и передача средств в $300 тыс. были совершены в присутствии двух свидетелей». Ответчик подал встречный иск, сославшись на то, что между ним и кредитором был заключен «проект договора займа», в котором указывалась сумма долга, возможный срок ее возврата и лица, которые должны присутствовать при его подписании. Однако он утверждал, что фактическая передача денег так и не произошла. Кроме того, договор не отвечал установленным требованиям: он был подписан только заемщиком, не содержал названия и кода валюты. 
   Однако кредитор оспорил это решение из-за неодинакового использования судами норм материального права. Верховный суд, опираясь на ст. 1046, 1047, 1049 Гражданского кодекса, не только подтвердил, что договор займа означает факт передачи денег, но и признал, что такой документ может быть подписан только заемщиком — подпись кредитора не нужна. 
   Будучи двусторонней сделкой, заем является односторонним договором — после его заключения все обязательства возлагаются на заемщика. Кроме того, ВСУ требует, чтобы суды выявляли правовую природу этих документов вне зависимости от их наименований. ВСУ также отметил, что отсутствие в договоре информации о том, в какой именно валюте был взят долг (американские, канадские или австралийские доллары), может повлиять на определение размера долга, но не является основанием для отказа в его взыскании. В результате дело было отправлено на повторное рассмотрение в кассационную инстанцию. 
   Юристы говорят, что своим решением ВСУ упростил процедуру взыскания долгов с физлиц по распискам, так как до сих пор многие суды не признавали их правомерность. «Многие суды считали, что расписка должна идти в дополнение к договору займа и сама по себе не подтверждает природу передачи денег в долг. Теперь у судов есть четкая позиция, на которую они будут ориентироваться».

  Закрыть сообщение
 • Google работает со спецслужбами выборочно ?
  По словам председателя совета директоров компании Google Эрика Шмидта, представители украинской власти пытались получить от Google информацию о пользователях, но компания им отказала. Об этом он рассказал во время встречи с участниками Draper Hills Summer Fellowship, написал в своем Facebook журналист "Украинской правды" Сергей Лещенко. На вопрос о том, может ли накопленная информация о пользователях быть использована против самих этих людей, Шмидт ответил: "Google хранит информацию о вашем поиске от 12 до 18 месяцев после того, как вы его сделали. Он не сохраняет информацию 5 лет. Google имеет очень строгие правила доступа к этой информации, они очень чувствительны к персональной информации. Если правительство хочет получить эту информацию, это очень просто сделать - и это возможно только через прохождение предусмотренных законом формальностей ". Он отметил, что власть Украины пыталась получить в Google информацию о пользователях. "У Google есть сейлзофис в Украине, и представители власти приходили к нам, чтобы мы предоставили информацию о пользователях, но сейлзофис сказал, что они этим не занимаются", - сказал Шмидт. Председатель совета директоров Google рекомендовал всем пользователям Gmail иметь двухуровневую верификацию доступа к почте, "чтобы быть уверенным, что между вами и вашим ящиком нет кого-нибудь еще". Шмидт также сказал, что Google "не является нейтральным, мы верим в силу индивидуума, в прозрачность и демократию". "Когда мы работали в Китае, к нам постоянно звонили люди из власти и требовали снять информацию - преимущественно ту, которая компрометировала Коммунистическую партию. Мы вели эти многочасовые переговоры, и наконец Google переехал из Китая в Гонконг", - сказал он. Сейчас Google недоступен для пользователей в Китае, как и Facebook, Youtube и Twitter.

  Закрыть сообщение
 • Частных предпринимателей ждут новые затраты и утечка информации
  В результате изменений в Налоговом кодексе относительно контролирующих мер над реализацией товара иностранного производства частные предприниматели понесут прямые материальные затраты – на приобретение кассовых аппаратов и ведение учета расходов.  
   Об этом заявляет Оксана Кобзар, партнер юридической фирмы FELIX по поводу законопроекта N11404, в котором идет речь об ужесточении таможенного контроля над ввозом ювелирных изделий, бытовой техники, компьютеров, мобильных телефонов и часов.
   Согласно изменениям, предпринимателей обяжут применять регистраторы рассчетно–кассовых операций, а тех, кто не являются плательщиками НДС, – вести учет расходов на приобретение высоколиквидных товаров. Обязательной для учета также будет заверенная декларантом копия таможенной декларации. 
   По словам юриста, импортную таможенную декларацию, заверенную декларантом, нужно будет передавать всей цепочке реализации товара, вплоть до субъекта, реализующего товар конечному потребителю. Последствием для импортеров будет утечка информации о фактурной стоимости товара, поставщике.  

  Закрыть сообщение
 • Общественный совет Госслужбы защиты персональных данных просит президента ветировать изменения в закон `О защите персональных данных`
  Общественный совет при Государственной службе по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД) обратился к президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на закон `О внесении изменений в закон `О защите персональных данных` относительно правового регулирования в этой сфере. 

  Как отмечается в письме, направленном президенту, несмотря на многочисленные позитивные положения, документ содержит серьезные препятствия для ведения предпринимательской деятельности в Украине, создает серьезную угрозу для возникновения необоснованных дополнительных финансовых и организационных затрат для бизнеса, а также противоречит международным стандартам в сфере защиты персональных данных и законодательству Украины. 
  Кроме того, по мнению общественного совета, закон необоснованно расширяет полномочия Госслужбы. 
  Согласно изменениям, внесенным в ст.23 закона, уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных наделяется полномочиями по техническому регулированию в сфере защиты персональных данных, разработке стандартов, технических регламентов, требований по защите персональных данных в информационно-телекоммуникационных системах и осуществления оценки соответствия систем защиты информации в этих системах`, - отмечено в письме.
  При этом в письме подчеркивается, что европейские нормы устанавливают минимальный набор требований, которым должны отвечать сбор и обработка персональных данных. 
  Концепция Европейского законодательства в сфере защиты персональных данных однозначно базируется на том принципе, что условия защиты персональных данных – это компетенция исключительно владельца базы персональных данных, а не государственного регулятора, а процессы, связанные с обработкой персональных данных лежат в правовой, но отнюдь не в технической плоскости. Ведь использование тех или иных систем безопасности может быть установлено только индивидуально в каждом конкретном случае`, - считают в общественном совета Госслужбы. 
  По мнению его членов, только владелец базы персональных данных, а не государственный орган, имеет достоверную информацию о тех рисках, которых следует избегать, чтобы не допускать случайной потери или незаконного доступа к персональным данным, к тому же разработка технической спецификации может занять длительное время, а значит на момент публикации они могут устареть по отношению к новым угрозам, технологий и методов защиты персональных данных. Введение же оценки соответствия систем защиты информации на государственном уровне очевидно создаст значительные препятствия для ведения бизнеса и неизбежно приведет к дополнительным, и при этом, совершенно необязательным финансовым затратам большинства предпринимателей, ведь такие системы не будут внедряться до их согласования с госрегулятором, - отмечают в совете. 
  Введение новых разрешительных процедур также противоречит курсу государства, направленного на дерегулирование предпринимательской деятельности и упрощение процедур для бизнеса, подчеркивается в письме. Кроме того, отнесение к полномочиям ГСЗПД разработки порядка и требований по защите персональных данных, также является непоследовательным, поскольку это является полномочием Государственной службы специальной связи и защиты информации, что дублирование функций госорганов. 
  Источник: Интерфакс-Украина, UA

  Закрыть сообщение
 • РОССИЯ И КИТАЙ-ОСНОВНЫЕ СПОНСОРЫ КИБЕР-ШПИОНОВ

  Согласно новому докладу американской разведки, направленному в Конгресс и обнародованному в четверг, Китай и Россия все чаще используют кибер-шпионаж, чтобы украсть у других стран информацию о торговле и технологиях, сообщает The Epoch Times.

  В докладе говорится, что китайские и русские спецслужбы часто используют хакеров для кражи данных. Китайские и русские разведчики также прячутся за прокси-серверы в других странах, когда ведут сбор важных высокотехнологичных данных, что значительно уменьшает риск их обнаружения.

  Поскольку Соединенные Штаты являются лидером в области разработки новых технологий, в докладе говорится прямо: "Иностранные попытки собрать в США технологическую и экономическую информацию будут продолжены на высоком уровне, и будут представлять растущую постоянную угрозу экономической безопасности США". "Иностранные шпионы воруют секреты американской экономики в киберпространстве" - этот вывод, сделанный в докладе Управления национальной контрразведки США (ONCIX) означает, что впервые Соединенные Штаты публично обвинили Китай или Россию, или корпоративных хакеров внутри этих стран, в краже американских экономических секретов.

  Россия, согласно докладу, стоит на втором месте после Китая. В докладе также отмечается, что это два "наиболее агрессивных коллекционера" по сбору информации о технологиях, военной технике, чистых энергетических технологиях и медицинской технике, принадлежащей агентствам и фирмам США.Российские спецслужбы "проводят ряд мероприятий по сбору экономической и технологической информации в США", - сказано в докладе. Китайские хакеры являются на сегодняшний день "наиболее активными и основными виновниками экономического шпионажа", говорится в докладе. Многочисленные американские компании заявили, что они подверглись "натиску компьютерных сетевых вторжений, которые шли из Китая", но они не могут сказать точно, кто именно несет ответственность за нападения.

  В одном из примеров, приведенном в докладе, Ю. Сяндун, инженер в китайском отделении компании Ford Motor, скопировал около 4.000 документов компании на внешний жесткий диск в 2006 году, в попытке получить работу в китайской автомобильной компании, говорится в докладе. Он признал себя виновным в краже коммерческой тайны, и был осужден в апреле. С экономикой, вялой уже в течение нескольких лет, и безработицей более 9 процентов, Соединенные Штаты ищут возможность использовать свои технологические инновации для роста. В течение многих лет американские чиновники и независимые эксперты по безопасности говорят, что Китай и Россия - основные виновники растущего числа кибер-инцидентов. "Компьютерные сети, включая правительственные учреждения США, частные компании, университеты и т.д., имеющие большие объемы чувствительной экономической информации, были мишенью для кибер-шпионажа", - говорится в докладе. Экономический шпионаж может стоить экономике США 400 млрд. долл. в год, однако цифра может быть и ниже, в зависимости от точности сбора данных, и учитывая нехватку информации.

  Правительство Южной Кореи сообщило, что в 2008 году экономический шпионаж нанес стране 82 млрд. долл. убытка. Корпоративные, уголовные и независимые организации в Китае и России также украли большое количество торговых, технологических и экономических секретов правительства США и американских фирм, говорится в докладе. Такие кражи необязательно связаны со спецслужбами. Некоторые союзники и партнеры США также участвуют в кибернападениях. Они используют доступ к сетям американских компаний и учреждений, чтобы скачивать технологии и экономические данные, говорится в докладе. Несмотря на публикацию доклада, Москва и Пекин, скорее всего, продолжат использование "значительных ресурсов и различных тактик для получения этой информации от источников в США, движимые желанием добиться экономического, стратегического и военного паритета с Соединенными Штатами", говорится в докладе.

  21.03.12


  Закрыть сообщение
 • Главный финансист правящей партии в Великобритании торговал доступом к премьеру и министру финансов

  Питер Круддас - главный финансист правящей в Британии консервативной партии подал в отставку после того, как Sunday Times обнародовала видеокадры, на которых видно, как Крудас обсуждает организацию встречи с первыми лицами британского правительства в обмен на значительные пожертвования для консерваторов.

  Как выяснили журналисты издания - доступ к "телу" британского премьер-министра и министру финансов страны стоит в пределах 250 тыс. фунтов (около 397 тыс.  долларов).

  "От двух сотен тысяч фунтов до 250 – это как Премьер-лига. Если говорить о ваших пожертвованиях, то первое, что мы хотим сделать – это отправить вас на обед с Камероном и Осборном", - заговорщески повествует Круддас на видеозаписи.

  "Можно действительно получить много информации; когда вы встречаетесь с премьер-министром, то на самом деле вы видите только Дэвида Кэмерона, а не премьера, - объясняет финансист. – Но все, что говорится в этой комнате, - сугубо конфиденциально. Вы можете спросить у него практически обо всем, что угодно".

  "Если вам что-то не нравится, мы прислушаемся к вам и отправим этот вопрос в комитет по политике администрации премьер-министра. Мы все отзывы туда отправляем", - продолжает на записи Круддас.


  Закрыть сообщение
 • Президент ветировал закон о принудительном изъятии имущества в военных и чрезвыйчайных условиях

  Президент Украины, Виктор Янукович, ветировал принятый парламентом 23 февраля 2012 года на базе законопроекта № 7378 Закон "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

  По мнению Президента, устанавливаемый Законом порядок оценки подлежащего принудительному отчуждению имущества не обеспечивает защиты прав собственника этого имущества. В частности, ветированный Закон предусматривал оценку принудительно отчуждаемого имуществ а органами госвласти или местного самоуправления в тех случаях, когда привлечь к оценке субъектов оценочной деятельности невозможно. Даже если собственник не согласен на оценку имущества властью. 

  Не устроило Президента и то, что Закон не содержал такого вида возможной компенсации за принудительно отчужденное имущество, как предоставление (по возможности) взамен имущества аналогичного принудительно отчужденному. 

  Президент не согласился также с положениями Закона о том, кому принадлежит право подписи на актах приема-передачи коммунального имущества в государственную собственность. По его мнению, эти положения противоречат Закону № 280/97-ВР "О местном самоуправлении в Украине".

   


  Закрыть сообщение
 • Защитником в суде не сможет быть не адвокат: вообще хорошо, но может оказаться плохо

  10 апреля Верховная Рада поддержала статью 45 проекта Уголовно-процессуального кодекса Украины. Данная статья предусматривает, что защитником не может быть адвокат, который не внесен в Единый реестр адвокатов и адвокатских объединений или исключен из него,а также родственник подсудимого.

   Журналист ДеПо обратился за комментарием по этому поводу к адвокату Харьковской областной коллегии адвокатов.

   По его словам, принятая парламентом норма правильная, так как в Украине сейчас очень много защитников, качество услуг которых более чем сомнительно.

   Но в то же время данная норма УПК может оказаться пшиком, если рассматривать законодательство в области адвокатуры в целом. Он напомнил, что в законопроекте об адвокатуре, который могут принять на текущей неделе, предполагается, что адвокатскую корочку можно будет получать "автоматически", имея 3 года юридического стажа. Напомним, сейчас для получения статуса адвоката необходим профильный стаж 2 года и сдача достаточно серьезного квалификационного экзамена. Таким образом, через пару лет в Украине может оказаться много совершенно непрофессиональных адвокатов, качество услуг которых ничем не будет отличаться от уровня нынешних защитников-родственников. По словам нашего собеседника, "страшно даже представить, что будет".

   Кроме того, сейчас адвокатура в Украине независима. По словам собеседника, если же институт адвокатуры подчинят исполнительной власти, то качество услуг тоже может серьезно пострадать.

   


  Закрыть сообщение